Den perfekta företagskulturen

Ja, eller i alla fall bland det närmsta man kommer den i den riktiga världen verkar finnas på Wells Fargo. Läs mer i den här artikeln. Rekommenderas starkt.

En sund företagskultur där alla anställdas intressen sammanfaller med företaget i så stor utsträckning som det går är något jag letar efter när jag tittar på företag. Därav vill jag så gärna ha familjeföretag eller åtminstone starka huvudägare (en av punkterna på min checklista) som ingjutit en distinkt mentalitet på företaget. Jag vill ha en ledning som är lyssnande på riktigt och inte bara en VD som skriver om det i årsrapporten. Det är viktigt att det inte är en hårt cementerad hierarki på ett företag för att det ska kunna vara dynamiskt.

Problem av den här typen magnifieras dock allteftersom ett företag växer, när dynamik i allt större utsträckning ska vägas mot samordningsutmaningar. Exemplen på stora företag som är förhållandevis impopulära hos både kunder och anställda är många och det är uppenbarligen svårt att bibehålla den typen av identitet som till exempel Wells Fargo har lyckats med.

Mer om problemen med företag i tillväxt och vilka utmaningar storlek medför utlovas i en kommande post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.