Homemaid Q3

Homemaids Q3 var väl kort sagt halvdan. Trevligt att marginalerna håller i sig men att man inte kan erövra kunder i högre takt är märkligt. Låt oss också hoppas att man inte förivrar sig vad det gäller förvärv. Det finns förvisso en sannolikhet för att man kan växa billigt även icke-organiskt i den fragmenterade bransch man verkar i eftersom det verkar finnas många marginella spelare med dålig lönsamhet. De priser man har betalat pekar åt det hållet, men då är jag ovetande om exakt hur tilläggsköpeskillingen värderas. Kanske ökar priset markant på grund av detta upplägg, det återstår att se.

1 thought on “Homemaid Q3

  1. Som i fallet med Bahnhof önskar jag att man kunde få nån timmes Q&A med “management” för att få svar på en hel del frågor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.