Deltacos bokslutskommuniké

Blir en lite försenad kommentar på Deltacos bokslut och Q4 på grund av att Bahnhofs bokslut detonerade och allt fokus hamnade på den. Elektronikgrossistens helårsresultat och i synnerhet utvecklingen i Q4 var dock desto bättre. Under Q4 gick rörelsemarginalen upp och var faktiskt till och med markant högre än den var i Q4 2010 (5,3% respektive 4,5%). Den historiska rörelsemarginalen snittat över 6 år ligger på 7%, vilket jag inte tror är långt ifrån deras normaliserade intjäningsförmåga. Jag har tidigare räknat på en normaliserad marginal, före schabloniserad skatt, på 6%, vilket är lite mer konservativt än vad man hamnar på ifall man antar en rörelsemarginal på 7% på årets omsättning (411 miljoner) och sedan lägger på räntekostnader om 2,8 miljoner.

Deltaco har en stark balansräkning med en nettokassa på 8 miljoner, vilket i och för sig knappast är något unikt i dagsläget. Skillnaden är att många av de företag som nu gör relativt bra vinster och har en rejäl kassa men samtidigt handlas på låga multiplar inte sällan har haft lite djupare dalar under vissa år historiskt. Deltaco saknar detta och har dessutom stadigt ökat omsättningen under de senaste sex åren. Omsättningen har från 2006 till 2011 ökat från 268 miljoner till 411 miljoner. Förhoppningsvis kan man under året fortsätta att förbättra marginalen, även om detta förstås är starkt beroende av faktorer utanför bolagets kontroll.

VD:n skriver att 600 nya kunder har tillkommit under året, vilket i ljuset av att man tidigare hade runt 5000 får ses som ett styrkebesked. Är dessa kunder av för företaget typisk storlek indikerar det en tillväxt om 12%, nästan 50% högre än den omsättningstillväxt som man hade för helåret. Det vore dock trevligt att i framtida rapportering få se både lite mer information om företagets kunder samt omsättning och vinst nedbrutet per land.

Utan antaganden om vinsttillväxt utöver inflationen, 6% i normaliserad ebt-marginal och utan att göra justeringar för kassanivån landar intrinsic value med min tidigare använda 10x ebt-multipel på 247 mkr, att jämföra med dagens marknadsvärde på 182 mkr vid dagens stängningskurs på 16,50.

Jag ser fortfarande, trots prisstegringarna, Deltaco som ett bra värde relativt börsen och har över 10% av portföljen i aktien. Däremot är jag inte en köpare av aktien idag, även om jag inte avser sälja några aktier om inte något materiellt händer med antingen företagets marknadsvärde eller dess fundamenta.

4 thoughts on “Deltacos bokslutskommuniké

  1. Skulle du kunna utveckla vad du menar med 10x ebt-multipel. Är det en formell du använder för att få en aning kring vad intrinsic value på företaget är eller?

  2. 10 gånger Earnings Before Taxes. I Deltaco blir ebt för tillfället samma sak som deras slutgiltiga vinst efter skatt eftersom de har ärvda förlustavdrag ifrån den koncernstruktur som de tidigare ingick i.

    Anledningen till att jag väljer 10 gånger ebt är på många sätt godtycklig, men relaterar till hur kvalitativt företaget är. Ju mindre andel av vinsten som kan betalas ut till ägarna varje år, desto lägre multipel förtjänar bolaget. Det och en hel del andra mjuka faktorer såsom ledning, konkurrenssituation, skuldsättning, historik, utsikter för tillväxt etc etc.

  3. Deltaco är ett fantastiskt bolag som jag tror mycket på framöver!

    Från de “insiders” jag känner i branschen är Deltaco den överlägset bästa leverantören på marknaden. Kan de fortsätta växa och samtidigt ha kvar samma extremt bra leveranstider (vilket är de som typ kännetecknar dem) finns det utan tvekan stor potential här.

  4. Satt faktiskt på ett möte några timmar efter att ha läst inlägget och noterade att sladden till projektorn var märkt Deltaco…

    Alltid kul att se när utrustning kommer från ett företag som det kan vara värt att investera i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.