Låg skuldsättning = hög risk?

Åtminstone om man får tro en studie av George och Hwang som länkas på Falkenblog . När slutsatserna blir så uppenbart orimliga att man menar på att låg skuldsättning generellt beror på högre verksamhetsrisk trots studier som pekar på att hög skuldsättning korrelerar med dålig utveckling under recessionära förhållanden. Det är empirik som går rakt på tvärs med George och Hwang som menar att företag med hög skuldsättning inte bör underprestera gentemot sina mer konservativt finansierade konkurrenter på grund av en mer stabil verksamhetsprofil. Eller för att låna Falkenblogs ord:

So, as opposed to Miller-Modigliani, which implies that higher leverage is associated with higher risk, higher leverage implies lower risk because such firms are actually less risky, which is why they have higher leverage. Never mind that higher leverage is associated with higher default rates, or that higher leverage is associated with higher volatility. Higher returning assets must be riskier, and so assets that have high volatility, default risk, etc., are just risky in a very subtle way because they must!

Lider författarna möjligen av ett svårt fall av confirmation bias?

1 thought on “Låg skuldsättning = hög risk?

  1. Hej! Att foretag med hog verksamhetsrisk generellt undviker hog finansiell risk borde inte vara sa kontroversiellt. Och det betyder naturligtvis inte att hog finansiell risk (som uppstar da foretag tar lan) inte ocksa ar en risk. Eller att hog finansiell risk orsakar lag verksamhetsrisk (eller rorelserisk som det ibland kallas). Foretag med lag/hog versksamhetsrisk tenderar bara att valja att ta hogre/lagre finansiell risk. Utan att ha last hela artikeln (bara abstract) sa verkar det vara vad forfattarna menar. Det underliggande problemet ar bara att verksamhetsrisken inte ar like latt att kvantifiera eller mata som den finansiella risken.

    Mvh,

    Par

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.