Omviktningar

Det har blivit lite förändringar nu under de senaste oroliga handelsdagarna. Kanske borde jag ha legat något mer likvid tidigare, men fördelen med att äga Swedish Match-aktier är att aktien sällan rör sig särskilt mycket eller påverkas av marknadsoron i stort, så jag passade på att sälja av mitt innehav där och fylla på i lite andra aktier som marknaden varit och är mer nervös över. Jag har inte längre några likvider på aktiekontot heller, vilket kanske kommer att visa sig medföra en del alternativkostnader ifall marknadsnedgångarna fortsätter, men jag tycker att mina innehav nu ser så pass trevliga ut att det är en risk jag är beredd att ta. Så här ser portföljviktningen ut nu:

Bahnhof: 39,7%
Berkshire Hathaway: 24,4%
Avanza: 15,1%
Hemligt 1: 9,9%
Homemaid: 5%
Handelsbanken: 3,9%
Hemligt 2: 2%
Hemligt 3: 1,6%

Hemligt 1, som jag nämnt tidigare i bloggen. har som ni ser ökat en hel del i andel av portföljen, detta eftersom aktien har minskat stadigt i pris sedan jag först började köpa. Jag har en halvfärdig analys skriven och kommer att avslöja namnet på bolaget så fort jag hittar motivationen att skriva färdigt den.

Rent allmänt är det nog vettigt att hålla fokus på large caps under sådana här tider eftersom det oftast är de bolagen som har tillräckligt likvida aktier för att kunna falla substantiellt och med tillräckliga poster för att det ska vara möjligt att bygga positioner. Dessutom är nedsidan förstås ofta mindre för stora bolag i kristider än för små, som kan påverkas väldigt mycket mer av tillfälliga störningar i efterfrågan eller konkurser hos motparter. Under början av veckan försvann dock köpsidan totalt på small capsen och det tillsammans med förmodade margin calls gjorde att jag kunde fiska upp en del aktier billigt, om än inte så många som jag kanske hade velat. Därav mina små positioner i de sista två aktierna.

I övrigt har jag förstås, som ni kan se, ökat massivt i Berkshire Hathaway, som i nuläget inte värderas långt över book value (även om deras aktieinnehav i framförallt Coca-Cola, Wells Fargo och American Express förstås har minskat i pris en hel del). Men att kunna köpa en kraftigt diversifierad verksamhet med en fantastisk kapitallokerare vid toppen till ett sådant pris kan aldrig vara helt fel. Jag kanske inte maximerar mitt bästa möjliga utfall, men jag minimerar definitivt risken för ett riktigt dåligt utfall.

Hoppas att ni har lyckats plocka upp lite billiga aktier i dagarna och att ni inte är alltför ledsna över paniken på finansmarknaderna. Om ni allvarligt störs av att marknaden faller bör ni förmodligen tänka på att minska er exponering. Buffett och Munger brukar ju säga att man inte ska handla med aktier om man inte klarar att se det nominella värdet på sin portfölj gå ner med 50%. Det här fallet har bara varit drygt hälften så stort…

7 thoughts on “Omviktningar

 1. Tycker Brk känns otydligt. Som Munger själv frågade… vad är ett företag som aldrig lämnar utdelningar egentligen värt? Investeringar som vars framgångar helt är avhängiga att någon är beredd att betala ett visst pris för ens aktier bör betraktas som klart mer riskfyllda.

 2. Tja, alla investeringar bygger ju på att man förväntar sig att förr eller senare få utdelningar. Att BRK någon gång i framtiden, så länge de inte går i konkurs, kommer att ge utdelningar är det inte tu tal om. Det har man sagt många gånger. Men som Munger påpekar är det ingen bra dag för verksamheten den dag det beslutas om att börja dela ut pengar, eftersom det innebär att investeringsmöjligheterna begränsats så pass mycket att det inte är bättre att behålla kassaflödet.

  Att det finns ett visst värde på den nuvarande verksamheten och att den ligger någonstans i närheten av var priset i nuläget ligger tycker jag inte att det kan råda någon tveksamhet om ifall man tittar på tillgångar och fritt kassaflöde, till skillnad från ett reguljärt förhoppningsbolag, vars lyckosamhet bygger på en hel del antaganden om hur verksamheten ska utvecklas i framtiden.

  Givetvis är det en dålig idé att investera i ett företag med bra intjäning vars lednings motiv är tvivelaktiga eller som har en historik av att försnilla det fria kassaflödet i dåliga förvärv eller annan kapitalförstöring, men jag skulle inte säga att det är en adekvat beskrivning av BRK.

  Jag tycker att det är fullt rimligt att förvänta sig ansenliga utdelningar i framtiden från BRK och då ser jag inte hur det blir en excercis i att skyffla papper fram och tillbaka i ett “greater fool’s game” att äga aktien heller. Det finns ingen tidsgräns utsatt på mitt ägande.

 3. Det bör betraktas som helt osannolikt att BRK delar ut en enda dollar så länger B&M lever. Tyngd av sin stolta tradition kommer BRK inte heller sen dela ut några dollar. Vem skulle ta det första steget?

  Gillar Melker Schörlings idé att hans aktie kan lösas in till substansvärde varje år.

 4. Ken Ring: Ja, det är osannolikt att så sker, chansen till det är väl en återgång till it-bubbelvärderingar, ungefär.

  Vad det gäller vem som skulle ta det första steget finns det en del småskarpa personer i Berkshires styrelse och ledning. Har du sådana problem att lita på medarbetarnas omdöme så har jag svårt att se hur du kan äga aktier överhuvudtaget, faktiskt. I ett fall där mallen dessutom finns utlagd och ägaren och vd:n lämnar efter sig några av sina bästa vänner, tillika entreprenörer och affärsmän i världklass, i företagets styrelse ser jag det som lite av en stretch att anta att de aldrig kommer att besluta om utdelning oavsett hur dåligt investeringsklimatet ser ut.

  Men vad vet egentligen Bill Gates, Ajit Jain och Don Keough om företagande? De är helt klart fullständigt hjälplösa utan Munger och Buffett.

  Högre Inkomst Nu: Ja.

 5. Gillar också MSAB:s lösning btw.

  BRK har haft något liknande (dock till marknadspris) under en period där folk med ett visst antal aktier har tillåtits sälja aktierna till företaget genom en begäran, har för mig detta var under 90-talet. Buffett skrev om erbjudandet i någon av sina shareholder letters (minns tyvärr inte vilket år). Omsättningen för erbjudandet var väl i princip minimal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.