Avanzaförsäljning

I och med att jag för aktiva samtal med en hel del människor som önskar att jag ska dela mina investeringstankar med dem, kommunicerar jag varken köp eller försäljningar innan jag känner att dessa personer har haft möjligheten att agera på det jag har att säga. För runt 45 dagar sen sålde jag alla mina Avanza-aktier, och nämner av ovan nämnda hänsyn detta först nu.

Vad är det som förändrats i min bedömning av Avanza? Egentligen inte mycket. I grund och botten är jag fortfarande mycket positivt inställd till Avanzas långsiktiga förmåga att generera mer sparkapital och kunder på den svenska sparmarknaden. Ett hel drös av framförallt demografiska omständigheter gör dock att det de närmsta åren kan bli tufft att leva upp till intjäning som försvarar dagens aktiekurs. Vissa av mina farhågor nämns i dagens rapport (Avanzas rapporter ämnar jag att fortsätta läsa på obestämd framtid).

Ifall vi börjar med att titta på nettoinflödena, är min bild att rekordinflöden av kapital som Avanza har haft de senaste åren varit starkt influerade av låga räntor, en boomande bostadsmarknad och en minskande amorteringsvilja bland bolånetagare. Alla dessa faktorer är orimliga i ett längre perspektiv, samtidigt som den senaste tidernas räntesänkning gör att Avanza får svårt att upprätthålla förra årets lönsamhet. På ett sparkapital som i genomsnitt kan antas vara lägre såväl nästa år som i år, jämfört med föregående år, blir det svårt för Avanza att tjäna mer än runt 10 SEK per aktie. Fantastiskt högkvalitativ intjäning i form av rena kassaflöden förvisso, men Avanza är inte billigt till runt 190 SEK aktien.

En slutlig influens för min försäljning var att Storåkers sålde hela sitt Avanzainnehav. Detta gjorde det för mig uppenbart att han antingen önskade att lämna styrelsen, eller att han inte såg värderingen som attraktiv, eller både och. Att Storåkers nu har kommunicerat att han ämnar att lämna styrelsen gör i mina ögon att oersättlig kompetens har frånskiljts bolaget. Det är väldigt sällan jag lägger stor vikt vid enskilda medarbetare för företagen jag investerar i, men i Storåkers fall betraktade jag inte hans roll som oviktig i styrelsen. Som Mr. Avanza själv agerade han en “fail safe” vilken nu blir lidande.

Jag  hoppas att jag får tillfälle till att investera igen i Avanza. På dessa nivåer är det, allt annat lika, inte aktuellt.

3 thoughts on “Avanzaförsäljning

 1. Har bara bläddrat lite i rapporten än så länge men det finns väl egentligen två siffror som jag tycker sticker ut: ökningen av antalet konton samt andelen av marknadens totala nettoinflöde. Kontoökningen verkar väldigt låg med tanke på introduktionen av ISK. Visst, ISK har inte varit någon dundersuccé hittills, men tar vi bort dessa kontoöppningar ökar endast antalet konton med 3% under kvartalet.

  Angående nettoinflödet finns det inte massor att säga som inte redan sagts. Det är helt enkelt den stora möjliga värdeskaparen när kursen ligger på den här nivån och att nettoinflödet går ner, inte bara i absoluta tal utan även relativt övriga marknaden, är därför givetvis inte alls bra.

 2. Angående nettoinflödet verkar det finnas en förklaring i rapporten: “Nettoinflödet under första kvartalet uppgick till 1 910 (4 060) MSEK vilket är 53 procent lägre än samma period förra året vilket till stor del förklaras av nya skatteregler för kapitalförsäkring från den 1 januari i år. Tidigare år var det stora uttag i
  december med efterföljande insättningar i januari men det beteendet är i och med de nya skattereglerna borta.”

  Sen förklarar det inte varför marknadsandelen sjunkit, men så illa är det kanske inte om detta är orsaken?

  Har kvar Avanzaaktien men är lite rädd att vinsten minskar i år och att utdelningen minskar nästa år.

 3. Hur ser ni på värderingen av Avanza nu? Om man räknar med nån typ av långsiktig vinsttillväxt måste ju värderingen vara relativt attraktivt, på ett fantastiskt bolag.

  P/E 14 känns ju lågt på ett bolag med fortfarande relativt god potential och noll investeringsbehov. Kan gärna sitta och plocka in hyffsad utdelning några år innan “humöret” vänder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.