Bahnhofs bokslutskommuniké

Efter idel positiva rapporter från våra portföljinnehav här på bloggen kom Bahnhof igår ut med en riktig besvikelse. På grund av kostnader som man får anta är relaterade i mångt och mycket till tv- och mobilsatsningarna samt, får man anta, byggnationen av den nya datorhallen som förväntas öppna i sommar såg sista raden inte alls bra ut i Q4. Rörelsens kostnader ökade med över 9m från Q3 samtidigt som personalkostnader också gick upp från 10m till 15m. Personalkostnaderna är dock säsongsmässigt höga i Q4 och inget att höja på ögonbrynen för i relation till omsättningen jämfört med tidigare års Q4. Samtidigt ökade intäkterna med 8m, vilket är nästan 10% från kvartal till kvartal och därmed en bra siffra. I rättvisans namn ska också nämnas att man i vanlig ordning gjorde större avskrivningar i Q4 än Q3, vilket förstås också får en effekt på sista raden.

Vad det gäller vidareflytten för att bibehålla skattesatsen kan jag inte bedöma klokheten i ett sådant grepp. Det medför säkerligen en del kostnader men ifall det leder till en uthålligt lägre skatt är det så klart en bra idé. Jag har inte lyckats hitta någon bra information om Azorernas finansiella situation (min portugisiska är tyvärr en smula rostig) och kan därför inte göra en rimlig bedömning av hur sannolikt det är att en höjning sker även där. Oavsett finns det väl en viss risk att Portugals situation är så pass svår att att regeringen på fastlandet kommer att sätta politiskt tryck på Azorerna att höja sina skatteintäkter oavsett hur Azorernas egna finansiella situation ser ut.

I övrigt hade jag räknat med en utdelningen i storleksordningen 60-70 öre, vilket säkert hade infallit om resultatet hade sett ut som jag förväntade mig i Q4. Nu landar istället utdelningen på 50 öre. Förhoppningsvis kan man under året öka korsförsäljningen så att tv och mobil inte fortsätter agera sänke alltför länge samtidigt som öppnandet av de nya serverhallarna håller nuvarande tidsplan. I så fall är antagligen den satta prognosen konservativ (ja, vad vi tycker om prognostiserande är känt sedan gammalt). Ifall man åter kan få lönsamhet på privatsidan finns det ingen anledning till att man inte ska kunna återgå till historiskt sett relativt höga marginaler. Verksamhetsprofilen är trots allt betänkligt mer inriktad mot företagssidan idag än för ett par år sedan och där är också marginalerna avsevärt högre än på privatsidan.

16 thoughts on “Bahnhofs bokslutskommuniké

 1. Hela bokslutskommunikén gör en som vanligt nervös när de kör hela skojartramsracet från start till mål med stora bokstäver om tillväxt, bilder och allt helvete. Lär av Kabe.

  Gillar avslutningen på Vd-ordet där han berättar att han tänkter ge 100% 2012 – det känns bra.

  Sen ska Vds överrock kliva in och styra ett kostnadsprogram operativt. Man kan väl gissa att Karlung är inne och vet bäst om det mesta ändå till ingens stora förtjusning men tycker det hela känns oskönt. Får man gissa att hans engagerade ägarstyrning fick Mossberg att sluta?

 2. Vad det gäller bilderna och retoriken håller jag helt med.

  Angående styrningen är min åsikt snarare den motsatta: själva problemet är kanske att överrocken inte varit på. Företagets track record under Karlung/Norman var otroligt starkt men har uppenbarligen gått i stå sedan de överlät det operativa, med stingförvärvet som bästa exempel. Det har kostat väldigt mycket mer än de 17m (varav hälften utspädning, huga) som var tanken och inte genererat något av nytta. Plattformen har visat sig värdelös. Det kan ha förstås varit en lyckoträff att företaget utvecklades så väl under KN men man ska betänka att företaget under den tid de var borta innan de åter kom igen som huvudägare också i princip stagnerade, vilket jag tar som en indikator på att de inte är alldeles bortkomna.

