Small cap-handeln avstannad

Claes Hemberg skriver:

Handeln i småbolag har fallit 75 procent från toppen för 4 år sedan. Då gjorde privatpersoner omkring 7 000 aktieäaffer per dag i småbolag. Senaste tiden har nivån varit bara 2 000 affärer per dag. Totalt talar vi om 100-talet bolag som idagsläget har 20 aktieaffärer per dag i snitt. Men många är helt utan handel under flera veckors tid.

Alla vi som kontinuerligt följer olika mindre bolag har väl märkt av den här utvecklingen, framförallt i år. Medan Hemberg väljer att fokusera på problemen, det vill säga risken för att småsparare ska fastna i aktier och tvingas sälja till underpris, väljer jag jag att istället se möjligheterna. Just detta innebär att långsiktiga ägare som inte har ett behov av att kunna sälja sina innehav när som helst har en otrolig fördel. Ifall vi har rädda och motiverade säljare på andra sidan är det bara bättre. Med de väldigt höga direktavkastningar som man kan få på många kvalitativa småbolag, som också visar tillväxt, är det verkligen läge att leta igenom listorna en extra gång efter underprissatta bolag. Jag tar i alla fall ett extra ryck före jul. Illikvida aktier är absolut inget att vara rädd för om man inte har ett kort tidsperspektiv. Och har man ett kort tidsperspektiv har man inte på marknaden att göra.

I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for five years.

– Warren Buffett

3 thoughts on “Small cap-handeln avstannad

  1. Det är inte en aspekt som jag finner relevant överhuvudtaget. Jag vill vara delägare i bolag som jag kan förvänta mig en adekvat avkastning på, inte slå index. Ifall index avkastar 50% per år de närmsta 5 åren och jag avkastar 20% per år på att äga aktier som jag kan kan någonting om har jag inte gjort någonting fel i mina ögon.

    Ifall det nu det skulle bli ännu bistrare tider på marknaden och small caps tar relativt sett mycket stryk i sin prissättning medan fundamenta är fortsatt okej så kommer vi att få se småbolag med direktavkastningar på kanske upp emot 10%. Jag ser inte problemet med att ligga i sådana aktier även om jag har pappersförluster i dem. Om intjäningen däremot tar relativt sett mycket stryk har jag förstås gjort ett misstag.

    Rimligen bör det bli en bieffekt att jag slår index ifall jag väljer rätt, men mitt mål är inte en bra relativavkastning utan en bra absolut avkastning. Därför hoppas jag att jag inte heller skulle tveka att ligga likvid ifall jag inte kunde hitta några bra investeringsobjekt. Och jag låg också 15-20% likvid under stora delar av 2010 när konsensus var att vi stod inför en fortsatt högkonjunktur och prisnivån var betänkligt högre än idag. Idag är jag däremot nästan fullinvesterad.

  2. ser inte det som ett problem utan snarare som en möjlighet, ie håller med op

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.