Investmentbolag som investering

Investmentbolag kan vara del av aktieportföljen för såväl aktiva kapitalförvaltare som de mer passiva. Med aktiv/passiv menar jag då graden av intresse, kunskap och analys som investeraren spenderar på att analysera möjligheter inom investeringsmarknaden, snarare än mängden transaktioner den enskilde investeraren gör (ett inlägg om detta kommer skrivas i närtid).

Det finns, enligt mig, två huvudsakliga scenarion under vilka ett investmentbolag stundtals kan vara intressanta ur en investeringssynpunkt.

 1. Investmentbolagets tillgångar handlas med rabatt.
 2. Investmentbolagets förmåga att hitta investeringar som överavkastar, både jämfört med index och jämfört med din egen skattade förmåga.

I det första fallet, köper du som investerare någonting för mindre än vad det är värt vid en uppstyckning av bolagets tillgångar. Tillgångarna kan, som i ex.v. Investors och Industrivärdens fall, vara kraftigt rabatterade samtidigt som tillgångarna i praktiken har en stark korrelation mot index. Såväl Investors som Industrivärdens stora diversifiering av värdepapper gör att de underliggande tillgångarnas avkastning kommer vara väldigt likt indexavkastningen över tid. När detta sker i ett investmentbolag med en substansrabatt, kan en av två saker hända: Antingen så ökar substansrabatten, eller så kommer investmentbolagets aktie att överavkasta gentemot börsindex. Båda scenarion är välkomna för dig som investerare – så länge substansrabatten ökar, kommer även den framtida väntevärdesavkastningen att öka.

I det andra fallet, kan det vara en god idé att köpa ett investmentbolag även i de fall där bolaget handlas med en premie. Ifall Warren Buffett imorgon hade skänkt bort alla sina pengar förutom 100 MSEK, och med dessa pengar bestämt sig för att starta ett nytt investmentbolag, hade jag utan att tveka betalat en kraftig premie på dessa aktier för att få vara partner med honom. Det inneboende värdet i företaget är i det läget inte endast det kapital som finns tillgängligt, utan den kunskap som Warren Buffett besitter. I dagsläget går det att bli partner med Warren Buffett genom att köpa aktier i Berkshire Hathaway, dessvärre blir Buffetts förmågor kraftigt begränsade av den enorma mängd pengar han förvaltar.

Till privata vänner som är sugna på att få aktieexponering ger jag tre huvudalternativ, beroende bland annat på hur nära jag känner personen i fråga och hur mycket tid de vill lägga på att investera. Det första alternativet är att de aktivt försöker slå index, och erbjuder dem möjligheten att ställa frågor till mig om mina innehav och min investeringsfilosofi. Det andra alternativet är att de investerar i Avanza Zero, förslagsvis genom en månatlig autogirosinsättning, och kastar bort lösenordet till Avanzakontot. Det tredje alternativet är att de investerar i en portfölj av kraftigt rabatterade investmentbolag. Av de tre alternativen, så är detta tredje alternativ det som enklast leder till överavkastning gentemot börsen (även om sådan överavkastning är relativt begränsad).

Mvh David

9 thoughts on “Investmentbolag som investering

 1. Bra post. Vi ska inte heller glömma att nämna att en viss rabatt är motiverad av den “förvaltningsavgift” (framförallt löner) som faktiskt är inbakad i investmentbolagens avkastning, så att de handlas till rabatt innebär inte att de alltid kommer att överavkasta, även om det med dagens rabatter ser sannolikt ut.

  För en liten portfölj som sparar små summor åt gången i månadssparande tror jag också att kostnadsbiten tippar över vågskålen till Avanza Zero eftersom man då slipper courtagekostnaden, som blir en väldigt ansenlig del av kostnaderna ifall man rör sig med mindre summor.

 2. Kul att återigen få läsa och ta lärdom från resoneranden av min personliga favorit!

  Som ett litet kompletterande resonemang till gilmour gällande månadssparande på mindre summor så kan det ju annars vara en idé att bunkra upp ett halvår åt gången för att sedan köpa när substansrabatterna ser tillräckligt bra ut. Trivialt men det kanske kan vara att föredra även fast den positiva exponeringen mot marknaden inte byggs på lika kontinuerligt.

 3. Investmentbolags-tänket är väl i högsta grad giltigt förutsatt en ganska passiv förvaltning av noterade bolag där man för 100% av utdelningarna vidare och har låg och stabil förvaltningsavgift men dessvärre finns det ju förbannat mycket grus överallt i maskineriet.

  Helt plötsligt ska man ta mer risk, helt plötsligt ska man ta mindre risk. Ena dagen satsar man stort på att starta en mobiloperatör, nästa dag ska det byggas kontrollpost i Volvo med lånade pengar. Skulle bli ganska förvånad om inte en vetenskaplig ansats visar att substansrabatterna ganska väl avspeglar problemen.

