Historielösheten hos Swedbankhaussarna

Vill bara passa på att skriva om en älsklingsaktie i investeringsbloggosfären. Nämligen Swedbank. Onekligen har man haft en otrolig resa om man investerade på botten mitt under brinnande finanskris och har hållit tills nu. Detta verkar ha stigit många åt huvudet, för superlativen kring Swedbank sparas det knappast på. Jag reagerade särskilt för ett tag sedan på en bloggkollegas sturska uttalanden om att Swedbank är en aktie “helt i Buffetts anda”, vilket bara är fullkomligt bisarrt.

Analysen gick som följande: 1) Swedbank har många kunder 2) ledningen av idag har lärt sig av historien. Punkt 1) går förstås inte att ifrågasätta i sig, Swedbank är onekligen Sveriges största bank på privatmarknaden. Saken är bara den att storlek till varje pris och snabb expansion är ett ohyggligt dåligt strategival för en bank, något som åskådliggjorts i en mängd olika bankkriser som endast med hjälp av statliga räddningspaket lösts utan att att ruinera alla med kopplingar till verksamheten. Att anta att bara för att aktieägarna klarade sig lindrigt undan med lite utspädning under den gångna krisen, så kommer staten inte att gå hårdare åt misskötta bankers aktieägare i framtiden är ett stort misstag.

Angående 2) kan en viktig historisk lektion i sammanhanget vara 90-talskrisen . Det tog alltså 16 år mellan krascherna på grund av urskillningslös expansion. Samma incitament fanns och finns på plats för agenterna inom organisationen. Kontorscheferna har all anledning att låna ut hejvilt för att få sina lokala siffror putsade. Cheferna på riksnivå har ingen anledning att strama åt regelverket eftersom de tjänar massor av pengar kortsiktigt på sina bonusar ifall expansionen får fortsätta bara ett litet tag till. En enkel risk/reward-analys ger vid hand att den strukturen som de flesta banker har alltid kommer att leda till överutlåning. Att enskilda personer inom organisationen är införstådda med detta är helt oviktigt eftersom deras incitament går på tvärs med aktieägarnas intressen ändå. Och företagsledningar är sällan några perfekta altruister…

Det finns två extremt viktiga faktorer vid värdering av bankverksamhet. Dessa är historiska kreditförluster över lång tid samt ersättningsstrukturer för styrelse och ledning. Swedbank är fullkomligt genomuselt när det kommer till båda dessa. Hur ska man kunna bedöma uthållighet i intjäningen när den enda anledningen till att kreditförlusterna inte välter verksamheten är att staten går in och räddar dem i olika former med några års mellanrum? Hur ska de få bukt med kreditförlusterna när alla strukturella faktorer gör att de anställdas incitament förblir helt felaktiga?

Minnet är kort i bloggosfären. Man har redan glömt hur det såg ut den senaste finanskrisen.

34 thoughts on “Historielösheten hos Swedbankhaussarna

 1. Tycker ni är lite väl hårda mot oraklet på FA-bloggen… han stretchar möjligen begreppet Buffett-aktie men hjärtat är ju hela tiden med

 2. Toppace, förvisso kan hjärtat vara med, men t ex skrev han så här: Anonym 1: Nej, jag tror faktiskt inte alls att jag behöver läsa på om Buffetts investeringsfilosofi, det finns nog ganska få personer i Sverige idag som vet mer om den än jag.

  Visst att man kan ha fel, men uttalanden som det ovan gör att man framstår som en skrytande buffel, snarare än någon som är ödmjuk och gärna lär av sina misstag.

 3. Tycker han är intressant ur ett psykologiskt perspektiv. Få personer som uppnår så sjuka upplevda skills/faktiska skills-ration som Lou.

 4. gilmour, på tal om dina bloggkolegor så har de flesta skrivit om H&M nu efter rapporten. Har du några tankar om bolaget?

 5. Jag tycker precis som alla andra att H&M är ett alldeles fantastiskt bolag. Något annat är omöjligt att tycka. De rent operationella aspekterna finns det ingen mening för mig att kommentera eftersom alla andra gör det och jag inte har några bättre insikter än någon annan.

