Vikten av en ordentlig analys

Naturligtvis är det viktigt att ta en ordentligt titt på ett företag innan man köper dess aktier. Genom att granska företaget ordentligt, uppskatta ett konservativt riktigt värde och köpa aktier med en bra säkerhetsmarginal kan man uppnå en bra långsiktig placering. Ju ordentligare analys man har gjort av företaget innan desto mindre blir risken att man känner sig osäker och blir frestad att sälja. Tålamod är sedan nyckeln i spelet då marknaden inte agerar helt rationellt och det kan ta ett tag för marknaden att korrigera aktiekursen mot det riktiga värdet.

Så vilka risker innehåller då en placering av denna typ? Självklart finns risken att man inte lyckats göra en korrekt uppskattning av det riktiga värdet. Därför är det smidigt att uppskatta detta i ett intervall och sedan ta ett genomsnitt eller genom att väga det sämsta, normala och bästa utfallet mot varandra. Med en större säkerhetsmarginal går det dessutom att skydda sig mot risken att man gjort en felaktig bedömning.

En risk som är svårare att skydda sig mot är när marknaden är seg på att uppskatta värdet i aktien. Säg t.ex. att jag köpt en aktie för 100kr med uppskattat riktigt värde till 150kr. Efter ett år kanske kursen fortfarande står och stampar kring 100kr men det riktiga värdet kan ha minskat till 110kr pga fundamentala förändringar. Plötsligt är inte säkerhetsmarginalen kvar på sin gamla nivå och aktien innehåller nu mera risk. Här måste då ett beslut tas, ska aktien säljas eller behållas trots att den numera innehåller en större risk?

På grund av de fundamentala förändringar som sker måste man därför titta till företaget då och då. Samtidigt gäller det att vara långsiktig och inte reagera på svängningar i priset. Tålamod är nyckeln, men gud så mycket lättare det är att vänta med en grundlig ordentlig analys i ryggen.

2 thoughts on “Vikten av en ordentlig analys

  1. Jag brukar faktiskt inte sätta några siffror överhuvudtaget på undervärderingen ifråga, även om jag tycker att ett intervall eller en väldigt konservativ gissning är en relativt bra idé. Snarare frågar jag mig själv ifall företaget är undervärderat eller ej och är svaret att jag är tämligen säker på det så investerar jag inte och ifall svaret är att jag är bombsäker på det så kör jag så det ryker. Det är ett välkänt psykologiskt fenomen att det finns en fara i att kvantifiera saker detaljerat eftersom det kan invagga en i en falsk säkerhet. Dessutom kan man hamna i ett commitment bias ifall man prognostiserar på ett visst sätt och sen kanske står inför vägvalet när fundamenta har ändrats att revidera den åsikten eller ej.

    Förresten hann jag inte köpa ZEF på grund av olika omständigheter innan den rätt så stora omvärdering som skett fram till nu. Min avsikt var att sätta ungefär 10% av portföljen i aktien, vilket känns en smula surt just nu. På nuvarande nivåer vågar jag däremot inte ge mig in i företaget. Men mycket creds till dig, kommer även i framtiden att kika efter idéer att sno här 😉

  2. Det du skriver funkar nog också bra. Anledningen att jag tar och uppskattar det riktiga värdet är att jag tycker det ger lite riktlinjer även om man kanske inte bör följa dessa till 100%. Det känns även som det kräver en lite noggrannare analys vilket inte skadar mig.

    Angående ZEF så var timingen perfekt. Att jag lyckades hitta företaget precis innan de började springa var ju dock bara tur så resultatet hittils över denna korta tid är nog ingenting du bör förvänta dig i framtiden härifrån men det vet du nog redan 🙂

    För övrigt tror jag dock ZEF har ganska mycket kvar att ge med tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.