Rättelse

Jag blandade av någon outgrundlig anledning ihop Avanzas siffror med totalen för alla nätmäklare för mars och april när jag gjorde min sammanställning av nätmäklarnas antal avslut per dag, något jag givetvis borde ha förstått av hur oerhört stora skillnaderna blev. Mitt tidigare inlägg kan därför bortses helt ifrån. Korrekt serie över de senaste tre månaderna är: 37 700, 34 000, 34 500. Detta gör förstås hela mitt resonemang ogiltigt. Istället för att ta bort inlägget låter jag det ligga kvar som en påminnelse om min egen dumhet.

2 thoughts on “Rättelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.