En titt på det nya Deltaco

Så godkände då MRV:s bolagsstämma försäljningen av Deltaco och vi kan ta en titt på hur Deltacos lönsamhet kan komma att se ut framöver med hjälp av de siffror som Deltaco tillhandahöll i sitt pressmeddelande.

De viktigaste för vår beräkning är följande:

80 procent av Alcadon kommer att konsolideras per den 1 oktober 2012 och därefter kommer ytterligare 20 % att konsolideras per den 1 januari 2016. Ledningen i Alcadon kommer genom avtal under de första åren
erhålla en 20 procents minoritetsandel i Alcadon.

Efter avskiljandet från MRV, beräknas Alcadon under den kommande tolvmånadersperioden ha en årsomsättning om ca 180 Mkr och ett rörelseresultat om ca 13 Mkr, räknat före synergier med Deltaco.

Deltaco betalar totalt ett pris, inklusive transaktionskostnader, motsvarande en multipel om ca 4 gånger Alcadons rörelseresultat.


Totalkostnaden för förvärvet ser alltså ut att hamna runt 52 miljoner, inte alltför långt ifrån min tidigare gissning på 50 miljoner. Däremot förvärvas inte hela företaget i ett svep, vilket med största sannolikhet kommer att fördyra förvärvet en del. Däremot behöver inte upplägget vara alltför dåligt, lite beroende på hur incitamenten för ledningen strukturerats och givetvis hur de exakta detaljerna kring prissättningen på minoritetsandelarna ser ut. Förhoppningsvis framkommer denna information vad det lider. Tills vidare får vi räkna på de 80% av bolaget som kommer Deltacos aktieägare till godo från start.

De 13 miljonerna som Deltaco anger i vinst ger en rörelsemarginal på dryga 7% vid en årsomsättning på 180 miljoner, en nivå som jag inte ser någon anledning att ifrågasätta som ett mer eller mindre normaliserat resultat. Faktum är att Alcadons rörelsemarginal varit betydligt högre än så de senaste åren enligt deras svenska rapportering. Kanske är minskningen en följd av det kundtapp som MRV gav som anledning till att vilja sälja företaget, det förtäljer inte historien.

Omsättningen antar vi försiktigt kommer att fortsätta hålla sig på samma nivå som första halvåret 2012 med samma normaliserade marginal före skatt som jag tidigare har antagit, nämligen 6%. Därmed landar vinsten på på 26,3 miljoner på vilket vi lägger tillbaka 0,8 miljoner för att justera för dagens nettoskuldsättning (antagen ränta 5%). Ovanpå detta kommer 10,4 miljoner från Alcadon (80% av företaget) och vi får en rörelsevinst på 37,5 miljoner för det nya Deltaco. Nettoskulden kommer att hamna på 69,3 miljoner.

Vid dagens slutkurs på 17 kronor ger det normaliserat ev/ebit på nya Deltaco på 6,9 medan p/e hamnar på 7,5 (låneränta 5% och bolagsskatt 26,3%). Lita inte blint på mina siffror och gissningar, utan gör er egen bedömning av vad som är rimligt. Som ni ser är värderingen högre än vad utfallet blev av min tidigare genomgång, som ju baserades på lite mer lösa antaganden. Aktiepriset har dock också stigit.

Jag har också använt något mer aggressiva inputs än förra gången, då jag antog att marginalen före skatt för den kombinerade koncernen skulle bli 6% normaliserat. Nu blir den kombinerade marginalen något högre då Alcadon antas ha 7,2% marginal och gamla Deltaco 6%. Båda är givetvis högst osäkra antaganden men likväl en bit under företagens historiska marginaler som separata entiteter.

2 thoughts on “En titt på det nya Deltaco

  1. Bara smådetaljer jag funderar över nu men är det inte 41.6 miljoner de har betalat nu i så fall?

    4 gånger 80% av rörelseresultatet?

    Och för de kvarvarande 20% kommer de överens om en kostnadsfunktion som bestämmer priset 2016.. ?

  2. I och för sig, att bedöma det på annat sätt än att det förväntade priset på de kvarvarande 20% kommer vara samma som det de nu betalar är nog inte rimligt givet denna information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.