Att minimera kostnader

Som investerare kommer det resultat du erhåller vara beroende dels av framgången för de investeringar du gör, och dessutom de kostnader, såsom transaktionskostnader, du tvingas betala för att få din exponering. Jag har vid tillfällen snackat med en kompis till en kompis som för något år sedan bestämde sig för att lägga en stor summa pengar i att köpa fysiskt guld. Transaktionskostnaderna han tvingades betala gentemot spotpriset för att erhålla det fysiska guldet var 6% i varje led. Även om han i detta fall har tjänat ordentligt med pengar på sitt bet, har jag flertalet gånger kritiserat honom dels för hans typ av exponering givet den analysen han gjort, och dessutom för det sätt vilket han har handikappat sig själv genom de höga transaktionskostnaderna.

Jag kanske går in på guldexemplet i mer detalj i ett senare inlägg, men tänkte här istället verkligen poängtera vikten av att vid varje givet tillfälle som investerare ha särskilt transaktionskostnader i åtanke. Genom att aktivt reflektera över och försöka minimera transaktionskostnader, kommer du som investerare att förbättra dina förutsättningar erhålla ett bättre resultat över tid. Detta genom att du dels förlorar mindre pengar i direkta transaktionskostnader, och dessutom genom att du underlättar fokusering på en långsiktig investeringshorisont.

För en aktiv investerare med relativt stora summor pengar att förvalta, innebär minimeringen av transaktionskostnader framförallt att i rimlig mån inte möta en alltför stor spread eller ofördelaktigt orderdjup, även om det naturligtvis är viktigt att minimera såväl transaktioner som courtage på de transaktioner som genomförs. För en aktiv investerare med relativt lite pengar att förvalta, är minimerandet av transaktionskostnader mer relaterat till att försöka minimera antalet transaktioner, då orderdjupet oftast inte påverkas så mycket av dig som enskild aktör. En grundregel till en aktiv investerare med relativt lite pengar, kan vara att samla pengar som skall användas för aktieköp i Avanza Zero tills dess att tillräckligt mycket pengar har samlats ihop. Min personliga reflektion är att aktieköp under 20 000 SEK är svårmotiverade med courtage runt femtiolappen, såtillvida att inte tillfället är särskilt speciellt.

För en mer passiv investerare innebär minimering av kostnader och transaktionskostnader alltsomoftast att minimera de onödiga avgifter som betalas för fondförvaltning, samt att hålla sig borta från börsen. En passiv investerare har ingenting på börsen att göra, då den inte kan förvänta sig att uppnå resultat annat än med hjälp av tur. För seriösa passiva investerare är indexfonden Avanza Zero ett helt fantastiskt alternativ, och ifall en passiv investerare verkligen känner starkt för att ha sina pengar i direktägande på börsen, finns det billiga aktiekonton att skapa för att kunna köpa småposter i exempelvis investmentbolag.

Mvh David

4 thoughts on “Att minimera kostnader

  1. Det är viktigt att hålla nere transaktionskostnaderna och du säger att 20 000:- kostar ca 50:-.
    Då har du lite att jobba med för på Avanza mini har de:

    Aktieköp: 0-15 000 SEK kostar: 9 SEK
    Aktieköp: 15 001-25 000 SEK kostar: 19 SEK dvs 0,12%-0,076%

  2. Om jag inte missminner mig så kan man inte spara i kapitalförsäkring på Avanza mini, och i det fallet att man har vanligt Avanzakonto med basabonnemang blir den lägsta kostnaden 39 SEK per affär. Ifall man handlar från vanlig depå och använder ex.v. Avanza Mini så kan man definitivt använda sig av lägre köpsummor än 20 000 SEK.

  3. Det är väl ISK som gäller för nyköp ny istället för Kapitalförsäkring, så då löser det sig iallafall

  4. Har fått många bra, djupa analyser av dig men när det gäller investmentbolag har jag inte hört så mycket även om du ofta nämner dessa i positiv anda. Vilka tycker du är intressanta att hålla koll på, läsa mer om?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.