2 thoughts on “Berkshire har redan återköpt aktier

  1. Jag gilar inte återköp. Visst Berkshire är i investerings/värderingsbranschen men företag ska lägga fokus och energi på sin kärnverksamhet, inte hålla på med återköp och spekulerande i sin egen kurs. Har man för mycket pengar och mer kapital än vad verksamheten kräver skall det med fördel delas ut till ägarna.

    Man kan då hävda att återköp är en typ av utdelning (med skatte fördelar) men det är inte nödvändigt sant då inget kapital kommer ägarna tillhanda förrän de sålt av innehav.

  2. Vem har påstått att det rör sig om spekulation i sin egen kurs? Ett vettigt återköp görs baserat på lika mycket fundamenta som ett aktieköp för dig och mig och har förstås såledels lika lite med spekulation att göra. Hur du kan skriva “med fördel delas ut” förstår jag inte, särskilt inte när du själv belyser den stora fördelen, nämligen skatten. I framtiden kan det i sverige tänkas vara av något mindre värde när alltfler flyttar till ISK (eller ja redan nu i form av kapitalförsäkring men det är nog fortfarande en minoritet av investeringarna som ligger i sådan depå), och även då har det värde för alla de med vanliga depåer som inte ämnar sälja.

    Att man i någon slags ultra-long view förstås med növändighet måste kunna realisera sin vinst/få någon faktisk avkastning i form av antingen aktieförsäljning och/eller utdelning är mer en filosofisk fråga än någon praktisk; det finns alltid någon som vill köpa dina aktier även företaget (än så länge) inte delat ut några pengar. Om du har något att invända mot det kan du vända dig till alla BRK:s aktieägare och fråga vad i helvete de håller på med som anförtror Buffet deras tillgångar när de inte fått en krona i utdelning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.