Swedbanks återköp

Att Swedbank nu beslutar att sätta åtminstone tillfälligt stopp för sitt återköpsprogram bevisar med all önskvärd tydlighet problemen med återköpsprogram, allra helst för ett så otroligt instabilt företag som Swedbank. Precis när jag reagerade starkt mot haussandet av Swedbank verkar också kursen ha toppat. Givetvis säger inte detta någonting om Swedbanks fundamentala kvaliteter, däremot var det nog möjligt för mig att som outsider identifiera grupptänket hos svenska privatinvesterare och småsparare just i detta fall.

Ifall det inte vore så att Swedbanks stora problem fortfarande är kulturmässiga, vilket ger en svart hål-problematik i deras kreditvärdighet, skulle nog nu vara tillfället att börja fundera på ifall detta kan vara ett investeringsobjekt. Problemet är bara att ett av besluten som de har tagit kring återköpsprogrammet oundvikligen har varit uselt. Frågan är bara ifall det är beslutet som togs i samband med årsstämman eller haltandet av återköpen idag.

Faktumet att man med hänvisning till marknadsläget avslutar återköpen torde indikera att deras framtida kassaflöde inte alls är lika säkert som antogs då återköpsprogrammet påbörjades. Således är det sannolikt så att det var ett stort misstag att alls påbörja programmet. Ett “case in point” till min poäng att företagsledningar är mer böjda att vilja återköpa när värderingar är höga och marknadsläget “bra” än tvärtom, vilket är precis helt fel för att uppnå bästa möjliga effekt.

Om anledningen till att man stoppar återköpen istället är yttre påtryckningar och bankens kredittagare i stort är väldigt säkra krediter (något jag finner svårt att tro med tanke på hur galen bostadsmarknaden i Sverige är och att Swedbank är absolut störst bland svenska privatkunder, vilket bör indikera att de är mindre rigida i sina lånevillkor än många andra, allt annat lika) återspeglas inte heller det väl på ledningens integritet. Oavsett var misstaget gjordes i beslutskedjan är dagens nyhet ytterligare ett bevis på att Swedbank är en aktie med en alltför hög risknivå för en värdeinvestering.

Lita inte på att staten är lika snäll nästa gång det smäller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.