BOK: The Art of Short Selling

The Art of Short Selling är en bok som jag fick mycket utbyte av, trots att jag egentligen aldrig funderar kring blankningar. Kathryn F. Staley gör här ett gott jobb med att belsysa nyttan med blankarnas modeller även för någon som redan är aktieägare eller funderar på att köpa.

Mycket av boken kretsar kring enormt uppenbara problemföretag – som författaren påpekar gång på gång är det oftast inte analysen i sig som är det svåra för blankare, åtminstone inte i grova drag, utan att få timingen rätt. Blankningskandidater är inte alltför svåra att vaska fram, några har till och med diskuterats här på bloggen såsom Taurus Energy och PA Resources. Om dessa någonsin har varit blankningsbara för vanliga privatinvesterare vet jag inte, men givet att ingen alternativkostnad hade funnits hade jag kunnat sätta rätt stora pengar på kursnedgångar i de papperna för något år sedan.

Värdet av boken är påtagligt även om man bara går lång företag. Olika återkommande teman tas upp och belyses med hjälp av case studies. Bland dessa ”kategorier” kan nämnas bubbelaktier (till exempel tillverkare av spikmattor eller hockeykort), pengaslukare (det vill säga där företagets affärsidé i princip är att finansiera sin verksamhet via aktiemarknaden – gång på gång) och obegripliga företag (sådana med ogenomtränglig redovisning eller luddig verksamhet).

Dessa case studies är på många sätt otroligt föredömliga. Man får inte bara, som kutym är, lite schablonsiffror och skryt om hur aktien sedan föll, nej, man får siffror rakt från balansräkningen och/eller resultaträkningen vid den aktuella tidpunkten med hänvisningar direkt till de problematiska delarna och relativt pedagogiska förklaringar till vad som stod snett till vid tillfället. Detta dessutom tillsammans med grafer över aktiens utveckling och antalet blankade aktier och hur det utvecklades över tid. Många av blankningarna visar sig inte heller direkt lyckosamma även om den fundamentala analysen var korrekt.

Tillsammans med böcker som Financial Shenanigans och Financial Fine Print tycker jag att den här boken har lyckats mycket bra med att ge mig en verktygslåda av ”röda flaggor” att se upp för när jag letar investeringsobjekt. En del saker kan man känna igen på ganska många håll, om än i olika omfattning. Till exempel ledningens användande av många värdeladdade ord i rapporteringen. Återkommande engångsposter är också en sådan ”klassisk” sak som kanske inte nödvändigtvis bör resultera i blankning, men definitivt i att både ett och två frågetecken bör avkrävas uträtning.

Avslutningsvis kan författarinnan ibland glorifiera blankarnas arbete lite väl mycket även om jag i grunden håller med om att blankarna i alltför stor utsträckning får ta skit i den politiska debatten och figurerar på de mest bisarra vis i allehanda konspirationsteorier.

Likväl har det hänt att blankare på ett koordinerat vis har försökt trycka ned kurser med hjälp av ryktesspridning och dylikt. Allra helst i finansbolag kan detta ha förödande konsekvenser även om verksamheterna är i grunden sunda, då det kan få effekten att motparter drar sig ur eller kräver högre collaterals. Att blankare är så missförstådda och impopulära hos allmänheten utgör också en stor finansiell risk för utövarna eftersom det ofta har visat sig att blankningsförbud har klubbats under de allra mest inopportuna tillfällen för blankare, som till exempel under 2011 och 2008.

Gott nytt år!

2 thoughts on “BOK: The Art of Short Selling

  1. Tror fortfarande du kan låna Pare-aktier men lånekostnaden är hög. Bör väl inte vara några problem rent teoretiskt att låna som privatinvesterare men är väl en del praktiska problem (du ska posta collaterals, settla affärer osv) så du blir väl tvingad att göra det via din “husbank”. Sen är det ju en lågmarginal-business så att låna ut 1 000 H&M för 10bps per år med allt admin det innebär funkar ju inte för en investmentbank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.