Bud på Dell

Nu offentligt. Det kom in lågt precis som väntat, men kanske ännu lägre än vad många hade trott. Vi får se om det kan bli ett auktionsscenario av det här. Den stora stötestenen för ett konkurrerande bud är att de inte har med Michael Dell (som visserligen inte får rösta sina aktier eftersom han själv är intressent). Jag tycker inte att det är någon tvekan om att även vid ett bud på $15 kommer en köpare att kunna tjäna grova pengar med dagens kreditvillkor. Frågan är om det är ett oöverstigligt hinder att inte ha med sig ledningen på ett bud.

En annan sak som bör oroa Michael Dell-gruppen och styrelsen är stämningar från aktieägare – något som kan komma att höja budet något även utan att det blir auktion. Jag har inte bestämt mig för vad jag ska göra än här, men sannolikheten är stor att jag sitter och väntar ut skeendet då jag inte har någon annanstans att lägga likvider omedelbart och jag tror att det är fullt möjligt att budet saltas något. Oavsett vilket kommer företaget nog att stjälas ut från börsen. För oss som köpte nära botten är det kanske inte lika farligt som för övriga aktieägare, men likväl stinker detta en smula. Det är verkligen inte svårt att argumentera för att ett skäligt pris bör vara mycket högre än $13.65.

2 thoughts on “Bud på Dell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.