Important but unknowable

Den vanligaste invändningen som jag har fått kring Posco är dels den om stålmarknaden i stort och den om olika orosmoment på makrohimlen (krasch i Kina, inflation i Japan som gör Nippon Steel mer konkurrensmässigt, krig med Nordkorea etc). Jag vill hävda att dessa förvisso är viktiga frågor och i slutändan kommer att ha stor inverkan på den annualiserade avkastningen i mitt poscoinnehav. De kan mycket väl utgöra en skillnad mellan 5% årligen och 25% årligen. Men, och detta kan jag inte nog betona, dessa faktorer är för mig fullständigt omöjliga att sia bättre än marknaden om och de har därför minimal inverkan på hur jag ser på min investering. Även om de garanterat kommer att ha inverkan på endera håll – i den mån de realiseras eller inte – förändrar de inte väntevärdet på min investering. Givetvis hade jag föredragit en investering med minimal varians till samma, eller till och med något lägre, väntevärde, men det är inte ett alternativ som står till mitt förfogande för tillfället.

Jag vill också hävda att det i väldigt många fall är den här typen av diffusa orosmoment kring en aktie som leder till undervärderingar. Det är psykologiskt påfrestande att äga en aktie som inte har en klart utstakad “väg”. Folk vill ha katalysatorer och en stor chans till specifika händelser som kan elda på en aktiekurs uppåt på kort eller medellång sikt. En ny produktlinje, utlandsexpansion eller utannonserade tillgångsförsäljningar. Tyvärr är också den typen av “förutsägbara” framtida händelser alltför ofta inprisade.

Vad jag fokuserar på är värdering i förhållande till vad jag bedömer som normal intjäning (oaktat om det tar ett, tre eller fem år att återgå till de nivåerna) och ifall deras kostnadsövertag kan hålla ännu en tid. På dessa punkter har jag hittills inte stött på några övertygande argument i motsatt riktning, men jag är mycket ivrig att höra alla genomtänkta invändningar. Det är det jag helst av allt vill – eftersom det har potential att spara mig mycket pengar.

Här finns en långt grundligare genomgång av Posco än vad jag klarar att sätta ihop.

7 thoughts on “Important but unknowable

 1. Ja, det är bara att instämma (trots mina invändningar mot makro i ditt förra inlägg…). Det man kan göra är att välja så bra bolag som möjligt och i stålbranschens fall ska det vara bolag som kan vara lönsamma även givet en lägre efterfrågan, eller åtminstone uthärda så länge att konkurrenter går omkull och utbud/efterfråge-förhållandet förbättras, vad som nu blir fallet. Skulle det vara en järngruva så måste den kunna vara lönsam även till lägre järnmalmspriser vilket innebär att nystartade gruvor som Dannemora eller Northland är tveksamma ur rent makroperspektiv (eftersom man inte vet om priset går under det relativt höga pris som de kräver för lönsamhet).

  Även jag fokuserar på “normal intjäning”. Det är i vissa fall svårt att bedöma, men när förhållandena återgår till detta normalfall borde börskursen följa efter upp. Det är exempelvis detta mitt case med danska banker bygger på, även om det är en tydlig och “förutsägbar” händelse men som beror på makro (den danska ekonomin).

  Med detta sagt är jag också lite sugen på Posco.

 2. Jag har uppskattat din serie inlägg om danska banker väldigt mycket och har faktiskt själv ägt små, tyvärr alltför små, positioner i Lollands och Nordjyske sedan förra våren. Då var jag mer fullinvesterad och kanske lite för trög att vikta om. På nuvarande prisnivåer är jag inte lika säker på att säkerhetsmarginalen är tillräcklig, tyvärr. Det är definitivt ett underbetyg till mig att jag aldrig tog en större position i framförallt Nordjyske och det kan antagligen tillskrivas precis samma osäkerhet inför det okända som jag tycker mig se när det kommer till Posco i dagsläget.

  You pay a very high price for a cheery consensus.

 3. Det kan mycket väl ha varit så att jag har använt alltför konservativa antaganden om normaliserade kreditförluster och inte gett nog vikt åt faktumet att man kanske har, likt många andra banker de senaste åren, har skrivit av lån ganska aggressivt. Det är också psykologiskt svårt att omvärdera, med hänsyn till alla olika bias, när aktierna har stigit 40-50% sedan jag tog mina små positioner.

 4. Det är svårt att hitta företagsspecifika motargument mot POSCO då det framstår som ett mycket välskött bolag. Värderingen just nu ligger väl också på liknande nivå då Buffett själv köpt på sig aktier. Ska man försöka med något, så det man kan finna mot “caset” blir då antagligen mer makrorelaterat. Det är ju dock så som du skriver. Det är först då något ser osäkert ut som det är möjligt att köpa det billigt.

 5. Att en aktie har stigit sedan man själv har köpt (eller har stigit sedan mycket senaste halvåret etc.) borde inte spela någon roll, men det påverkar förstås psykologiskt. Jag bortsåg från det när jag köpte in mig i de danska banker som jag äger och min position är ganska tung, kanske för tung. Det vara bara Lollands bank som låg nära någon typ av botten medan övriga hade stigit åtminstone 50 % från botten (jag har köpt ungefär mellan februari och april i år). Det som har hänt är historia och går inte att göra något åt. Nu har de flesta stigit vidare och säkerhetsmarginalen börjar minska om man köper in sig i nuläget, om den antagna normala lönsamheten inte skulle återvända.

  Just i Lollands bank tycker jag fortfarande, enligt mitt sätt att se det, att säkerhetsmarginalen är hög, även efter dagens stora uppgång. Faktiskt högst bland de danska bankerna som har ett minimum av kvalitet, vilket den kanske bör vara också då banken är mycket liten. På onsdag kommer kvartalsrapporten för Q1 2013 och då får vi se om jag är för optimistisk eller inte. En halvering av kreditförlusterna under helåret 2013 jämfört med 2012 ska inte vara omöjlig (det är fortfarande en mycket hög nivå) men frågan är hur mycket utlåningen och basintjäningen minskar. En blandning mellan mikro och makro.

  Om vi ska återvända till Posco och stålbranschen så brukar Morningstar hävda att vissa branscher är bättre än andra och att stjärnan i en dålig bransch kan vara sämre än ett mediokert bolag i en attraktiv bransch. Det är till exempel deras argument mot den amerikanska försäkringsbranschen, som är ganska olönsam om man undantar Buffetts försäkringsbolag. Kanske kan det vara samma i stålbranschen, men om Poscos siffror är övertygande medan branschen blöder så blir det svårt att hålla med Morningstar där.

 6. Pingback: Analys av POSCO | Aktiefokus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.