Underligt uttalande SEB

Såg innan idag att Falkengren hade uttalat sig om att SEB tjänade markant mindre pengar på sin utlåningsverksamhet då de hade dyrare upplåningskostnader än övriga svenska storbanker. Detta på http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14336849.ab .

Jag tycker uttalandet i sak är så dumt, att jag blir skeptisk till om detta verkligen har sagts av Falkengren. Ifall SEB har lägre bolånemarginaler än övriga Svenska storbanker på grund av att de har högre upplåningskostnader, så innebär ju detta att SEB aktivt söker mer risk än sina konkurrenter för sin utlånade lånevolym – vilket i sig lär återspeglas i just upplåningskostnaderna. På inget sätt kan jag föreställa mig att en bolånekund och samhällsmedborgare skulle kunna se detta som ett argument för att välja SEB gentemot de övriga svenska storbankerna.

Ett par poänger har dock Falkengren, bland annat där hon efterfrågar tydligare redovisning av bankvinster och kostnadsmassa. Fullkomlig eller ens relevant transparens är otroligt svårt att uppnå vid rapportering, framförallt för finansiella företag, men såväl kunder som aktieägare kan gagnas av att erhålla mer men framförallt tydligare information kring bolåneräntor, bolånemarginaler samt bankernas kreditrisk.

Mvh David

1 thought on “Underligt uttalande SEB

  1. Jag håller med om att uttalandet kanske inte är det smidigaste. När kunder jämför priser mellan olika banker är ju egentligen marginalen helt ointressant. Som du säger är det ju ingen (intelligent) kund som byter till en annan bank med exakt samma räntesats med resonemanget att “nu tjänar banken åtminstone inte lika mycket pengar på mig längre”. Man väljer ju givetvis hellre en bank med lägre upplåningskostnad.

    Samtidigt tror jag anledningen till att hon uttalar sig så fritt om det, är att det är helt öppen och publik information. Samtliga fyra storbanker redovisar sina kreditbetyg på deras hemsidor, och den ränta man tar ut av kund måste ju mer eller mindre följa de andra bankerna. Den som vill kan alltså räkna ut detta väldigt enkelt.

    Men som sagt, jag håller med om att det är klumpigt sagt. Det låter som ett försök att undkomma ränte- och marginaldrevet genom att skylla på de andra bankerna, men blir bara fel i stället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.