Seth Klarman om att hålla likvider

Det här lilla utdraget säger mycket om hur jag ser på dagens marknad i stort. Trots att jag letar väldigt mycket är det svårt att hitta något särskilt lockande. Åtminstone verkar det tunt inom Sveriges gränser. Men att investera i utlandet kräver en del kunskaper om andra länders regelverk som jag i dagsläget inte riktigt har. Dessutom är det desto svårare att få en bra känsla för hur pass gångbar produkten är utan att kunna språket eller den lokala marknaden. Även om nu rapportering på engelska finns att tillgå i många fall. Det ger i sin tur krav på högre margin of safety. Tills vidare håller jag mig lugn med investeringar, om än med ögonen öppna.

Betting that the markets never revert to historical norms, that we are in a new era of higher securities prices and lower returns, involves the risk of significant capital impairment. Betting that prices will fall at some point involves opportunity cost of uncertain amount. By holding expensive securities with low prospective returns, people choose to risk actual loss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.