Nätmäklarsiffror

I sommarregnvädret har jag “roat” mig med att sammanställa lite sifffror över nätmäklarnas utveckling av antal avslut per dag. Det har legat på min dator ett tag och efter Avanzas majrapport tog jag tag i mig själv och lade till de sista siffrorna.

Det finns en del intressanta saker som vi kan notera bland siffrorna. Bland det mest aktuella är förstås Avanzas extrema dipp från april till maj, vilken ter sig svårförklarad relativt Nordnet.

Så här säger Nicklas Storåkers om saken:

Spararna tar hellre en del pengar och amorterar snarare än att spara i aktier och fonder. Inflödet är rätt svagt och de räntehöjningar Stefan Ingves gjort börjar få rätt tydlig effekt. Det är en trend som fortsätter under andra kvartalet. Det brukar normalt ta ett par, tre kvartal innan ett högre ränteläge börjar normalisera sig och spararna återvänder till börsen. Vi är definitivt inne i en sådan period nu.

Om vi köper Storåkers förklaring att maj är en “sommarmånad” i år är helt plötsligt resultatet väldigt bra, vid en jämförelse med juni/juli förra året. Men en så enkel förklaring känner jag mig tveksam till. Problemet med det är förstås att Nordnet inte har upplevt samma abrupta försvagning av sin aktiehandel. Jämförande siffror på nettoinflödet hade förstås varit intressant, men det får vi tyvärr vänta till Q2-rapporten för att få se.

Den bästa teorin som jag har att erbjuda är att Avanzas samarbetssparkonton har genererat en effekt av dopat antal avslut i mars och april för att investerare har velat omfördela till räntesparande, och därför ser vi den markanta nedgången i majhandeln. Det finns ett stort problem med den här förklaringen också. Avanza har förvisso utökat sparkontovalen i år men Klarna-kontot är nu ett helt år gammalt. Dessutom har inte kontona med bunden ränta kommit förrän i juni i år, så de kan inte ha påverkat alls.

Effekten borde alltså ha varit mer spridd över tid. Ifall min teori stämmer kommer förstås mycket av inkomstbortfallet att tas igen av ett kraftigt förbättrat nettoinflöde. Nu är det förstås så som Storåkers säger också att i ett klimat med höjda räntor kommer amorteringar att bli tvungna att prioriteras. Eventuell deflation på huspriser tillsammans med ökad inflation på konsumtionsvaror kan ytterligare pressa svenskarnas sparbudget rejält framöver, vilket förstås i så fall gör att hela courtagebortfallet inte kommer att tjänas igen på ökning av räntenettot. Hursomhelst ska det bli väldigt intressant att se junisiffrorna.

Nu hade jag egentligen tänkt att jag skulle skriva några rader om utvecklingen av handeln hos Avanza och Nordnet relativt varandra över ett längre tidsperspektiv, men det här resonemanget blev så långt att jag sparar det till nästa inlägg.

5 thoughts on “Nätmäklarsiffror

 1. Är den utdelningsandel som Avanza har uthållig tror du eller kommer man tvingas till större investeringar för att behålla/öka marknadsandelar?

 2. Tjena Staahla,

  100% av vinsten blir kanske svårt att dela ut varje år. Men betänk att man i nuläget har gjort och gör stora investeringar i utökning av serverkapacitet samt uppdateringar av interfacet trots utdelningsstorleken. Kostnader har ju legat en del över vad företaget beräknar vara snittet trots att man delat ut hela vinsten. Men dessa kostnader ger ju utslag löpande under året och ger där sin effekt på vinsten. Företaget är överkapitaliserat även precis efter utfasning av utdelningarna, vilket säger en del om uthålligheten av utdelningskapaciteten. Sedan är det förstås alltid möjligt att det kan komma förvärv framöver (något jag hoppas att man tänker över både en och två gånger innan man genomför) eller att man intensifierar marknadsföring. Jag har inte exakt koll på Nordnets marknadsföringsbudget, men de syns ju exempelvis på tv från tid till annan, medan Avanza hittills inte alls arbetat på det viset med massmarknadsföring.

  Att de däremot skulle behöva drastiskt minska utdelningsandelen på grund av återinvesteringsbehov i infrastruktur verkar högst orimligt.

 3. Tycker iofs att Mar/Apr-siffrorna är det stora frågetecknet och i mindre grad den påföljande dippen. Rimligen måste Avanzas ledning aktivt sökt en förklaring och rimligen också fått en – men den kan ju aldrig stämma överens med kommentaren som Storåkers givit ovan… och varför publicerar man en så märklig verklighetsfrånvänd kommentar?

  Gillar inte när sån här märkligheter dyker upp i just HQ-sfären även om jag inte kan förstå var eller hur en hund skulle vara begraven.

  ISAKM från Staahlas konto

 4. Jo, givetvis är det den stora skillnaden som är anmärkningsvärd. Håller med om att Storåkers kommentarer är ologiska.

  “Handel i småbolag har i maj sjunkit till endast 3 100 aktieaffärer per
  dag. Det utgör endast fem procent av alla affärer. Som mest kan
  småbolagshandeln stå för över tio procent av alla affärer.”

  Detta bör slå i större utsträckning mot Avanzas avslut eftersom avanzakunder utgör ganska mycket större andelar av ägandet i många small cap-bolag än Nordnet, vilket gör att likviditetsfaktorer bör störa Avanzas volym oproportionellt mycket mot om vi hade antagit att allt ägande var i totalt likvida papper. En aspekt som jag inte tänkte på tidigare. Diamydhistorien lär kunna ha en viss extra inverkan också, förstås.

 5. Alltså: Avanzas kunder agerar ju i högre grad volymdrivare även internt med varandra, vilket borde ge extra stort utslag i de fall de utgör en större del av ägandet i ett specifikt papper. Är osäker på om jag snubblar logiskt nu, men det låter rimligt att det ger en double whammy i mina öron.

  Och det gäller ju åt båda hållen, förstås. När spararna beslutar sig för att sälja av småbolag, typ biotech och vad det är under våren, så blir fler affärer dubbelbokade hos Avanza eftersom de har fler transaktioner mellan de egna kunderna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.