Beträffande HQ Bank

Precis suttit och läst igenom Finansinspektionens beslut om att återkalla HQ Banks tillstånd. Det är sannerligen inte i vackra ordalag som den extrema kompetensen på HQ Bank beskrivs. På sida 20 i dokumentet står att finna något tämligen gestaltande:
  • “Vidare är bedömningen i linje med Finansinspektionens tidigare beslut. Bankens överträdelser skiljer sig från och är allvarligare än de som låg till grund för beslutet den 27 september 2007 mot Carnegie Investment Bank AB (FI Dnr 07-6125). I det här fallet har bristerna varit så påtagliga att bankens överlevnad hotats. Den har under en längre tid drivit sin verksamhet med otillräckligt kapital och har även låtit bli att vidta de åtgärder som behövdes för att få kontroll över riskerna.”
Att HQ Bank aktivt sökt att undvika Finansinspektionens propåer är inget annat än skandalöst. Mitt förtroende för Mats Qviberg som affärsman är och kommer förbli helt eroderat. Det kan dock uppkomma en intressant situation i Öresund på måndag, beroende på hur kraftig kursreaktion nedåt som sker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.