Dags att uppdatera… Balder.

Sitter i detta nu i skolans datasalar och pluggar inför en redovisningstenta som ungefär hälften misslyckas med vid sitt första försök. Lärorikt är det, även om jag är långtifrån säker på hur väl tentan kommer att gå. Noterar att datamössen i skolan är köpta från Deltaco, alltid trevligt att stöta på lite portföljinnehav i verkliga livet!

Läste även igenom presentationen av mig under “om oss”-fliken. Inaktuell på några punkter märkte jag, och insåg därmed att en viss uppdatering krävs.

Jag var tidigare under året på ett investerarmöte där jag fick träffa Erik Sehlin, storägaren och VDn i Balder. Jag hade, som aktieägare i Balder under ett antal år, fått genomleva såväl samgåendet med Din Bostad som en fantastisk prisuppgång på börsen. I samband med att bostäder blev en större del av Balder, sjönk såväl direktavkastning som soliditet. Detta kommenterade Sehlin, och konstaterade att de i närtid hade haft möjligheten att sälja ut en bostadsfastighet på en mindre ort till 3% direktavkastning (?!). Samma fastighet hade de tagit upp på balansräkningen till 4,5% (!!). En fin vinst för Balder med andra ord, men de låga direktavkastningarna hade redan innan jag fick höra dessa siffror fått mig att ifrågasätta mitt fortsatta ägande i Balder.

Balder hade även i samband med denna investerarträff (samma dag, om jag inte missminner mig) tillkännagivit att de precis köpt Berns lokaler. Driften skulle övertas av Stureplansgruppen, men Balder stod nu som ägare till en fastighet med verkligt premiumläge. Sehlin tog även upp att de nyligen varit med och bjudit på en fastighet på Strandvägen, där de till slut (och även Herr Fredrik Lundberg själv) hade varit tvingade att dra sig ur på grund av en alltför låg direktavkastning.

Det finns säkerligen en möjlighet för Balder att genom god fastighetsförvaltning skapa aktieägarvärde till sina ägare i framtiden. Den riktning bolaget hade vid detta lag, tillsammans med en enligt mig rättvis värdering, hade dock fått mig att se mig om för att hitta nya investeringsobjekt. Jag sålde i mitten av Maj för 47,40 respektive 46,80 SEK per aktie. Omräknat till dagens kurs efter den genomförda Fondemissionen blir detta 31,60 samt 31,20 SEK per aktie.

Balder är inget företag jag i dagsläget överväger att investera i. Kombinationen mycket hög skuldsättning, spretigare strategi än vad jag kan förstå samt genomgående låg direktavkastning får mig att se mig om för bättre alternativ. Jag är fortfarande imponerad av Erik Sehlin dock!

Jag hoppas kunna göra en mer genomgående genomgång vid tillfälle!

Väl mött,

David

3 thoughts on “Dags att uppdatera… Balder.

  1. Hela fastighetsbranschen dras med otillfredställande avkastning tycker jag och borde absolut inte handlas med premier mot eget kapital. De är ändå populära för att de anses ge ett inflationsskydd.

  2. Det är allmänt känt, både bland Balders kunder, folk i branschen och fastighetsjurister i Göteborg, att Balder har varit mer intresserade av att expandera och tjäna pengar än att ta hand om sina befintliga kunder. Den strategin kan ju hålla ett tag men förr eller senare slår det tillbaka mot dem själva. Skulle du investera i ett företag som riskerar att hamna i blåsväder för att inte följer lagar och regler, och sopar problem under mattan? Balder hyr ut till yrkeskriminell och extremt störande verksamhet: Olagliga omskärelser av pojkar. Sedan påstår de att de inte har någon som helst laglig möjlighet att vräka en hyresgäst som i sina lokaler plågar barn så att de skriker av smärta i 20 minuter åt gången. Men detta är en ren lögn! §25 i Hyreslagen (Jordabalk 1970:994) beskriver klart och tydligt att störningar som skadar liv och hälsa är förbjudet. Jag har oturen att hyra lokalen intill Cleopatra Medical Center på Hisingsgatan 28 i Göteborg som bryter mot denna paragraf samt §3 och §4 i lagen om omskärelse av pojkar. Det är jävligt synd att Balder behandlat mig så illa, när själva lokalen är bra, kundservicen och vaktmästarservicen får godkänt med beröm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.