BOK: Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco

Den lite bortglömda Barbarians at the Gate är på många sätt ett tidsdokument över modern finanshistoria som förtjänar sin plats bredvid böcker som When Genius Failed, Liar’s Poker och The Big Short. Likt Liar’s Poker berättar boken om det galna 80-talet men från ett lite annat perspektiv. Här är det inte excesserna på investmentbankerna som synas i sömmarna, utan ditona inom den vanliga företagsvärlden och LBO-hysterins galna logik.

Boken fungerar väl både som en thriller och historielektion. Läser man den med spelteoretiska glasögon och ett stänk av Mungers cynism kring incitamentsstrukturer kan man nå nära nog fatalistiska slutsatser. Ingen aktör har egentligen aktieägarvärde som ledord. Inte ens LBO-firmorna är nödvändigtvis intresserade av att först och främst göra en god affär. Snarare handlar det om att hävda sin plats i konkurrensen, sätta ned foten och visa att man är i toppen av näringskedjan. Detta kan med fördel göras med hjälp av en dålig affär ifall det skulle gynna senare affärsmöjligheter och sätta ett frågetecken för konkurrenternas trovärdighet.

Ämnet för historien är företaget RJR Nabisco som sedermera kom att köpas ut från börsen i den dittills i särklass största LBO-affären. Bakgrunden var att RJR Nabisco drogs med en stor konglomeratrabatt – på grund av den sällsamma kombinationen av tobaksföretaget RJR och kak- och snackstillverkaren Nabisco prissattes aktien kroniskt lågt av marknaden under 80-talet. Då ansågs tobaksdelen vara ett stort problem framförallt på grund av rättsläget. I dagens läge tycks det resonemanget främmande; alla vet att tobak är en sanslöst bra verksamhet ur ett kassaflödesperspektiv. Eller som Buffett med sin sedvanliga klarsynthet uttrycker det i boken:

I’ll tell you why I like the cigarette business. It costs a penny to make. Sell it for a dollar. It’s addictive. And there’s fantastic brand loyalty.


RJR Nabiscos VD Ross Johnson inleder processen med att försöka sig på ett ledningslett utköp av företaget. Han vill göra det till ett så lågt pris som möjligt. Mest för att inte behöva kapa alltför mycket i kostnader för att kunna betala av på de skulder som kommer med en LBO. Och är det något som RJR Nabisco har så är det overhead. Mycket av företagets sanna intjäningsförmåga maskeras bland annat av makalösa kompensationsnivåer till ledning och styrelse, minst sagt frikostiga reklamkontrakt med idrottsstjärnor och inte mindre än sju (!) stycken jetplan som står till ledningens förfogande vid behov.

Överhuvudtaget ter det sig märkligt att Ross Johnson nått dit han nått. Hans operativa förmåga verkar högst medioker. Men han är ett geni på att manövrera ibland befattningshavare. Styrelsen mutas i princip till hans sida och de eventuella fiender han kan tänkas ha inom organisationen undanröjs effektivt om de inte accepterar hans fredspipa (oftast i form av en stor munsbit av företagets pengar). Men hans försök att tjäna ännu mer pengar på företaget med hjälp av ett uppköp leder också, utan att avslöja alltför mycket om detaljerna, i slutändan till hans fall.

Kort sagt är det här en bok som alla värdeinvesterare bör läsa. Mig gav den i alla fall nya nivåer av insikt vad det gäller företagspolitik och andra aspekter av insidan av en verksamhet som vi som utomstående ofta kanske inte lägger tillräckligt stor vikt vid eller ens förstår i den utsträckning vi borde.

3 thoughts on “BOK: Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco

 1. Sen ska man ju också komma ihåg att boken inte är ett vetenskapligt dokument.

  Blir alltid väldigt tveksam till den här typen av dokufilmer, dokuböcker etc. Finns en del konstiga incitament och bias att göra det ena eller det andra.

  * Författarna vill sälja böcker med allt vad innebär avseende dramaturgi (skapa en tydlig fiende), förenkla skeenden etc
  * Författarna har en egen agenda och klipper/klistrar, visar/inte visar för att passa syfte (eller för den delen ovan, dramaturgin)
  * Författarna har ofta en tydlig uppfattning om goda/onda innan de går in i projektet med allt vad det innebär avseende confirmation bias
  * Författarna har en personlig anledning att göra det ena eller andra
  * Författarnas primära källa i arbetet spelar ganska stor roll för utfallet

  Missar säkert något..

  Vågar du till 2x pengarna spela på att skildrandet av Ross/LBO-firmorna, förutsatt att en objektiv sanning skulle finnas, har varit snäll snarare än elak?

 2. Alla dina invändningar är rimliga.

  Ofta när man läser sådana här böcker bör man noga tänka över vem som kan tänkas ha sagt vad till författaren och varför. Mer lätcheckade händelser än vem som har sagt vad till vem bör däremot rimligen stämma. Såsom exakt vilka perks de olika cheferna inom RJR Nabisco hade och hur företaget utnyttjade jetplan osv. Om dessa saker hade varit uppenbart felaktiga i boken, så hade det säkerligen framkommit på något håll i ett senare skede. Och även om händelseförloppet möjligen är tillspetsat bör det också i stora drag stämma relativt väl. Bara det gör den här boken intressant i min mening.

 3. Pingback: Fler bud på Dell | Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.