Kort om Bahnhofs VD-byte

En liten chocknyhet – nämligen att Anna Mossberg med omedelbar verkan lämnar VD-posten på Bahnhof – kom i förrgår och det finns väl egentligen inte speciellt mycket insiktsfullt som jag har att säga om saken. Några korta saker dock;

Negativt – Förutom det givna problemet i att man har tagit ett så grovt felbeslut, så genererar det förstås en del merkostnader. Uppenbarligen var inte Mossbergs ledarskapsstil eller approach till företagande stöpt i rätt form för att passa Bahnhof, något som förstås borde ha upptäckts i rekryteringsprocessen.

Positivt – Dels tycker jag det visar på självinsikt att så snabbt ompröva ett beslut som visat sig felaktigt. I ett sämre lett företag hade det kunnat ta år innan ett sådant misstag rättats till. Men det mest positiva i det hela är att man verkar ha tagit till sig vari problematiken med att rekrytera utifrån ligger och således gjort en 180-gradersvändning när man tillsatt efterträdaren Klas Westholm, som arbetat inom företaget i snart 6 år.

De mest beundransvärda företagen både i Sverige och i världen, jobbar extremt hårt med internrekrytering, och det tycker jag att man ska ta intryck av. Till viss del eftersom det leder till en garanterat djup kulturkännedom hos ledning, dels eftersom karriärsklättrandets negativa effekter på organisationen hålls till ett minimum och inte minst eftersom det, helt krasst, generellt är billigare. Dessutom är det en bättre morot för de anställda inom organisationen ifall inte yttre rekryteringar hela tiden sätts över dem i beslutskedjan och håller kvar lojal personal längre ner i hierarkin.

2 thoughts on “Kort om Bahnhofs VD-byte

  1. Som jag alltid vidhållit tidigare, är jag mycket skeptisk till allt som inte innefattar intern rekrytering till VD-poster. Bra företag livnär sig på sin interna kompetens, och det blir väldigt konstigt ifall sådan ska rekryteras externt.

    Jag är ledsen över att inte ha kommenterat eller postat så mycket här på sistone. Jag har varit tämligen inaktiv på investeringsfronten (p.g.a. att jag inte är direkt överväldigad över värderingarna på börsen – ett tillstånd jag förvisso säkert har 80% av tiden). Som uppdatering kring Öresund kan jag säga att jag exitade företaget efter att det klargjorts för mig att Hagströmer fört aktieägarna i Öresund bakom ljuset (medvetet eller omedvetet) genom att HQs fortlevnad prioriterades på bekostnad av Öresunds aktieägare. Det är för mig helt oacceptabelt, och jag är inte konfortabel att äga aktier med den typen av ledning. Ifall de siffror som redovisas i Öresund är fria från bokföringsfiffel och missvisande manövers, så är Öresund fortfarande bra värde. HQ-fallet visade dock tyvärr att Öresund är beredda att missleda aktieägare.

    Kortfattat: jag kan inte förstå varför Gilmour har kvar sina aktier, han brukar till och med vara mer principiell än mig! 🙂 (som sidospår kan jag nämna att jag exitade Öresund till en liten nettovinst till följd av mina mycket kraftiga köp den dagen då det verkligen briserade, relativt index presterade aktien dock väsentligt sämre, och den uppskattade värdeutvecklingen Öresund visade på under tiden jag ägde bolaget var inget annat än katastrofal).

  2. Pingback: Avanzas VD-byte « Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.