Börsens nyckfullhet

Så, januari 2012 blev en månad som läggs till historieböckerna som en väldigt starkt stigande börsmånad. Oron över världsläget verkar förvisso på ingalunda sätt vara bortblåst, men börsindex i Stockholm gått upp med runt 7%. Stora rörelser på börsen, varesig det är uppåt eller nedåt, får mig alltid att reflektera över börsmarknadens nyckfullhet. För mig är det orimligt att de stora svängningarna på börsen verkligen är reflektioner av underliggande fundamentala värden i de börsbolag som avspeglas. För att ta ett exempel: Scanias verksamhet är i allt väsentligt densamma idag som för tre månader sen. Aktiepriset har under samma tremånadersperiod startat kring hundralappen, gått ner till runt 90, för att därefter gå upp till 120. Lastbilsmarknaden har inte varit en marknad i ständig och omvälvande förändring, och det långsiktiga behovet för lastbilstransporter kan knappast vara särskilt annorlunda idag än för tre månader sen, och beträffande företagsspecifika grejer har jag knappast inte kunnat se någonting av särskilt stor långsiktig relevans. Varför då dessa stora svängningar?

I grund och botten måste en seriös investerare inse att börsen inte reflekterar all känd information på ett perfekt sätt, oavsett om världen runtom dig är odelat positiv eller negativ. Att gå efter Warren Buffetts devis: “Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful” innebär att du som investerare ska stå SÄRSKILT stark när världen runtikring dig ser ut att braka samman. Gå efter fundamenta, och inse att börsen har en tendens att överreagera både uppåt och nedåt. Mr Market och dennes nyckfulla drag ska tjäna dig som investerare.

Precis som gilmour insinuerade i inlägget om Apple tidigare idag, så är det generellt sätt inte en speciellt lyckad strategi att ta samma sida som den stora massan. Peter Lynch brukade säga något i stil med att, när taxichaffören började snacka aktier med honom, då kunde han gissa att marknaden förmodligen nått sin peak. Något ovetenskapligt, och kanske inget jag själv skulle praktisera i verkligheten annat än som ett illustrativt exempel, men jag är väldigt mån om att det i alla lägen ska vara fundamenta som styr. I de fall det blir en hype kring ett företag jag äger/följer, blir jag i regel mer skeptisk till företaget i fråga i och med att det lätt byggs upp kortsiktiga och orealistiskt positiva förväntningar i ett odelat positivt småspararkollektiv.

Mvh David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.