  Däremot är jag inte lika bombsäker på att de kommer att fortsätta att växa till himlen. H&M är en vanlig retailer när allt kommer till kritan. Man måste vinna tillbaka sina kunder gång på gång på gång. Och modevindarna kan vända snabbt åt olika håll. Det är bara att jämföra företagets image i Sverige kontra länder där de är nyare. Tillväxten kan avta väldigt snabbt när hippheten och det exotiska inslaget klingar av.

  Det är mycket möjligt att företaget är en fantastisk investering idag, men jag hittar personligen ingen margin of safety i priset. Mina fem cent.

 6. Verkar som ni är avundsjuka på Lous analys-kompetens! Denne kompetente analytiker har ju rätt hela tiden, och det är väl det som räknas?

  Eller har ni helt enkelt missat att köpa Swedbank m.fl, och därför är bittra idag?

 7. Gilmour: ditt inlägg är ingen vettig kritik mot mitt “value case” om Swedbank våren 2009!

  Ja, anställda och ffa ledningen i banken begick otroliga fel i Baltikum, Ryssland och ffa Ukraina. Otroliga! Det var just dessa som gjorde att vi som hade koll på de verkliga värdena (kapital såväl som intjänandeförmåga) i Swedbank kunde utnyttja detta fantastiska tillfälle och tjäna en massa pengar på det.

  Att jämföra det som hände Swedbank, SEB och Nordea i Baltikum 2008/09 med 90-talskrisen är idiotiskt historielöst, var du inte med på den tiden så bör du läsa på.

  Du verkar inte kunna skilja på dåtid och nutid, det finns absolut ingen orsak att tro att Swedbank skulle göra samma sak igen inom den överblickbara framtiden. Omöjligt är det förstås inte, men vad är omöjligt i företag? Det är ju inte heller omöjligt att näste VD är en seriemördare, det vore ju inte heller bra för banken.

  Övriga: ja, jag tror att jag är en av de mest pålästa i Sverige om Buffett. Den som inte ser likheten med Buffetts handlande i AmEx när de hade begått ett otroligt misstag på 60-talet genom att garantera oljelager som man sedan inte höll någon som helst koll på och media fylldes av spekulationer om att de skulle gå omkull samtidigt som Buffett kände till vilken otroligt stark intjänandeförmåga AmEx hade tack vare sina miljontals mycket trogna privatkunder vet inte särskilt mycket om WB eller värdeanalys öht.

  Vill du veta två “två extremt viktiga faktorer vid värdering av bankverksamhet”? Intjänandeförmåga och kompetent ledning! Båda dessa har Swedbank idag.

  Vänligen sluta kalla mig för din kollega!

 8. Vad tror du att du har för intjäningsförmåga om staten inte backar upp dig och påföljden blir att du har noll möjlighet att låna upp pengar, och folk börjar plocka ut sina pengar? Hur mycket värde tror du att du har som aktieägare om staten tar över banken? Det första var aldrig vidare sannolikt; det andra var ytterst sannolikt och är vad som borde ha hänt. Att det inte skedde var ren tur och inget du kunde förutse. Dina aktier hade tillskrivits närmaste nollvärde och du hade inte suttit här och gapat idag.

  Vidare finns det alla orsaker att tro att det skall hända igen pga hur incitament fungerar i bankbranschen, även där är du alltså helt ute och cyklar. Seriemördaranalogin var urusel och fullständigt ologisk.

 9. Lou: Att jämföra två bankkriser som båda kommit till på grund av bristande lånesäkerheter och överexpansion är historielöst för att…?

  Jag skriver ju vad anledningen till att samma sak kan hända i Swedbank igen är, och det är att precis samma incitamentsstrukturer fortfarande är på plats inom organisationen. Ingenting har ändrats på den punkten. Bemöt det istället för att upprepa dig, annars behöver du inte göra dig besvär med saken överhuvudtaget.

