Homemaid Q2

Kvartalsrapporterna i mitt kanske mest spekulativa innehav är alltid högintressanta. Rensat för engångsintäkter på 5,1m under Q2-2010 ser årets resultat för Q2 ut att ungefär matcha fjolårets. Det är ju förstås inget superresultat eftersom man har vuxit i omsättning, men min största farhåga från början har varit att att marginalerna ska gå ner ordentligt, något som inte har skett ifall man tar i beaktning den extra marknadsföringssatsning som har belastat resultatet under första halvåret 2011. Detta tar jag som ett svagt positivt tecken på marginalernas uthållighet och även en indikation på att inlåsningseffekten som prenumerationsupplägget ger är en välfungerande modell. Givetvis kan marginalerna sjunka ifall konjunkturen blir sämre, men det sker i så fall förmodligen främst i form av uppsagda prenumerationer snarare än prispress på tjänsterna, varefter sedan omsättningen minskar med viss eftersläpning.

Branschen verkar nämligen vara i en konsolideringsfas, vilket förstås är en alldeles utmärkt utveckling för Homemaids del. 13 516 företag utförde RUT-tjänster under 2010 medan drygt 11 000 gjorde det under första halvåret 2011, skriver man. Det är ett gott tecken, men på en fortfarande kraftigt växande marknad som samtidigt konsolideras bör en förhållandevis stor spelare som Homemaid kunna ta mer kunder. Detta har förstås adresserats med marknadsföringssatsningen, men likväl förtjänar det att påpekas.

Med en fin nettokassa och förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten samt ett lågt p/e-tal ser jag det som långsökt att något kan drabba verksamheten så pass hårt att investeringsrisken är särskilt stor. Med tanke på den förhållandevis stora kassan har jag svårt att se att man kommer att minska utdelningen till våren ifall inget oförutsett inträffar (såsom ett större förvärv). I så fall har vi en direktavkastning på över 7% på nuvarande nivåer och en vinstmultipel förmodat runt 7-8 för helåret. Visst är Homemaid ett litet företag med en del risker som jag påtalat flertalet gånger, men de känns förhållandevis överkomliga till en sådan värdering för ett företag som trots allt växer rätt bra fortfarande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.