  För egen del hade jag gärna sett en total återgång till KN i ledningspositioner, men det lär väl inte hända med deras andra projekt i åtanke.

  Ska man ta med sig något positivt är det att utvecklingen på intäktssidan fortfarande ser vettig ut, det hade varit etter värre om det var där problemet låg.

 3. Hur ser du på Bahnhofs långsiktiga potential när vi går framåt? Jag vill gärna intala mig själv att bolaget fortfarande är ett i grunden solitt bolag, men jag har börjat tveka.

 4. Personalkostnaderna fortsatte även att vara kostnadskrävande in i 2012 står det i rapporten, så det gällde inte bara Q4.

  Och flytten till Azorerna tror jag påverkar förtroendet och seriositeten för företaget, ser verkligen inget bra alls i den handlingen. En höjning av momsen på Azorerna är bara en tidsfråga.

  Känns som att många aktieägare inte läser allt i rapporten, vad VD och ledning säger. Förvärven genererar inte som planerat, ledningen skall kapa kostnader osentimentalt och bilden av förvärven är splittrad i företaget.

  Hur kan man göra en sådan grov missräkning på bara ett kvartal, det gör mig som aktieägare mycket oroad och fundersam!

  Folk stirrar sig blinda på omsättningen! Spelar ingen roll om du omsätter 150 miljarder om du inte har full kontroll på kostnader som skenar iväg.

  Man kan också läsa att dom inte alls är övertygade om att tillväxt kommer att ske i de nya affärsområdena.

  Läs sidan 17 i rapporten. Den texten säger mycket om hur det ser ut för tillfället. Och hur är planen med besparingar och “klippa kostnader osentimentalt” tänkt?

  Man måste utöka säljorganisationen och uppenbarligen den tekniska organisationen med tanke på att det inte fungerat hittills med dem nya tjänsterna. Kommer man lägga vissa planer på is? Drar man ner på personal på privatkundsidan?

 5. Tyvärr ingen källa på detta, bara sunt förnuft med tanke på höjningen på Madeira och att resten av Portugal ligger mindre bra till. Och så här ser upplägget ut för att fortsatta lån ska betalas ut till Portugal(läs sidan 16-17 om Madeira och Azorerna)

  http://www.pwc.com/pt/en/pwcinforfisco/flash/outrosimpostos/imagens/PwC-TaxFlash_MemorandumofUnderstanding_MainTaxMeasures_13_05_2011.pdf

  Var dessutom på ett seminarium i Lissabon för ca 3 veckor sedan där lokala politiker pratade om situationen på Madeira och Azorerna. Och det framgick tydligt att momsen kommer att höjas, dock inte exakt när.

 6. Det mest intressanta i sammanhanget är om Azorerna har samma balansräkningsproblem som Madeira. Inte lyckats hitta någon information om det.

 7. Jag ska se om jag inte kan få fram kompendiet från seminariet. Är inte helt säker om balansräkningsproblemen var upptagna, men ska se om det var det.

  Det mest intressanta i sammanhanget anser jag vara att seriositeten sätts på så sin kant. Men vi alla ser olika på saken.

 8. Trist läsning, men egentligen var det väl bara en tidsfråga innan något bakslag skulle grusa de noga preciserade prognoserna och utlösa kursfall.

  Enda trösten i det hela är att Karlung uppenbarligen inte har för avsikt att släppa greppet. Den dagen han gör det kommer jag antagligen sälja hela mitt innehav.
  Håller f.ö. med gilmour om att det bästa förstås vore om Karlung/Norman återgick till aktiva ledningspositioner.

 9. Anledningen till att man flyttade till Madeira från första början var tämligen klar.

  När sedan denna anledning försvann var väl ett alternativ där man inte måste starta upp ett nytt dotterbolag inom en helt annan jurisdiktion ett rimligt sådant. Sedan finns förstås risken att skatten höjs också på Azorerna och det är ju en fråga där du uppenbarligen gör en annan bedömning än Bahnhof (även om det beroende på kostnaderna för flytten kan finnas ett argument för den om så momssatsen bara gäller för kort tid).

