I väntan på en Swedbankföreläsning…

Jag ska klockan tre idag på en föreläsning med Swedbanks head of risk control, Anders Karlsson. Bloggen har tidigare tagit upp Swedbank ur ett investeringsperspektiv, bland annat i vårt mest omdebatterade och lästa blogginlägg någonsin. På denna föreläsning skall man ställa frågor, och därefter skall jag tillsammans med en grupp om tre andra studenter skriva en inlämning om föreläsningen sammanvävd med artiklar om Enterprise Risk Management. Denna inlämning kommer motsvara femton procent av kursbetyget.

Jag har en tendens till att vara aktiv på alla former av gästföreläsningar. Jag blir lite osäker kring vilken strategi jag skall ha kring denna dock. I min värld som investerare är det totalt oseriöst att på något sätt påstå att Swedbank skulle vara ett föredöme i den här branschen. Vi talar om en bank vars ursprungsdelar redan behövde statlig räddning under 90-talskrisen, och därefter behövde ett enormt deltagande i det statliga garantiprogrammet under finanskrisen för att överleva. Trots två nyemissioner.

Jag kommer nog ha svårt att låta övertygad ifall jag i inlämningen behöver beskriva hur genomtänkt deras riskhanteringssystem är. I bankvärlden, med kreditåttaganden och riskbedömningar som ofta sträcker sig över lång tid, talar historiskt katastrofala kreditförluster och gambling i såväl baltikum som Ukraina sitt tydliga språk. Jag är övertygad om att Anders är mycket duktig på att göra sitt jobb utifrån Swedbanks perspektiv, men jag har svårt att se att han ska lyckas övertyga mig om att de system som finns på plats hos Swedbank ska kunna göra mig som investerare trygg. Att trycka in en akademisk inlämning på ämnet blir säkert inget problem.

Vilka frågor tycker bloggens läsare att jag borde ställa?

Mvh David

2 thoughts on “I väntan på en Swedbankföreläsning…

  1. Ställ frågan som du resonerar kring:
    Banken skulle inte existera om inte staten räddat banken. Vilken riskhantering – utom ett totalt och helt annorlunda sätt att bedriva bankverksamhet på – skulle banken överhuvudtaget kunnat ha som omöjligjorde detta?

    Uppföljningsfråga – är bankens riskhantering inte de facto att staten ska rädda banken? Och är den inte sådan även framöver (sockra frågan med hur lite reserver som faktiskt banken har – är det ens 10%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.