Biotech? Aldrig!

Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1

– Warren Buffett

Det här är essensen i varför jag aldrig skulle investera i ett bolag som Diamyd. Företag med den formen av katastrofrisk eller odiversifierad motpartsrisk går bort direkt för min del. Att aktier kan fluktuera kraftigt i pris är en sak – det har jag stort tålamod med. Men permanenta värdeförluster är något jag till varje pris vill undvika. Givetvis går det inte alltid att lyckas, till exempel har jag fått nedrevidera värdet som jag tidigare satte på Homemaid. Men alla mina innehav har relativt spridda motpartsrisker och tjänar pengar idag. Givetvis kan branschspecifika händelser eller konjunkturmässiga skeenden sänka deras intjäning, men betydelsen av ett enskilt beslut som ligger utanför företagets kontroll kan svårligen förstöra hela affärsidén för min aktieinnehav. Givetvis finns det tänkbara scenarion där det sker, exempelvis att snus förbjuds i Sverige eller något av dylik karaktär. Men sannolikheten för det går nog inte riktigt att jämföra med risken att en fas-III-studie slår fel…

I synnerhet borde medelsvensson som pensionssparar i aktier till varje pris hålla sig undan ifrån företag utan intjäning eller med starkt beroende av enskilda affärspartners. Någon som jag, som trots allt är okej med den förhöjda risken i att lita på sina egna företagsbedömningar, kan ändå köpa risken att jag har helt fel gällande en aktie, men gemene man tål inte den här typen av förluster. Att då jag, med en mycket högre risktålighet än de flesta, vägrar investera i den här typen av papper medan hårt arbetande Svenssons med mycket lite tid eller ork över att analysera aktier ofta ligger i aktier såsom Fermenta, Countermine eller Morphic är totalt bakvänt.

99% av alla som har pengar på aktiemarknaden bör inte äga enskilda papper och om de trots den uppmaningen envist vill äga aktier direkt istället för via en fond så bör de hålla sig till som allra minst mid cap-bolag och diversifiera över 20 olika objekt till lika delar. Och alla de aktierna ska vara i företag som tjänat pengar minst 9 av de senaste 10 åren. En bra tumregel är dessutom att aldrig någonsin köpa en aktie som vanligtvis ointresserade arbetskamrater rekommenderar för dig. På så vis hade folk med enkelhet undvikit både Fermenta och Morphic och säkerligen en hel del andra sönderhaussade luftslott.

Att folk har förlorat halva sina pensioner på en aktie som Diamyd gör mig nästan illamående. Det är en sak när unga testosteronstinna killar försöker tjäna storkovan i störtlöjliga aktier som Taurus, en helt annan när personer som har stora delar av sitt livs nettointjäning bakom sig blir av med ansenliga delar av detta för att de inte vet att deras “investering” är rent lotteri. Taurusfolket kanske inte fullt ut vet vad de ger sig in på (jag hoppas inte det, för deras egen skull, för då finns det åtminstone utrymme för bot och bättring), men de vet i större utsträckning än många av de som sett sitt aktieinnehav i Diamyd rasa med 85%.

Som en motvikt till både min enormt koncentrerade portfölj och lottsedelspekulerandet i allehanda förhoppningsbolag vill jag uppmana alla läsare att ta 5 minuter av sin tid för att läsa igenom den här alldeles utmärkta artikeln. Hoppas ni tycker att den är lika upplysande som jag tyckte.

6 thoughts on “Biotech? Aldrig!

  1. Ja, enskilda sådana fall är väl tyvärr omöjliga att undvika men när ovetande risktagning är relativt utbrett är det alarmerande.

  2. Tragiskt att läsa, men det är bara att acceptera att folk aldrig lär sig förrän det är för sent. Småspararna kommer att ha ett behov av att spekulera och drömma om tusenfaldigad kurs.

    När kommer du att presentera ditt hemliga innehav, eller är det to be announced?

  3. Min åsikt är att börshandeln fundamentalt undervärderar risken för att läkemedel ska bli underkända i fas 2 och 3.

    Eftersom det här är en process som i dagsläget är omöjlig att förutsäga innebär det här att en diversifierad bioteknikportfölj i princip är garanterad att gå minus.

  4. “När kommer du att presentera ditt hemliga innehav, eller är det to be announced?”
    Det kan komma att dröja ett tag av olika skäl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.