Bonusfrågan

Det skulle vara kul att se hur mycket det har skrivits om bonusar i media de senaste tre åren. Det är förmodligen ett stort antal artiklar men inte helt oberättigat antal efter hur vissa företag har agerat de senaste åren.

Självklart är höga löner och bonusar viktigt för företagen så de kan locka till sig kompetenta nyckelpersoner som ger ett bra långsiktigt resultat. Men till vilken konstnad?

Jag tycker sjäv att det är helt okej med bonusar så länge det hålls på en rimlig nivå och delas ut efter en långsiktig prestation. Problemet är att ett år inte alls räknas som långsiktigt för mig. Jag gillar Finansinspektionens nya regel att åtminstone 60% av bonusarna ska skjutas upp i tre år innan de betalas ut. Har resultatet som bonusen grundats på då försämrats så kan företaget ta tillbaka/ändra bonusens storlek. Detta är bra och får förhoppningsvis inte ledningspersonerna att utsätta företaget för stora risker i hopp om att kunna öka detta års bonus utan istället försöker jobba för ett bra långsiktigt resultat. Frågan är om tre år är tillräckligt långsiktigt? Jag är tveksam.

Även optionsprogrammen vissa företag har gör mig ledsen i ögat. Många aktieägare plundras ständigt av giriga företagsledningar och redovisningsstandarden för värdet på dessa optionsprogram borde skärpas ordentligt.

Hur som helst gäller det att hitta en bra balans på det hela och utan en duktig ägarorienterad styrelse blir detta svårt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.