Surt, sa räven

Alltele har länge gnabbats med Bahnhof fram och tillbaka. Bland annat kan man läsa följande, signerat Allteles VD Ola Norberg, i deras årsredovisning för 2010:

Stoppa flykten till ”momsskatteparadis”
Konkurrensen har genom så kallad skatteplanering snedvridits på ett sätt som jag finner oacceptabelt. Vi kan notera att ett flertal aktörer på marknaden uppvisar mycket svaga resultat. Detta har under året lett till ett antal företagsrekonstruktioner, men också konkurser. Några företag har och andra planerar att ”flagga ut” verksamheten till så kallade momsskatteparadis inom EU, främst Madeira, för att därigenom förbättra marginalerna på svenska skattebetalares bekostnad. Vi har svårt att förstå att de publikt ägda, och i de flesta fall bidragsbyggda svenska stadsnäten med
branschorganisationen Svenska stadsnätsföreningen i spetsen, ställer sig bakom denna uppenbara skatteflykt som samtidigt innebär en kraftig snedvridning av konkurrensen inom dessa nät.

Givetvis kan man hålla med i sak om detta. Att företag verksamma på en och samma marknad verkar under olika regelverk är förstås inte optimalt, och att Ola Norberg stressas av de nackdelar hans företag har ifråga om skattetryck är fullt förståeligt. Samtidigt är udden i detta så uppenbart riktad mot Bahnhof, något som gör en fundersam. Borde inte Norberg prata mer om sin egen verksamhet och inte ägna en hel paragraf åt sin indignation kring konkurrenters fullt lagliga agerande? Lobbyverksamheten kan han rikta mot relevanta institutioner.

Samtidigt som det där kan tyckas en smula annorlunda, kan det knappast betecknas som något uppseendeväckande heller. Det kan det däremot att en postare med signaturen Norrberg Ola på DI:s Börssnack går ut och talar inte bara om den egna verksamheten , utan även Bahnhofs. Här och här .

Bland annat skrivs detta:

Till “bebop” vill jag särskilt kommentera att den motsats han pekar på med Bahnhof som exempel på organisk tillväxt under de senaste två åren förvärvat 6 kundbaser, i samtliga fall har AllTele dragit sig ur då Bahnhof budmässigt legat långt över vad vi är beredda att betala. Borlänge, Härjedalen, Finspång och nu senast Gislaved är några förvärv där man betalat upp till 2000 / kund och därvid fått ta dessa. Myten om organisk tillväxt är dock väl odlad av det bolaget och då man är listad på en mindre lista utan större krav på rapporteringens kvalité så kommer man undan med detta.
Tyvärr i det fallet ligger AllTele som noterat på Nasdaq/OMX inte i den “fria informationens” värld

Några bevis för detta finns förstås inte och med tanke på Jon Karlungs återkommande kommentarer om hur höga priser kundstockar har gått för inom branschen historiskt, samt Bahnhofs allmänna skepsis mot förvärv, finner jag det hela inte bara en smula osannolikt. Insinuationen i den sista meningen, att Bahnhof ”kokar böckerna” för att använda en anglicism, är ett rejält slag under bältet. Uttalandet blir extra löjligt av att Alltele bara har funnits på OMX i lite över ett år. För att använda Norbergs retoriska grepp kan man ju undra hur de skötte sin rappportering och informationsgivning innan noteringen på en riktig lista. Eller vänta lite, det behöver jag nog inte undra .

(SIX) Stockholmsbörsens disciplinnämnd har funnit att AllTele vid tre tillfällen har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I ärendet har aktualiserats frågor rörande AllTeles informationsgivning dels beträffande en prognos, dels beträffande en så kallad Change of Control-klausul, dels slutligen i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger disciplinnämnden AllTele ett vite om fyra årsavgifter, motsvarande 768.000 kronor.

För att använda Ola Norbergs egna ord: surt, sa räven.

På tal om något helt annat, signaturen Stefan undrade vad jag tycker om Bahnhofs nya satsning på mobilt bredband. Till att börja med är det steg som jag har väntat på att man ska ta ända sedan man förvärvade Sting och som jag faktiskt har trott att man skulle lansera tidigare än så, just eftersom väldigt många konkurrenter redan har gjort den breddningen. Det är högst tveksamt om det kommer att hjälpa marginalerna i någon särskild utsträckning, men jag tror att det är en allt viktigare del i tjänsteutbudet som Bahnhof kanske inte hade haft råd att fortsättningsvis vara utan.

I takt med att mobila tjänster blir ett allt mer seriöst alternativ till fasta uppkopplingar, och i vissa fall till och med ett substitut, tycker jag att att det är en vettig diversifiering. Förutom de grunda tankarna har jag inte så mycket att säga om saken. Jag tvivlar att det kommer att göra någon stor skillnad för verksamheten inom en snar framtid, men vem vet hur det ser ut några år framåt.

5 thoughts on “Surt, sa räven

 1. Passa dig bara så att Bahnhof inte blir en religiös övertygelse för dig.

 2. Jag tror nog att g alltid är beredd att ta ut skilsmässa om frugan börjar göra saker och ting fel.

  g, vad tycker du om handelsbankens värdering? Handlas väl under P/E 10 på vinsten för -11, finns det fundamentala faktorer som kan motivera detta tycker du?

 3. Genom momsflytten har Bahnhof, men även andra konkurrenter, skaffat sig en fördel på privatmarknaden. Jag tror AllTele trycker på detta för att få en fördel när man säljer till offentlig sektor. Det kan säkert vara en fördel i andra förhandlingar också, fast jag vet inte vilka. AllTele hade kunnat göra samma flytt men valde att avstå. Det hade varit intressant att få veta mer runt det resonemanget.

  Men visst känns det som att det är en hel del agg mellan bolagen, även med Bredband2. Dom konkurrerar inte bara om samma kunder, utan även om att få köpa samma bolag. Om det går dåligt för ett bolag så har dom andra en stor fördel av detta. Så det blir mycket intressant att följa branschens utveckling. 🙂

 4. Åsa K: Det försöker jag definitivt se upp för. Men mer specifikt, vad var det som gav ett religiöst intryck i den här posten? Om du har några indikationer på att det som Ola Norberg säger om Bahnhofs köp stämmer, så är jag väldigt intresserad.

  Jansson: Jag tror inte att Handelsbanken är ett särskilt dåligt köp på nuvarande nivåer och har själv runt 4% av min portfölj i företaget. De nuvarande europeiska problemens spridningseffekter är jag inte särskilt orolig över när det kommer till svenska banker, men däremot är den privata skuldsättningen i Sverige ett klart orosmoment. Vid ytterligare prisnedgångar på bostadsmarknaden kommer även SHB att få lida. Då har man bara att lita på att banken även den här gången vet vad den har gjort ifråga om risk management (det vill säga rigida lånekrav).

  Tar man en titt på exponeringen som SHB har mot området kontra andra banker blir det kanske en smula svårare att göra argumentet att de har en mer konservativ utlåningsprofil ifråga om bostadslån (även om det knappast omöjliggör det, historiska kreditförluster talar också ett tydligt språk). Här har man gjort en genomgång av exponeringen mot bolånemarknaden: http://cornucopia.cornubot.se/2011/05/svenska-storbankers-exponering-mot-den.html

  Oskar: Håller med, det är en spännande bransch. Vilket kanske inte är ett särskilt gott tecken ur ett investerarperspektiv 🙂

 5. Du har historiskt haft en tendens att helt vilja förlora dig/lämna ut dig fullständigt till auktoriteter, rörelser osv. Bara omtanke “Gilmour”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.