Inköp Berkshire

Jag har köpt lite Berkshire i dagarna. Aktien verkar tämligen attraktivt värderad (allra helst relativt sett) och jag tyckte att en liten position där var att föredra framför att öka i exempelvis Handelsbanken eller Swedish Match. Jag brukar ju prata om hur jag föredrar small cap, men för tillfället tycker jag att det är sanslöst svårt att hitta något av värde på småbolagslistorna. Då får man helt enkelt leta någon annanstans.

Jag är inte helt bekväm med den extra dollarexponeringen som det här ger, både vad det gäller i Berkshires intjäning och i aktiekursen. Sedan innan har jag viss exponering mot dollarn och framförallt euron så det är absolut inget som jag önskar att öka om det kan undvikas. Förra gången jag ägde Berkshire under 2009 förlorade jag tyvärr nästan hela kursstegringen på ~40% i valutasvängningar. Men det är ett nollsummespel, så i det verkligt långa loppet får man önska att det går på ett ut, om jag nu någonsin når det långa loppet i de här fallen. Jag kan tåla lite varians även om det definitivt inte är något önskvärt i de fall som det inte är asymmetriskt till fördel för uppsidan.

Något stort värderingsdokument har jag inte satt ihop vad det gäller Berkshire eftersom det skulle ta veckor för mig, men till 1.27x book tycker jag det är oerhört bekvämt värderat. Allra helst med tanke på att stora delar av det bokvärdet är i underkant, då helägda bolag är upptagna till utköpspriser som ibland ligger väldigt långt bak i tiden. Här kan ni läsa en intressant basal analys av företaget som är bra uppdaterad. Tilson använder 10x EBIT för att uppskatta Berkshires intrinsic value och får då fram att a-aktierna borde handlas för $167,000, att jämföra med dagens $123,000. 10x EBIT tycker jag är väldigt konservativt, så om vi använder Tilsons uträkningar tycker jag att den uppsida som 26% discount ger är rätt vettig, allra helst med Berkshires fantastiska intjäningsförmåga, som dessutom är oerhört diversifierad, i åtanke. Och även om man inte tänker sig det växer företaget fortfarande ganska ordentligt trots sin enorma storlek. En viss extra rabatt står dessutom att finna i b-aktien kontra a-aktien, även om den nu är lite mindre än den ibland har varit historiskt.

Ifall b-aktien kommer ner under 80 lär jag lägga in ännu mer än den lilla positionen på 4% som jag nu har tagit. Det finns trots allt fortfarande en hel del kassa att ta av. Glad påsk!

3 thoughts on “Inköp Berkshire

  1. Pingback: Vidouqs aktieblogg » Ericsson har blivit köpvärt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.