Malmbergs Elektriska rapportkommentar

Igår släppte Malmbergs Elektriska rapport för Q4 2011. Jag har, sedan en tid tillbaka, en relativt stor del av min portfölj i Malmbergs. Tidigare inlägg om bolaget kan ni hitta här http://vardeinvesteraren.nu/tag/malmbergs-elektriska/ . Rapporten överträffade mina förväntningar relativt kraftigt på resultatsidan, samtidigt som kassaflödet var ungefär i linje med mina förväntningar. Vid min tidigare analys kommunicerade jag att ett riktvärde om 4.5 – 5.0 SEK per aktie i vinst i år innebar en alltför låg värdering. Mitt  rimligare (det jag snackat med gilmour om) antagande kring intjäningen låg då runt 6 SEK, vilket nu överträffades rätt kraftigt med 6,73 SEK i vinst per aktie.

Bolaget föreslår en utdelning på 3 SEK per aktie, vilket var förvånande lite i mina ögon. Bolaget är välkapitalicerat och borde ha kunnat delat ut mer pengar. Utdelningspolicyn är att minst hälften av resultatet efter skatt skall delas ut.

Rent branschmässigt eller företagsspecifikt finns det inte mycket nytt att säga. Bolaget är fortfarande billigt i mina ögon, om än inte lika billigt som när jag köpte. Aktiemarknaden har kraftigt uppvärderat bolaget strax innan och direkt efter den släppta rapporten, men jag har för tillfället inga planer att sälja.

3 thoughts on “Malmbergs Elektriska rapportkommentar

  1. Något som jag skulle vara intresserad av att läsa om är bolags(ledningars) fokus på sina aktiers kurser. Man åker på turneer för att sälja in aktien, analytiker som sätter sälj hamnar i kylan etc… ett beteende som jag ställer mig helt oförstående till men jag kanske missat något. Vad är era tankar om det?

  2. Jag är tacksam över att få möjligheten att möta företagsrepresentanter vid olika träffar runtom på kapitalmarknadsdagar och så vidare. På så sätt kan man ta i anspråk företagsledningens tid på dennes villkor, snarare än att man ringer och potentiellt stör i det operationella arbetet. Hursomhelst, så är det du säger helt riktigt. Det är svårt att på ett rationellt plan förstå tanken kring att företagsledningen skall åka runt och “sälja” aktien. Naturligtvis ska information om företaget komma aktieägarna till godo, men när det gäller rena säljturnéer blir jag skeptisk.

  3. Pingback: Malmbergs extrautdelning « Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.