Homemaids bokslutskommuniké

Igår kom Homemaid med sin bokslutskommuniké och det var glad läsning för oss aktieägare, åtminstone i jämförelse med de tidigare kvartalen under 2011. Tillväxten släpar fortfarande efter marknaden organiskt, men marginalerna håller i sig hyfsat. För helåret innebär det en svag resultatökning till 66 öre per aktie. Utdelningen höjs från 35 till 40 öre, en fortsatt hög direktavkastning.

Under andra halvåret gjorde man tre förvärv utöver de kontinuerliga organiska expansionerna till nya städer. Vad som överraskar positivt är att dessa förvärv av allt att döma verkar ha skett till ganska låga värderingar.

Vid de två förvärv som kommunicerades i pressmeddelanden sades också uttryckligen att verksamheterna redan i befintligt skick bedrevs med god lönsamhet. Vad detta innebär är förstås en definitionsfråga, men det medför förhoppningsvis att det inte behövs turnarounds med stora rationaliseringar för att köpen ska slå väl ut på sikt.

I det första fallet, Ing-Louise Serviceföretag AB, hamnade den totala köpeskillingen på 1,8m och omsättningen ligger på 5,8m annualiserat. Ifall vi antar att företaget hade en 5-procentig marginal (klart lägre än Homemaids som ligger på nästan 8%) görs köpet till ett p/e på 6. Kan man därefter få upp marginalerna mer i nivå med resten av verksamheten lär köpet slå väldigt väl ut.

För de två andra blir bedömningen svårare då tilläggsköpeskillingen som är del av de avtalen ännu inte har redovisats, men det större förvärvet av Livskomfort i Östergötland AB är dyrare rent kvantitativt även innan tilläggsköpeskillingen tas med i beräkningen. Där blir p/e 8 (före tillägget) på en antagen marginal om 5%, men chanserna att marginalen var bättre i det företaget vid tillträde finns förstås då det är så pass mycket större volymer det handlar om (18m på årsbasis).

Märk väl att min gissning om marginal på 5% är just bara en gissning och inget annat. Hur nära sanningen jag är lär vi inte få veta, men marginalen för hela verksamheten under Q4-11 var markant bättre än både Q4-10 och Q4-09, vilket gör att jag känner mig ganska säker på att mitt antagande är konservativt.

Ska man fortsätta på den inslagna vägen med förvärv, tycker jag det är väldigt viktigt att man inte blir expansionsblind, utan att man hela tiden väger nyttan av att köpa bolag mot att expandera organiskt alternativt återköpa aktier för pengarna (eller helt enkelt dela ut dem). Börjar man göra förvärv till värderingar som ligger högre än vad den egna aktien gör riskerar strategin att vara rejält suboptimal.

Idag håller vi utkik efter Deltacos rapport. Mer om den senare.

1 thought on “Homemaids bokslutskommuniké

  1. Hej! schysst blogg du har. jag är också sugen på att investera i Homemaid. innan jag gör det vill jag dock kolla igenom bolagets historik och behöver därför tillgång till årsredovisningar före 2010. vet du hur man får tag i de? jag hittar nämligen inte dem på deras hemsida. hoppas du hinner svara och fortsätt med denna fantastiska blogg
    Mvh
    Anton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.