  Du verkar ha totalt missförstått AmEx-historien. Det man bör ta med sig från salad oil scandal är att problemet inte hade något överhuvudtaget med kärnverksamheten att göra. I det här fallet har problemen allt med kärnverksamheterna att göra. Analogin är alltså totalt värdelös.

  Intjäningsfömåga är givetvis superviktigt, men att ignorera kreditkänsligheten är ungefär som att som att ignorera overheadkostnader. Vad vi slutar med då är en värdering som inte betyder någonting för verkliga förhållanden. Ungefär som privat equity-investerarna som använde EBITDA för att motivera sina övertaganden under det glada 80-talet. Det slutade sådär.

  Att ha en kompetent ledning är givetvis också fantastiskt, men det hjälper inte den långsiktiga lönsamheten ett dugg med bibehållna felaktiga strukturer. Människor kommer alltid att handla efter egenintresse, så incitament inom organisationen är minst lika viktigt.

 10. Hesto & gilmour: Det här är ju absurt, ni har ju ingen aning om vad ni talar om! Lägg ned! Såna som ni skapar dessa absurda felprissättningar!

  Den ENDA anledning och f.ö. rätt staten kunde ha haft att ta över Swedbank vore om dess kapital hade understigit reglerna, det fanns ALDRIG någon sådan risk! De hade gott om kapital och hade inga problem att göra två nyemissioner trots att den första försenades grovt av den inkompetenta ledningen! Det enda akuta problemet var att få låna pengar, detta hade inte varit någon grund för staten att ta över, det finns lagar i Sverige.

  Att jämföra 90-talskrisen då de flesta svenska banker höll på att gå omkull på riktigt med en situation där bankerna sammanlagt kanske kommer att förlora 20 miljarder är som att jämföra en ärta med ett bowlingklot.

  Alla banker har personal med bonusar för det ena och det andra, man har ledningen till att se till att det inte leder fel.

  Dessvärre är uppenbarligen inte gilmour på den nivån att han kan se likheten med oljeskandalen, det spelar INGEN roll att det inte var kärnverksamhet, likheten är att media trissade upp en hanterbar “olycka” till att påstås hota ett bolag som i verklighten inte var hotat till sin existens.

  För att Swedbank skulle ha gått under pga kreditförluster i utlandet hade krävts att (1) en ofattbart stor andel lån defaultat

 11. (2) att ägarna hade vägrat ställa upp med kapital, vilket i Folksams fall aldrig hade hänt, men ni vet kanske inte den historiska kopplingen dememellan?

 12. Det är ingen som påstår att Swedbank hade förvunnit, däremot hade banken gått omkull på grund av bristande likviditet om inte staten backat upp. Därmed hade aktieägarna utplånats och bankens fortsatta verksamhet fått fortsätta med andra ägare.

  Din resultatorientering är närmast skrattretande. Är det helt omöjligt för dig att tänka dig andra möjliga utfall? Det är inte något helt okänt med förstatligande av krisande banker, direkt. Vi behöver inte ens gå utanför landets gränser i modern tid för att hitta något sådant, något du med din outtömliga kunskap om 90-talskrisen kanske borde snegla lite på.

  “Alla banker har personal med bonusar för det ena och det andra, man har ledningen till att se till att det inte leder fel.”

  Jag vet inte om det här ens ska föreställa ett argument? Jag hoppas att du är medveten om att även ledningar är ämne för snedvridna incitament och att de inte är några robotliknande förlängda armar av aktieägarnas intresse. Men det verkar uppenbarligen inte så.

  Skillnaden mellan mediasituationen i AmEx-fallet, var att den stora allmänheten inte kopplade ihop deras kreditkortsverksamhet med skandalen i någon speciell utsträckning alls. I Swedbanks fall däremot strömmade pengarna ut i mängder, och utan statens uppbackning hade flödet absolut inte ebbat ut på samma vis eftersom detta var en självförstärkande process. Ju fler som tog ut pengarna ur banken, desto osäkrare var de kvarvarande likvida medlen av det givna fallet att det konstant ökade risken för likviditetsproblem.

