Bahnhof och Madeira 2

Jag skrev ett inlägg om osäkerheten kring Bahnhofs madeiraflytt i oktober och nu verkar det som att att man klubbat ännu en höjning av momssatsen, upp till 22%, vilket förstås är en negativ nyhet för Bahnhof. Kanske var jag en smula optimistisk över situationen i oktober och trodde att austerity measures inte skulle bli så stora. Vad jag kanske inte lade tillräckligt mycket vikt vid var att det ligger i alla aktörers intresse (utom Madeiras, men de har inte mycket att säga till om) att momssatsen “harmoniseras” med resten av EU. Det är en trend som har pågått ett bra tag att områden som i någon mening sticker ut vad det gäller skattesatser och ekonomisk lagstiftning leds in i fållan. Skuldkrisen ger ytterligare kraft åt sådana strömningar.

Detta kommer så klart att kosta Bahnhof några miljoner om året, men kanske finns det ett ljus i tunneln i historien för företagets del. Momssatsen är fortfarande 3 procentenheter lägre än i Sverige och givet att man (nu när flyttkostnaderna är tagna) har samma kostnader för att driva företaget på Madeira som om man fortfarande vore lokaliserade i Sverige så har man ändå en kostnadsfördel gentemot konkurrenterna. Tidigare fanns det en viss risk att konkurrenterna helt enkelt följde efter och omintetgjorde denna fördel, men denna risk får nu betraktas som avsevärt mindre.

Sista ordet är nog inte sagt än i denna följetong.

1 thought on “Bahnhof och Madeira 2

  1. Jag har följt Bahnhof och dess utveckling under flera år, äger en del aktier i bolaget och har pluggat på så gott det går. Och jag tycker att bolaget sett riktigt bra ut och haft goda framtidsutsikter.

    Jag är dock tveksam om dom kommer att stå sig lika starkt mot konkurrenter nu när momsfördelen mer eller mindre är utraderad. Samma prispress kommer uppenbart inte att vara möjlig.

    Kan tänka mig att Farbror AllTele sitter och gnuggar geniknölarna.

    Skulle dessutom skatteupplägget underkännas så kommer det kosta ett par kronor… Det spekuleras på olika sidor att skatteverket slagit fast att Madeirabolaget är helägt dotterbolag och därmed inte en fristående operatör eller leverantör.

    Kommande månader blir intressanta att följa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.