Universal Telecom har nu sin hemvist i Luxemburg

Från och med 1 april – då den nya högre momssatsen började gälla på Madeira – agerar nu internetoperatören Universal Telecom (som helägs av Allteles storägare Mark Hauschild) ifrån Luxemburg. Bahnhof valde som bekant det billiga alternativet att flytta till Azorerna, men om/när momssatsen höjs även där, så har vi en fingervisning om vart nästa flytt kan bära hän. Momssatsen i Luxemburg ligger på 15%.

Universal Telecom friades 2008 från att betala den dubbla moms som Skatteverket påfört dem efter att bolaget 2001 överfört sin privatkundstock till Madeira.

3 thoughts on “Universal Telecom har nu sin hemvist i Luxemburg

  1. Det säger ingenting dåligt om företagskulturen i vilket fall. Precis alla företag som tar aktieägarnas intresse seriöst skall kunna överväga att flytta sitt verksamhetsställe ifall gällande skattelagstiftning kraftigt skulle missgynna aktieägarna utan flytt.

    I det specifika fallet Bahnhof har dock jag varit skeptisk till flytten, av rent affärsmässiga hänsyn. Att förkasta flytten av moraliska hänsyn är i mina ögon oseriöst, då jag inte tycker att man kan lasta företag för att rådande skattelagstiftning.

  2. Kan bara instämma. Faktum är att andra mindre företag i branschen (dvs internetleverantörer i stadsnäten) har tittat på möjligheten men avstått. Själva hävdar förstås Alltele och T3 att det beror på deras solidaritet med Sverige, men varför tittade de då på saken från första början? Mina två cent går på att det var en strategisk avvägning att inte flytta snarare än en moralisk.

    Se: http://www.telekomnyheterna.se/pub2/viewArticle?articleId=16184

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.