  Det finns inget mer att säga om du på fullt allvar tror att Swedbank hade varit en hållbar verksamhet utan statens uppbackning. Då lever vi helt enkelt på två olika planeter. Uppenbarligen lever du också på en annan planet än Swedbanks ledning som hoppade in i den statliga stabilitetsfonden utan att blinka, trots de kostnader denna skulle medföra för en bank som inte behövde den säkerhetsstämpeln (till exempel SHB som styvnackat vägrade gå med, både eftersom de verkligen inte behövde).

 13. och för att de inte gärna ville betala för att skitbanker som SEB och Swebank skulle kunna fortsätta konkurrera med dem trots sin finansiella osundhet, ska det stå på slutet.

 14. Lou, vad skulle WB gilla med Swedbank? Den modesta belåningen, den långsiktiga försiktigheten som präglar hela verksamheten eller något annat? SHB är den enda svenska bank som kommer i närheten av att kunna kallas WB-aktie. Swed och SEB skulle han inte ta i med tång.

 15. Nästen komiskt hur två pokerspelande ungar födda 1988 försöker “sätta dit” en erfaren mycket duktig värdeanalytiker som dessutom har rätt hela tiden.

  Vi som har egenskapen att kunna ta in andras idéer får tacka Lou Mannhem för dennes tips om British Petroleum och Swedbank.

  Ibland Lou är det bättre att inte kommentera galenskaperna!

 16. Dessa pokerspelare som var 4 år under förra fastighetskrisen/likviditetskrisen anser sig ha mer koll än Lou, patetiskt. För övrigt var denna blogg värdelös – inget som man vill läsa mer av…

 17. Johan för det första, vem mer än gilmour från denna sida har påstått detta innan? Ingen hittills vad jag vet. När jag läser argumentationen från båda sidorna tycker jag dock att gilmours är argumentation är starkare. Däremot kan Swedbank vid sin låga kurs ha varit en spekulation med positivt ev eller kanske ett värdecase ur ett tillgångsperspektiv så som lunda luppen har skrivit innan (detta har jag ingen uppfattning om). Men ur ett buy and hold case där man baserar värdet på intjäningsförmåga så tycker jag gilmours argument har varit starkare och jag har väldigt svårt att se att Warren Buffet skulle vilja äga Swedbank i nuläget. Dessutom förstår jag inte hur Lou kan ha uppfattningen om att incitamentstrukturen inte påverkar ledningen? Varför tror du att t.ex. SEB och Swedbanks tidigare ledningar handlade så som de gjorde?

  Hur som helst vill jag inte flama Lou jag tycker han har skrivit en del mycket värda inlägg, däremot håller jag med gilmour och tycker att han är lite ute och cyklar i swedbank caset men folk har olika uppfattningar och infallsvinklar så det är ju inte hela världen.

  Föresten Johan, du är varmt välkommen att sluta läsa denna blog om den inte tilltalar dig. I min mening tycker jag det är dessa diskussioner man lär sig av och som verkligen får folk att genomanalysera sina investeringar.

 18. “Lou Mannheim sa…

  Inlägget av “Anonym” den 9 feb. 20:00 är skrivet av Gilmour själv, dvs den bloggens författare.”

  Den kommentaren ger Lou på sin blogg ang en kommentar som hänvisade till blogginlägg ovan.

  Jag skrev själv det inlägget så påhoppet är alltså en ren och skär lögn. Kan inte ens finnas något utrymme för feltolkning då Gilmour och jag bor i helt olika delar av landet.

 19. Jag har naturligtvis ingenting emot unga människor som allt efter förmåga försöker lära sig analys och värdeinvestering, men svansföringen kanske borde vara lite lägre när man är på er nivå, kunskapsmässigt liksom åldersmässigt.

  Om man t.ex. gick på dagis under den svenska bankkrisen så kan det ju tänkas att man saknar perspektiv på frågan (“Man har redan glömt hur det såg ut den senaste finanskrisen”).