  Det är ju ganska naivt att tro att det ligger uppenbara gratisluncher och väntar på en decennie efter decennie.

  Inte undersökt men har för mig att Indu/Investor slagit jmfindex med råge men åberopar man det har man ju en del kausalitetsissues att brotta sig genom innan man slår sig för bröstet.

 4. Fint inlägg David! Har smygläst varenda ord som skrivit här på bloggen det senaste halvåret, men inte riktigt tagit mig tid att kommentera något ännu. Ville egentligen bara säga att ni gör ett riktigt bra jobb, och ni lyckas tillochmed få en byfåne som mig att snappa upp värdefulla lärdomar.

  Tack och bock <3

 5. Investmentbolag är inte gratisluncher. Du avsäger dig rätten och möjligheten att sköta din egen förvaltning, och får därför rabatt på de tillgångar du köper. Claes, ditt resonemang förutsätter att investmentbolag genom aktiv förvaltning konsekvent ska underavkasta index. Jag menar att investmentbolags agerande i praktiken GENERELLT kan liknas vid väldigt passiv förvaltning av kärninnehav.

  Jag har diskuterat investmentbolag med Thomas Hjelström, som har skrivit en avhandling på ämnet och är Assistant Professor på Department of Accounting på Handelshögskolan. Jag har även läst delar av denna avhandling. Den forskning som har bedrivits har indikerat att investmentbolag generellt har avkastat indexavkastning minus förvaltningskostnader plus den positiva inverkan av en eventuell rabatt. Investors och Industrivärdens förvaltning kommer ge avkastningar väldigt nära indexavkastningen över tid, och därmed kommer du som investerare att få en överavkastning i och med att förvaltningsavgifterna är förhållandevis små jämfört med rabattens positiva inverkan.

 6. “…kan en av två saker hända: Antingen så ökar substansrabatten, eller så kommer investmentbolagets aktie att överavkasta gentemot börsindex”

  Får inte ihop detta. Anta att aktiens pris är 90 och substansvärdet är 120, d.v.s en substansrabatt på 25%. Anta sedan att både aktien och substansvärdet stiger med 10% till 99 resp. 132, substansrabatten är då fortfarande 25%.

 7. Ifall börsvärdet är 70 MSEK, tillgångarnas värde är 100 MSEK och avkastningen är 10% på index och investmentbolagets portfölj följer index, kommer avkastningen som är utdelningsbar vara 10 MSEK eller ungefär 14%. Ju större rabatten har varit desto högre avkastning har du fått.

 8. Det är klart att det är en gratislunch eftersom du i sådana fall skulle kunna arbitrera det hela ganska enkelt.

  Jag skulle vilja kalla ovan för Intelligent Investor-syndromet. Unga män som läst Graham och sen förutsätter att marknaden är så ineffektiv att man prissätter Investor med 40% rabatt när den borde vara 4%… och det finns ingen anledning alls till detta utan förklaringen är bara att marknaden är så hutlöst jävla dum.

  Och på samma naiva tema följer citat nedan. Sen när har en >80-årig gubbe varit världselit på någonting alls? Undantaget Doyle då som äger GTO-hestarna.

  “Ifall Warren Buffett imorgon hade skänkt bort alla sina pengar förutom 100 MSEK, och med dessa pengar bestämt sig för att starta ett nytt investmentbolag, hade jag utan att tveka betalat en kraftig premie på dessa aktier för att få vara partner med honom.”

 9. Till par hade jag utan tvekan investerat med Buffett även om han nu möjligen inte har samma förmåga som för 10-15 år sedan, men om vi ska spekulera i hur den där hypotetiska fonden hade prissatts så tror jag att den hade blivit groteskt övervärderad som sämst och effektivt prissatt som bäst.

  Sedan har det gjorts en del uppskattningar av Buffetts avkastning i sin personliga portfölj av den knapphändiga information som finns att tillgå och av allt att döma var hans uppskattning om att han kunde uppnå 50% avkastning med en mindre portfölj inte en vild gissning, även om det nu förstås är historia.

  I övrigt är jag också fortsatt en smula skeptisk till att det här “arbitraget” finns. Jag har inte läst avhandlingen som David hänvisar till och vet inte om det finns studier över långa tider i olika länder som visar på samma sak, men standarden brukar väl vara att undersöka perioder om 20-30 år från 80-tal och framåt och sedan avgränsa till ett land, så tills jag sett mer breda bevis som till exempel finns för att lågt p/e, låg p/b etc överavastar som grupp så förhåller jag mig en smula agnostisk till strategin och föredrar nog att reka Avanza Zero.

  Men det kan absolut bero på ignorans från min sida, jag har inte letat efter studier i ämnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.