  Ifall du tyckte att madeiraflytten höll för dina seriositetskrav men inte flytten till Azorerna gör det får du gärna förklara varför.

 10. Seriositeten? Att jaga 3-4% momslättnad… Ja, det lämnar ju frågan för hur det ser ut ekonomiskt i bolaget.

  Och behöver man flytta land och rike runt för 3-4% lägre moms så anser inte bara jag utan flera andra att det känns aningen osäkert och oseriöst. Har inga speciella seriositetkrav, men det ger ett intryck av att man är på tok för beroende av momslättnaden.

  Som sagt, vi har uppenbarligen olika uppfattning. Du tolkar rapporten på ett sätt och jag på ett annat.

  Återstår att se hur det utvecklar sig.

 11. 6 procentenheter blir skillnaden mellan Madeira och Azorerna, inte 3-4. När beslutet om att flytta till Madeira togs var skillnaden 12 procentenheter mellan Sverige och Madeira.

  Vad det gäller dina insinuationer kring vad det säger om ekonomin i företaget hoppas jag att du är medveten om att större delen av världens största företag har huvudkontor på andra håll än sina hemländer och på så vis “jagar skattelättnader”.

  Den delen av Bahnhof, företagsdelen, som står för i princip hela lönsamheten för tillfället betalar dock full svensk skatt.

 12. Jag arbetar på Ernst & Young, så visst har jag viss insyn i hur vissa bolag skatteplanerar. Och jag hoppas att du är medveten om att dessa bolag betalar advokater och skattejurister enorma summor varje år för att konstruera deras upplägg.

  Så du jämför Bahnhofs skatteplanering med Ikea, Tetra Pak m.fl?

  Och om du anser att det enda som är ett litet frågetecken är skatteplaneringen ur det man kan läsa ur rapporten så önskar jag dig all lycka till!

 13. Nej, det anser jag verkligen inte. Det finns förstås rejäla problem, vilket jag tycker framgår av min post.

  Jag jämför inte Bahnhofs skatteplanering med dessa bolag, däremot ser jag inte varför greppet är oseriöst i Bahnhofs fall men inte i deras. De största invändningarna som jag egentligen har sett har moraliska konnotationer, vilket är något jag försöker undvika.

  Du som tidigare läst bloggen och kommenterat i olika sammanhang bör ju vara medveten om att jag också har betonat att upplägget inte på något sätt är 100% säkert eftersom skatteverket har sitt att säga (och i förlängningen på högsta europanivå, där det finns ett par prejudicerande domar som Bahnhof, tillsammans med de två oberoende revisorer som man konsulterade, lutar sig emot).

  Sedan tycker jag att det är ett rätt tungt argument att Karlung/Norman har större delen av sin förmögenhet uppbunden i företaget, varför utgångspunkten naturligt blir att flyttarna har skett med deras goda minne. Vore det rationellt för dem att göra något extremt riskfyllt i detta avseende? Rimligen inte, men det är förstås ingen garanti på något vis.

  Dessutom borde väl skatteverket ha startat en process vid det här laget om det nu råder några frågtecken kring varifrån verksamheten faktiskt bedrivs, men något sådant har jag inte sett kommuniceras hittills.

 14. Jag var också aktieägare i Bahnhof tills att bokslutet presenterades, men valde att sälja rubbet. Dels var rapporten oerhört dålig och jag tror det kommer ta lång tid innan de är tillbaka på “Bahnan”. Dessutom undrar jag vad Skatteverket i Sverige tycker om deras utlandsflytt, men tanke på att det är ett helägt dotterbolag. Jag tror det finns en överhängande risk att de kan åka på att betala dubbel skatt. Det lär i så fall slå väldigt hårt mot deras ganska klena resultat. Läs mer här: http://www.telekomnyheterna.se/pub/viewArticle?articleId=16184

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.