Djävulens advokat – Homemaid

Jag har inte skrivit speciellt mycket om Homemaid på bloggen, dels för att nyhetsflödet ifrån dem är väldigt torftigt och kanske dels för att det är mitt näst minsta innehav. Hursomhelst tänkte jag att det kunde vara dags för en post som behandlar dem och vad vore bättre då bättre än att utsätta dem för en rejäl grillning i mitt nya projekt!

Nedanstående tangerar inte nödvändigtvis mina egentliga åsikter i alla, eller ens några, delar.

Mitt Homemaidinnehav, som är runt 10 månader gammalt, gick från omedelbar kursrusning till bortglömdhet tämligen snabbt. Med tanke på att både tillväxt och marginal fick sig en liten törn i Q1 är det förmodligen välmotiverat. Lägg på detta en väldigt svag intjäningshistorik där endast de två senaste åren har genererat någon vinst att tala om. Dessförinnan har man skvalpat strax ovanför och strax under nollresultat.

Aktien handlas på p/e 8 på fjolårsresultatet. Lågt kan tyckas men då tar man inte hänsyn till de obefintliga inträdesbarriärerna i branschen, en konkurrenssituation som bara förvärras av alla de lycksökare om dras in i branschen ut av rutavdrags-boomen. Problemen med konkurrensen verkar företaget själva ha kommit underfund med, vilket deras stora marknadsföringsatsning under Q1 vittnar om. Ifall det verkligen kommer hjälpa dem mot alla småskaliga aktörer, ofta med personliga kontakter på orterna de verkar, känns tveksamt.

Det står tämligen klart att de marginaler som Homemaid uppvisade under fjolåret knappast är långsiktigt hållbara i en bransch med så lågt förädlingsvärde. I praktiken vem som helst kan gå in och konkurrera med lägre lönsamhetskrav, något som kommer att göra Homemaids marknadsposition tuffare att bibehålla över tid.

Med en sjukfrånvaro på över 5% blir det även svårt att få kontinuitet med de anställda och över tid förbättra de anställdas effektivitet. Jag kan inte minnas att jag någonsin har sett ett annat företag med så stor redovisad sjukfrånvaro, men detta är förstås i mångt och mycket branschspecifikt, dels på grund av den fysiska arbetsbördan med stor belastning på bland annat rygg och dels på grund av könsfördelningen på företaget. Kvinnor sjukskriver sig helt enkelt oftare än män. Oavsett vilket är det förstås ett problem inte bara för Homemaid utan för hela branschens lönsamhet och effektivitet.

Ovanpå detta har vi det politiska läget, där branschens nuvarande omfattning endast kommit till på grund av subventioner till branschen. Ett regelverk som knappast är hugget i sten, vilket skänker ytterligare osäkerhet till verksamheten.

Precis som att informationsflödet kring Homemaid är relativt tunt blev min kritiska post visst ganska tunn också, men det kan inte hjälpas. Har jag missat något uppenbart problem med Homemaid? Fyll gärna i bland kommentarerna.

2 thoughts on “Djävulens advokat – Homemaid

  1. Som du är inne på så saknas det ett durable competitive advantage. Homemaids utveckling lär bero mycket på hur marknaden utvecklas för hushållsnära- och företagstjänster. Har du kikat någonting på hur stora mer mogna marknader är i andra jämförbara länder (med liknande skattenivå)?, kan kanske ge en indikation om var utvecklingen är påväg i Sverige givet att avdraget blir kvar.

    Känns som en väldigt konjukturkänslig sektor där omsättningstillväxt lär stanna av kraftigt vid sämre tider.
    Även om vissa inlåsningseffekter kan finnas lär hushållsnära tjänster också vara någonting hushållen drar ner på relativt snabbt om konsumtionsutrymmet minskar (till skillnad från bredband (bahnhof)).

  2. Hej! Bra skrivet. Jag bara undrar varifrån du har fått den här informationen? Jag ska nämligen skriva ett arbete om Homemaid i skolan, skulle vara bra med lite hjälp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.