Varför återköp sällan är optimalt

Avanza utannonserade ju ett återköpsprogram för ett tag sedan och har sedan dess kontinuerligt köpt aktier över marknaden, i förvisso ganska små kvantiteter. Tills den 16:e augusti. Då upphörde man. Frågan är varför? Köpen har inte varit stora nog att på något sätt vara nära att göra slut på överlikviditeten, så det är inte anledningen. Kanske är skälet att man inte har haft tid, men det verkar krystat i och med att det knappast är något som kräver enorma resurser att administrera.

Oavsett vilket är det sällan återköpsprogrammen fungerar så väl som avsett. Ifall man håller återköpen stadiga över tid leder detta förstås automatiskt till att man köper fler aktier när aktien är billig än när den är dyr, vilket ger en bättre kapitallokering än utdelningar, eftersom det sker under en längre period och därmed drar nytta av det löpande kassaflödet. Tyvärr är det en konstruktion som fungerar bättre i teorin än i praktiken. Många undersökningar pekar på att företag använder återköp oftare när priserna är höga än när de är låga, vilket indikerar att antingen felaktiga motiv (understödja priset exempelvis på grund av optionsprogram) eller psykologiska aspekter (att man helt enkelt inte vågar återköpa när det ser mörkt ut på marknaden) är ett stort problem.

Det finns en del företag som oförtrytligt fortsätter med sina syntetiska återköp oavsett omvärldsfaktorer, till exempel Swedish Match. Men de är få, och i Swedish Matchs exempel är den psykologiska aspekten förmodligen väldigt negligerbar för ledningen; de vet att antalet tobaksbrukare inte påverkas negativt av konjunkturen och behöver därmed inte bekymra sig om att det framtida kassaflödet ska torka upp på grund av det.

Om ledning och styrelse agerade fullständigt rationellt hade jag alla gånger föredragit återköp framför utdelningar på grund av skattefördelen och att man i snabbare takt kan överföra överflödiga likvider till aktieägarna. Tyvärr är fallet sällan så och därför skulle jag nog föredra att företag med stabilt och stort fritt kassaflöde istället börjar titta på möjligheterna att ha flera utdelningar om året, för att på så vis tillåta sina ägare att förränta kapitalet snabbare.

Huruvida Avanza beslutat att avbryta återköpen eller om det bara är ett tillfälligt uppehåll av för mig okänd anledning vet jag förstås inte. Oavsett vilket provocerade det fram den här posten av mig. Jag hoppas att de inte fått kalla fötter och att de återupptar återköpen så fort det bara är möjligt och sedan inte avbryter dem förrän överkapitaliseringsfrågan är löst, oaktat vad som händer på marknaden eller med den egna aktien.

8 thoughts on “Varför återköp sällan är optimalt

 1. Var hittar du mängden de har köpt samt att de har slutat. Ser inget PM från dem?
  Själv håller jag verkligen inte med dig utan ser återköp som väldigt bra möjlighet dock krävs det ju som med allt annat att de som hanterar det vet vad de gör. Coca-Cola är exempelvis ett väldigt bra exempel.

 2. Jadu Zed, inte vid ett enda tillfälle i texten skrev författaren att han ansåg återköp vara en dålig idé, tvärtom.

 3. Jag kan inte annat än att hålla med. Även om det självklart finns undantag som sköter detta bra och antingen köper regelbundet eller vid tillfällen när kursen understiger det inneboendet värdet.

  Däremot måste jag nog säga att investerarna själva står för en stor del av problemet då de flesta är relativt kortsiktiga och inte tillåter företagen i fråga att bygga upp större kassor för att sedan varken dela ut pengarna eller göra återköp på direkten. Detta gör att återköpen ofta genomförs när värderingarna är relativt höga för företag som inte har lika stabila kassaflöden som t.ex. Swedish Match.

 4. Hmm.. Många dagar nu de stått över återköp. Kan det inte vara så att de bestämt perioder i förväg som de ska återköpa aktier? De kan ju inte heller veta exakt hur mycket de ska återköpa för över hela perioden så kanske kan det finnas en fördel i att köpa periodvis för att lättare kunna överblicka så de inte förköper sig? Är jag helt ute och cyklar?

 5. Det jag menade var alltså att intjäning och kostnader inte är helt förutsägbara och därför så kanske de väljer att köpa i perioder för större kontroll men det resonemanget kanske haltar lite.. Då skulle de väl lika gärna kunna återköpa löpande men hela tiden lämna tillräcklig marginal. Och 70.000 aktier är väl inte i närheten av vinsten som bara ligger där och sover.

 6. Pingback: Swedbanks återköp « Värdeinvesteraren

 7. Pingback: Tankar kring Avanzas rapport « Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.