Bahnhof Q3

Det finns en del att kommentera kring Bahnhofs delårsrapport. Några punkter:

– Det har hintats i olika sammanhang att köpet av Sting inte föll ut så väl som man hade hoppats på. När köpet, och apportemissionen som till hälften finansierade det, offentliggjordes var jag mycket skeptisk, i synnerhet eftersom aktien vid det tillfället kunde anses ordentligt undervärderad (runt 23 kr om jag minns rätt) och köpet därmed gjordes dyrare av användandet av en undervärderad valuta. Att man nu erkänner det misstaget får dock ses som ett styrketecken och min förhoppning är att man drar rätt lärdomar av det, det vill säga att man nu blir ännu försiktigare med förvärv – i synnerhet sådana som inte kan värderas baserat på befintlig omsättning och kassaflöde – och mer obenägen att använda den egna aktien som betalningsmedel.

– Den här bloggen är som många läsare säkert vet väldigt skeptiskt inställd till prognostiserande. Jag ser inte poängen med Bahnhofs prognosgivande och har påpekat detta för ledningen i företaget. Detta är ingen stor sak men även förra året fick man revidera prognosen under året, då man minskade omsättningsmålet men ökade resultatprognosen. I år fick båda minskas.

Att marginalen skulle gå ner från 15% över tid hade jag förväntat mig, dock är det förstås tråkigt att det sker redan i år. Det reflekterar förmodligen en hel del engångskostnader med bland annat emigreringen av privatverksamheten samt utvecklandet av telefoniplattform, men marginalpressen på privatsdan bör verka negativt framöver även när dessa kostnader inte påverkar Bahnhof längre. Vad det gäller omsättningsmålet verkar man ha räknat alltför optimistiskt med både kundintag och lättintegrerade förvärv, vilket indikerar att prognosgivningen inte varit tillräckligt realistisk. Ska man bedöma den reviderade prognosen så verkar den indikera ett fortsatt starkt kundintag under första månaden av Q4 med tanke på att den förutsätter en omsättningsökning med nästan 10% och en resultatökning (ebit) med 30%, givet att man inte nedreviderat prognosen till fortsatt överoptimistiska nivåer.

Hursomhelst önskar jag att Bahnhof slutar ge prognoser. Det riskerar allra helst nu med optionsprogram på plats att ge skeva incitament till ledning att trixa med siffror för att uppnå satta mål och undvika kurspåverkan som kortsiktigt kan sänka värdet på optionerna innan teckning och därmed omintetgöra arbitragevinster i att teckna aktier och sedan sälja över marknaden. Uppenbarligen (vilket bevisas av gårdagens kursfall på 8%) har marknaden börjat lägga vikt vid bolagets prognoser, så en sådan hänsyn måste tas. Dessutom uppfyller inte heller prognoserna sitt syfte särskilt väl om de måste revideras titt som tätt, oavsett åt vilket håll det sker.

– Att kundinflödet tagit fart igen i så stor grad är en otroligt positiv överraskning. Även om företaget förklarade första halvårets svagare kundinflöde med organisatoriska problem vågade jag inte riktigt tro på det. Stadsnätsmarknaden börjar så sakteliga att mogna och jag trodde att minskningen av kundinflödet åtminstone till viss del reflekterade detta. Kanske underskattade jag säljavdelningens betydelse för detta.

– Signalerna från företagssidan verkar trevliga och att satsa på managed hosting känns givet med den ytterligare inlåsningseffekt det ger, allra helst om det sköts bra. Rent finansiellt finns det inte mycket att ta på här för en utomstående, men det hela ger mig i alla fall bra vibbar.

– Kassaflödet ser väldigt bra ut. Kan Q4 och Q1 tillsammans bringa in lika mycket som Q3, det vill säga cirka 20m, bör inte utdelningsmålet vara några som helst problem att hålla sig till. Kanske kan till och med mer än 50% av vinsten delas ut, beroende på hur företaget prioriterar investeringsmässigt. Huvudägarens kommentar pekar också åt det hållet, för nog kan det inte vara årets förhållandevis magra direktavkastning som de menar när de beskriver den som “god”?

Bahnhofs aktie, med god tillväxt och direktavkastning, är en trygg hamn för långsiktiga investerare.

Även i Q2-rapporten talade man sig varm om utdelningar, så jag förväntar mig nu en kraftigt utökad utdelning till våren. Med hänsyn tagen till företagets behov bör detta peka på en hyfsat stabil kapitalbindning och därmed fortsatt goda kassaflöden. Trevligt.

Uppdatering: Upptäckte en märklig sak med det för året prognostiserade resultatet efter skatt. Där har man räknat med full svensk bolagsskatt trots att man under Q3 verkar betala ungefär 22% i skatt. Med tanke på att prognoserna framförallt fokuserar på ebit ser jag inte riktigt syftet med detta, men givet att man når omsättningsmålet kommer man automatiskt att nå ett högre nettoresultat före bokslutsdispositioner (blir pro forma i och med att man får anta att de fonderar en del av vinsten även i år för att skjuta upp skattebetalning) än prognosen ger sken av.

TTM p/e är nu drygt 10 vilket är rätt lågt jämfört med de senaste åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.