När ska man sälja ett fantastiskt bolag?

Tid till annan uppkommer tider på börsen där det allmänna prisläget är allt annat än lockande. Tider av extrem felprissättning i form av undervärdering uppkommer från tid till annan, och personligen känner jag mig konfortabel att investera i de lägena – problematiken uppkommer snarare i alla de mellanperioder eller bubbelperioder där jag, eftersom jag är oförmögen att förutspå kurssvängningar i närtid, har svårt att veta vad jag ska göra med mina pengar.

Ett typiskt sådant läge kan uppkomma, när den företagsutveckling man efter idog analys sett som rimlig, väl har inträffats eller till och med överträffats, samtidigt som aktiemarknaden i fråga har svarat på denna företagsutveckling med att kraftigt uppvärdera kursen. Jag tänker gestalta detta med min mest framgångsrika investering hittills – Avanza.

Från Avanzas lägstapunkt för lite mer än ett år sen, har avkastningen varit en bit över 300 procent. Jag var aktiv med att framlägga varför jag tyckte marknaden fundamentalt felvärderade Avanza, och var på den tiden mycket aktiv köpare i bolaget (och hade köpt mer ifall jag hade haft mer pengar, naturligtvis). Såhär tiotalet månader senare, har marknadens syn på aktien förändrats, och värderingen på bolaget har kommit upp sig, en hel del.

Frågan blir då. När ska man sälja ett fantastiskt bolag? För ett fantastiskt bolag tycker jag faktiskt att Avanza är. Även om värderingen har kommit upp sig, har det hänt saker under min innehavsperiod som har gjort mig än mer positiv till företaget Avanzas inneboende intjäningsförmåga, vilket i sig har inneburit en personlig uppvärdering av värdet på Avanza. Denna kryper dock allt närmre det pris kring vilket jag hade varit “reluctant” att öka vidare i mitt innehav (min senaste ökning skedde dock på 183,50 SEK aktien). Fantastiska bolag kan ju ha den fina egenskap att de fortsätter att öka i värde över tid, på grund av fortsatt exploaterande av en utmärkt marknadsposition, och detta är något som man måste ta hänsyn till för att inte göra en alltför förhastad försäljning i ett sådant bolag – i min mening.

Diskussionen om när man ska sälja en aktie, kan ofta ha fel utgångspunkt i min mening. Jag tycker inte att det är rimligt att sätta någon form av “target price” för ett företag, och sedan sälja förutsättningslöst när denna värdering väl har uppkommit. Som jag ser det, handlar det snarare om att sätta upp ett värderingsintervall, där den lägsta delen av intervallet inte överstiger marknadens nuvarande värdering av bolaget, och så länge detta sker, inte sälja. Det finns naturligtvis undantag till detta, och det absolut viktigaste undantaget som jag ser det, är att naturligtvis agera i det fall att man hittar någontign som verkar väsentligt bättre än det man redan har i portföljen, samt att man naturligtvis kontinuerligt skall följa sina portföljbolag (likväl som man undersökar nya möjligheter) för att utvärdera hur ens värdering av bolaget ändras över tiden.

Inlägget ovan kanske kan ses som något ostrukturerat, men jag hoppas att det ska ge någon form av personlig reflektion kring hur jag ser på aktieförsäljningar, och om inte annat kan det säkert stimuluera det egna tänket kring hur man personligen ser på sina försäljningsbeslut.

Väl mött,

David

7 thoughts on “När ska man sälja ett fantastiskt bolag?

 1. lj-Nissen, jag inte hålla med dig, att bara titta på hur kursutvecklingen har gått är helt irrelevant. Istället handlar det om att man ska säga till sig själv, hade jag köpt företaget till denna nivån? Om inte, varför? Om du inte kan tänka dig köpa den, så ska du inte heller äga aktierna.

 2. När ska man sälja fantastiska bolag?

  Jag har själv börjat fundera på detta och min första åtgärd var att göra en grov indelning av mina innehav i cykliskt, tillväxt och högavkastare.

  Naturligtvis är det många bolag som är svåra att kategorisera, tex Avanza, men min poäng är att cykliska bolag (utan så stor tillväxtpotential) är mest angelägna att sälja av samtidigt som högavkastare (framför allt med ocyklisk verksamhet) kanske inte alls ska säljas av.

 3. Zed’s Dead: Det är ingen dålig regel att gå efter, men jag är mer osäker. Jag vill inte sälja ett fantastiskt bolag bara för det är fullvärderat, men jag skulle aldrig köpa det som fullvärderat. En asset play eller dylikt säljer jag dock av när det börjar närma sig full värdering. Den strategin är kopierad rakt av från Buffett och jag tycker den är totalt rationell. Ett korrekt identifierat fantastiskt bolag kan alltid överraska på uppsidan och kommer sällan att göra det åt andra hållet. Därför håller jag exempelvis mina Avanza-aktier trots att värderingen knappast är oerhört lockande för tillfället. Detta beror förstås till stor del också på hur marknadsläget i stort är.

  Det är inte heller speciellt lätt att sätta någon exakt gräns för vad ett företag är värt.

 4. Jag får hålla med både Zed och “j”: det är viktigt att bilda sig en uppfattning om företagets värde. Som jag ser det går det ganska bra att bilda ett värderingsintervall: under X är aktien definitivt billig, över Y är den definitivt dyr, däremellan är läget osäkert.

  Om man anser att ett bolag är “fantastiskt” måste man i kalkylen ta med den försämring av investeringseffektiviteten man får när man byter till ett annat bolag. Generellt sett innebär det att man måste finna ett kraftigt underprisat bolag att gå till.

 5. Det fantastiska med ett fantastikt företag är att man inte säljer det. Företag som icke är fantastiska är de man säljer

 6. Man säljer när man hittat ett ännu bättre ställe att placera sina pengar i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.