Uppdatering Öresund

Precis som jag misstänkte blev kursreaktionen i Öresund en nedgång jag anser vara för stor. Till följd av detta har jag kraftigt ökat mitt innehav. Styckning av Öresund förefaller alltmer sannolikt för att realisera innestående värden.

8 thoughts on “Uppdatering Öresund

  1. Och kursreaktionen i Avanza-aktien är nästan ännu löjligare (om man får drista sig till att anta att marknaden verkligen straffar Avanzas aktie på grund av HQ-affären, vilket, Occhams razor and all, är det rimligaste antagandet). Flödena är inte smarta eller rationella på minsta lilla vis under en hel del perioder på börsen. Företaget har ju överhuvudtaget inget gemensamt med HQ!

  2. En reaktion i avanza är motiverad men sen kan vi ju alltid diskutera vad storleken på denna borde vara.

  3. Varför skulle det vara motiverat? Ett bolag utan någon som helst trading som är i viss konkurrens med HQ (dvs har kunder att tjäna på utvecklingen).

  4. Allt annat lika är det givetvis negativt med Qviberg-Hagströmer-Öresund-kopplingen.

  5. Men allt annat är inte lika. Avanza är en konkurrent till HQ och tjänar således på konkursen. Sedan kan man diskutera hur väl allmänheten känner till ägarförhållanden på olika håll. Min gissning är inte särskilt.

  6. Det där med kassan förändrar min grundinställning till den ärlighet Hagströmer tidigare stått för. Precis fått uppgifterna, men återkommer med vidare kommentar. En spontan kommentar är att det är TOTAL IDIOTI och ett direkt och medvetet sätt att vilseleda oss Öresundaktieägare ifall det stämmer med kassan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.