  Kanske ska man i alla fall i denna fråga hålla igen lite gentemot oss som upplevde den och inte har något problem att se skillnaden mot Swedbank 2009. Kanske också mot den som köpte sina första aktier samma år som man själv föddes och sina första värdepapper långt innan man ens var påtänkt.

  Jag hade gärna varit mer generös mot nybörjare, men en nybörjare som tror att han är kung trots att han har så uppenbara brister i både allmänbildning och ämnet han bloggar om har jag ingenting till övers för. Eftersom du aldrig har skrivit något vettigt (och nej, jag menar inte att kritik mot mina inlägg går in under det paraplyt, däremot dåligt underbyggda påståenden och total avsaknad av förståelse för skillnaden mellan investering och spekulation) är du nu bannad från min blogg. Jag tänker heller inte skriva nåt mer på denna blogg.

 20. Jag bemötte det som Toppace citerar ovan på Lous blogg (länk: http://fundamentalanalys.blogspot.com/2011/02/swedbank-does-it-again.html#comments) med att skriva att hans anklagelse var totalt ogrundad och paranoid samt att han enkelt kunde kolla upp detta genom att jämföra IP på mina tidigare inlägg i hans kommentarsspår med IP:t som den anonyme postaren skrivit ifrån. Detta verkade inte Lou vara villig att göra, eftersom han nu tagit bort mitt inlägg. Ytterligare kommentarer överflödiga.

 21. Sorgligt för övrigt att mina sakliga argument bemöts av rent absurda personliga påhopp och ad hominem och total avsaknad av egentligt bemötande. Visste inte att denne Lou var så osympatisk och oärlig.

 22. Du lillgrabben, nu har du gått alldeles för långt. Det är skrattretande hur du slänger dig med ord som du inte ens vet vad de betyder (ad hominem??) samtidigt som du kallar mig osympatisk och oärlig. Hur tror du att du med dina 22 år skulle stå sig mot mina 41 i en riktig debatt? Nej, det tänker jag inte slösa min tid på (som faktiskt är dyrbar). Är det ett egentligt bemötande du vill ha kan du få det genom en propp på läppen. Det skulle nog göra dig gott, slyngel.

 23. Lou, lugna ner dig och sluta upp med översittarfasonerna. Jag är äldre än vad du är och köpte mina första aktier när du fortfarande sprang omkring i blöjor. Applicera din egna argumentation på det faktumet, håll sedan tyst.

  I övrigt uppskattar jag din blogg Lou, men i den här diskussionen har du en väldigt låg nivå.

 24. Lou, WB har ett citat som du borde ta till dig: “It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.”

  Varför inte bara acceptera att gilmour har en poäng? Ett annat WB-citat: “In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.” Nu råkade det vara ett bra köp avkastningsmässigt att köpa swedbank och SEB våren 2009. Det är lätt att sitta nu och säga: “Vad var det jag sa?” och säga att det var självklart att aktierna skulle tokrusa.

 25. Det som ger ett patologiskt galet intryck av Lou är att han låter anklagelsen ligga kvar men tar bort de två kritiska posterna om den. Bör väl tolkas som någon form av resignation.

  Och sista Lou-posten här är inte från Lou…

 26. Det har visat sig att Toppace också är Lou då de postat från samma ip. Vi vore tacksamma om du koncentrerar dig på din egen blogg istället för att trolla poker.se och vardeinvesteraren.nu.

 27. Det är möjligt att Swedbank är ett bra köp, det är upp till var och en att göra den analysen.
  Men att kalla den för en Buffet-aktie är faktiskt ganska bisarrt.

  Bland alla låga kommentarer här, är nog påhoppet om skribentens ålder det lägsta. 😀

  Jag är själv 40+ och har handlat på börsen sedan 80-talet. Har man inte på så lång tid lärt sig att ålder och erfarenhet ingalunda är någon garant för att man har mer rätt än en 22-åring, tror jag man är illa ute. 😉

 28. Pingback: Swedbanks återköp « Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.