Avanzas VD-byte

De flesta som läser den här bloggen har nog inte missat att Avanza nu har värvat en ny VD. Jag känner inte till Martin Tiveus sedan tidigare, men litar i allmänhet på Sven Hagströmers omdöme. Däremot är vi på bloggen extremt skeptiska till externrekrytering i allmänhet. Bahnhofs lilla experiment på området blev ju tämligen misslyckat. Anna Mossberg, som kom från Telia, fick lämna posten efter bara ett par månader och ersattes istället av Klas Westholm, som var en mångårig medarbetare.

Problematiken med externrekrytering blir extra tydlig i företag som likt Avanza och Bahnhof har en stark intern profil, där medarbetarna förknippar sig själva med varumärket på ett sätt som inte motsvaras på många andra arbetsplatser. Dels sänder det signaler om att de medarbetare som redan finns inom organisationen inte är tillräckligt kompetenta och riskerar därmed att sänka deras motivation, och dels löper man risk att störa en väl inarbetad kultur som tjänat företaget väl över tid. I Avanzas fall tjänar man förvisso på att ha en medialt duktig ledare på ett annat sätt än många andra företag, men att satsa på någon som inte verkar ha någon som helst förhandsinsyn i branschen verkar också en smula lustigt.

Förhoppningsvis har detta inte en alltför stor inverkan på Avanzas framtida utveckling, men det spontana intrycket förblir att man här har gjort ett rejält feltänk.

3 thoughts on “Avanzas VD-byte

 1. Att lära gamla hundar att sitta är svårt, mycket svårt.

  Det finns en poäng med att ta in folk som inte har bankerfarenhet eller branscherfarenhet, det finns en uppsjö av exempel på det. Ryanair är ett.
  Vill du vara nyskapande och angripa ett problem så är det många gånger framgångsrikt att INTE veta “hur det ska göras”. Vill du bygga en annorlunda bank, är det bra att ha folk med annan bakgrund. Vill du starta ett företag som erbjuder rymdresor, ta inte in folk från NASA.

 2. Att “ta nya grepp” på ett maskineri som att döma av alla mätbara data fungerar otroligt bra är en överflödig idé. Tanken måste ju trots allt vara att i viss mån göra det när man tar in någon utifrån. En sak att ta in “omorganiserare” av något slag om verksamheten inte fungerar som den ska vad det gäller lönsamhet, tillväxt etc men i Avanzas fall finner jag det oerhört svårmotiverat. Exemplen på när externa rekryteringar är lyckosamma relativt interna är oerhört fåtaliga.

  I princip alla de bästa företagen i världen arbetar nästan uteslutande med internrekrytering till den högsta ledningen, se Walmart, Coca-Cola, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway. Eller för att ta svenska exempel: H&M, Scania, Handelsbanken.

  Det är klart att man inte rakt av kan anta kausalitet och givetvis finns det andra stora och lönsamma bolag som inte jobbar så hårt på den saken. Men om man inte är någon form av skepticistisk taliban bör korrelationen få en att haja till ganska rejält…

  Avanza är redan en annorlunda bank, skapad av kompetensen som finns på företaget sedan innan.

 3. Pingback: Homemaids VD avgår « Värdeinvesteraren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.