Nedrevideringen av Bahnhofs vinstprognos – varför nu?

Resonemanget jag förde om att optionsprogrammet kan ge skeva incitament gällande prognosgivningen fick mig att återbesöka villkoren för optionstecknandet i Bahnhof.

Kategori 1
VD erbjuds att förvärva högst 150.000 teckningsoptioner mot vederlag. Förvärv kan ske vid tre tillfällen under december månad år 2010 – 2012 med 50.000 teckningsoptioner vid varje förvärvstidpunkt.

Kategori 2
Styrelseledamöter erbjuds förvärva vardera högst 20.000 teckningsoptioner mot vederlag, dvs. totalt 100.000 teckningsoptioner. Förvärv kan ske vid tre tillfällen under december månad år 2010 – 2012 med 6.000 teckningsoptioner vid det första och andra förvärvstillfället och med 8.000 teckningsoptioner vid det tredje förvärvstillfället.

Kategori 3
Övriga personer i ledande befattning erbjuds förvärva vardera högst 20.000 teckningsoptioner mot vederlag, dvs. totalt 100.000 teckningsoptioner. Förvärv kan ske vid tre tillfällen under december månad år 2010 – 2012 med 6.000 teckningsoptioner vid det första och andra förvärvstillfället och med 8.000 teckningsoptioner vid det tredje förvärvstillfället.

Kategori 4
Mellanchefer och nyckelpersoner erbjuds förvärva vardera högst 13.000 teckningsoptioner mot vederlag, dvs. totalt 65.000 teckningsoptioner. Förvärv kan ske vid tre tillfällen under december månad år 2010 – 2012 med 4.000 teckningsoptioner vid det första och andra förvärvstillfället och med 5.000 teckningsoptioner vid det tredje förvärvstillfället.

Förvärvspriset för teckningsoptionerna skall bestämmas vid tre tillfällen; i november månad 2010 avseende 130.000 teckningsoptioner, i november månad 2011 avseende 130.000 teckningsoptioner, och i november månad 2012 avseende 155.000 teckningsoptioner. Förvärvspriset skall vid var tid utgöras av det genomsnittliga marknadsvärdet för bolagets aktier under november månad respektive år. Beräkningen skall ske med tillämpning av Black & Scholes-modellen.


I Q3-rapporten kan vi läsa följande:

Vi har justerat prognoserna något mot bakgrund av en svagare tillväxt på privatsidan (under årets två inledande kvartal). Tredje kvartalet är återigen positivt, trots att det finns en eftersläpningseffekt från första halvåret (avseende kundintag).


Vidare:

Den kraftiga och organiska tillväxten är ett positivt trendbrott. Kundintaget är 326 procent högre än föregående kvartal. Nyckeln till framgången är att Bahnhof passerat den omställning som etableringen i utlandet innebar.


Q3 överträffade eller motsvarade alltså förväntningarna. Varför väntade man då med att skriva ned årsprognosen till Q3-rapporten? Vad hade man förväntat sig för mirakel under Q3 som gjorde att man drog ut på det ett kvartal? Och om man nu förväntade sig mirakel under Q3, varför framstår man som nöjda med kvartalet? Inte heller eftersläpningseffekten av den svagare tillväxten kan ha kommit som en chock. Ifall mirakel inte förväntades borde man givetvis ha skrivit ned prognosen redan i Q2-rapporten; det är trots allt de två första kvartalens haltande kundtillströmning som man ger som anledning.

Jag får en naggande, men måhända obefogad, känsla av att prissättningen av optioner i november inte har varit helt oviktig för agerandet.

2 thoughts on “Nedrevideringen av Bahnhofs vinstprognos – varför nu?

  1. Det är som att se en 40-årig Janne Scherman på hugget i Kalla Fakta i mitten av 90-talet… keep it real bro´

  2. Haha, tack för den. Betonas ska väl att även om detta är något som kan ha inverkat på hur man har agerat så är det fortfarande långt ifrån säkert att det är något som man tagit i beaktning medvetet (rådande incitament har ofta inflytande över folk på ett mycket mer subtilt sätt än så). Vilket förstås bara ytterligare betonar moral hazard-problemet med optionsersättningar i den utformningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.