Bahnhof och Madeira

I och med PIIGS-problemen sätts nu allt större press på Portugal och i förlängningen på Madeira, som verkar ha extra stora budgetproblem (tipstack till signaturen essingen på Avanzas forum). Detta leder förstås till prat om höjda skattesatser för få bukt med problemen. Jag har inte lyckats hitta någon vidare information om exakt hur viktiga offshoreverksamheterna är för Madeiras ekonomi mer än att att deras servicesektor numera är större än jordbrukssektorn, men detta får antas innefatta den ansenliga turismen. Beaktas ska dock att Madeiras bnp/capita är ansenligt högre än Portugals, vilket får mig att förmoda att offshoresektorn är av stor betydelse för ön som fram till för några decennier sedan var fattigare än fastlandet.

Varför är nu detta relevant? Jo, för Bahnhofs del är ju hotet en markant ökad moms, men ifall närvaron av utländska företag är kritisk för Madeira är just det en av de sista sakerna som man kommer att vrida åt tumskruvarna rejält på. Man är således fast i ett Moment 22 och även om fastlandet skulle vilja införa drakoniska besparingskrav på ön, så gör det knappast någon nytta att komma med krav som är kontraproduktiva i det att de driver ut företag ur området och istället minskar de offentliga intäkterna över tid.

Min uppskattning är att en ökning av skattetrycket med en procentenhet ger ungefär 1 miljon mindre på sista raden för Bahnhof. Vad som kan verka till Bahnhofs fördel är att konkurrenter som eventuellt funderar på en flytt kan bli desto mer tveksamma av det osäkra politiska läget, vilket bör kunna få en dämpande effekt på prispressen på marknaden. Konservativt sett bör vi dock anta en normaliserad intjäning efter skatt på åtminstone 3-4 miljoner mindre från privatsidan (givet oförändrad kundstock) mot vad vi har i dagsläget, både på grund av konkurrensfaktorer och risken för ändrad lagstiftning.

Imorgon kommer företagets Q3-rapport så i ämnet Bahnhof lär det som vanligt inte bli tyst på bloggen.

2 thoughts on “Bahnhof och Madeira

  1. Och vad drar vi för slutsatser när det nu klubbats igenom att procentsatsen höjs inte bara till 16% utan till 22% från och med April?

    Nyfiken på vad du tror om detta.

  2. Pingback: Bahnhof och Madeira 2 « Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.