Informationseffektivitet

På de stora listorna är det relativt sällan som aktier slår extremt mycket åt olika håll på rapporter. Framförallt handlar det om att den uppsjö av investerare och analytiker som följer bolaget oftast, tillsammans, har en bättre uppfattning än en enskild person har. Tar vi bort analytiker och minskar gruppen investerare, så tappar marknaden rejält i smarthet, däremot. Då kan man få kurvor med väldigt speciella rörelser kring rapporterna, trots att man med ledning av publik information i förväg kunde sluta sig till att marknaden troligen missuppfattat situationen. Illikviditet gör helt enkelt marknaden dummare.

http://vardeinvesteraren.nu/wordpress/wp-content/uploads/dyn_hist_chart.jsp_.png

4 thoughts on “Informationseffektivitet

 1. Vad föreställer diagrammet?
  Hade varit intressant att titta närmare på om det går att hitta något sådant mönster i någon större utsträckning. Alltså om det går att sålla ut vilka aktier som har hög sannolikhet att reagera på det här sättet.
  Tänker lite på det David Dreman skrivit om effekten efter en rapport på aktier med låga förväntningar.

 2. Diagrammet är Bahnhofs utveckling över 3 år och inringningarna utvecklingen runt bokslutssläppen.

  Undersökningen Dreman skrev om minns jag bara vagt. Var det den som handlade om att företag som släppt “bra” rapporter de senaste kvartalen underavkastade över den närmsta framtiden, medan de som släppt “dåliga” överavkastade? Det borde i så fall inte vara överdrivet svårt att bygga en modell kring, om det är tillräckligt starkt för att extrapolera framåt.

  Annars visar ju förstås historiken på att småbolag överavkastar och det går ju i linje med en hel del argument till varför marknaden är effektiv i övrigt. Till exempel: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds

 3. Dreman menar att när aktier som är “out of favour” (t.ex. lågt p/e-tal) överraskar positivt blir kursuppgången stor, men om de överraskar negativt blir nedgången oftast desto mindre..

  Resonemanget är att det omvända gäller heta aktier. Positiv överraskning ger begränsad reaktion uppåt, medan fallhöjden är desto större.

  Den här effekten borde rimligtvis vara mer uttalad för aktier/marknader som är mindre informationseffektiva.

 4. Rent anekdotiskt tycker jag det är ganska klart att Aktietorget ofta har både bland de mest övervärderade aktierna (typ Taurus) och bland de mest undervärderade, större delen av tiden. Nu har jag inte följt aktiemarknaden särskilt länge alls, så värdet av den iakttagelsen är ju extremt begränsad, men den går i alla fall i linje med vad undersökningen indikerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.