BOK: The Most Important Thing

The Most Important Thing är en bok som i princip uteslutande behandlar investeringsfilosofi och psykologi. Det gör den också bra. Mitt problem är snarare att det redan har gjorts minst lika bra på annat håll, som till exempel i Buffetts shareholder letters eller i The Intelligent Investor. Howard Marks är en mycket kompetent skribent och emellanåt får han till både slagkraftiga och upplysande beskrivningar av olika fenomen, men trots bokens relativt korta längd på strax över 200 sidor tycker jag att den relativt kvickt börjar gå på tomgång.

Upprepningar av koncept med små förändringar kommer igen boken igenom. För en helt grön läsare kanske detta är hjälpsamt – jag vet inte – men för mig blir det till slut bara irriterande. Förmodligen är det sättet på vilket boken tillkommit som gör att det har blivit så. Egentigen är detta nämligen bara en samling av de brev till sina andelsägare som Marks har skrivit under två decennier. Små justeringar har gjorts för att anpassa texterna till bokformatet, men det är klart att det är väsenskilt att läsa dessa brev en gång om året under 20 år jämfört med att läsa dem i ett fåtal sittningar under några dagar eller någon vecka. Toleransen för upprepningar blir då markant lägre.

En modell som Howard Marks använder sig av, som jag tycker är väldigt träffsäker, är den av first och second level thinking. Där first level består av en grund analys av någonting, medan second level fullt ut förstår alla implikationer av first level men tänker ett steg längre och ställer den konventionella analysen på ända. För att kunna slå marknaden måste man ha förmågan att ägna sig åt second level thinking och kontinuerligt kunna göra det. På first level är man inte smartare än marknaden i stort och skiljer sig inte nog för att kunna få bättre resultat än marknaden. På second level skiljer man sig dels från mängden, men man gör också det på ett positivt sätt. Till skillnad från någon som är contrarian men inte nödvändigtvis insiktsfull, som förvisso kommer att få en annan utveckling än index – men i längden inte bättre. Det gäller alltså att på samma gång ha förmågan att vara både contrarian och ”tänka bättre” än andra.

För ett förenklat exempel skulle first level skulle alltså kunna vara att, korrekt, dra slutsatsen att H&M är ett mycket bra företag och därefter köpa aktien. Second level är då i motsats att vara medveten om H&M:s kvaliteter som företag men därefter väga aktiens utsikter mot förväntningarna som är inbakade i priset och då komma fram till en mer nyanserad insikt.

En annan sak som dock ligger boken i fatet för min del är att jag är i en period när jag törstar efter handfasthet. Väldigt mycket av investeringslitteraturen är luddig, och det är förmodligen med nödvändighet, men när det kommer till att utveckla sitt investerande blir det efter en viss punkt absolut nödvändigt att dyka in de svårare delar som till stora delar handlar om att analysera redovisning. Rätt mentalitet och temperament är en essentiell men inte tillräcklig del av det som vi försöker göra. Visdomsord att insupa finns det gott om men att göra och tänka själv är ett oersättligt måste i det långa loppet.

Min kritik mot boken till trots rekommenderas boken mycket starkt av Buffett. Jag lämnar läsarna med de två olika omdömena och låter er själva avgöra om den här boken är något att lägga sin tid på.

1 thought on “BOK: The Most Important Thing

  1. Tänkte själv köpa boken nu till nya året 2013, och jag kommer nog också att göra det.
    Även om den inte innehåller några nyheter eller praktiska råd så behöver åtminståne jag påminnas med jämna mellanrum om vad som är viktigt när det gäller värdeinvestering.
    Jag har just läst om “Value Investing, from Graham to Buffett and Beyond” som också har både allmänna tankar och några praktiska råd. Dock blir råden lite av typ ….”skaffa dig djup kunskap och lång erfarenhet av bokslutsanalys” . Inget som man gör i en handvändning, och kanske inte alla klarar av alls. Men det finns fortfarande mycket att lära, även av de som vidareutvecklat “Value Investing”
    Jag kommer med kommentarer och en recension av boken i ett senare blogginlägg under januari.
    Besser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.