Är guld i en bubbla? Lite spånande med Google Trends

Ja, detta är ju en diskussion som förs intensivt på alla möjliga håll för tillfället. Det enkla svaret är: nej, det är inte i en bubbla; bubbelvärderingar uppkommer först när alla är överens om någonting. Att huspriser, tulpaner, oljan eller vad det nu vara månde bara kan gå upp, upp, upp och det finns ingen som argumenterar för motsatsen. Men det är ett för simplifierat svar, ärligt talat. I den pluralistiska internetvärlden finns det alltid folk som tycker olika om alla möjliga ämnen, så även guldets värdering. Förr i tiden drunknade den typen av motsatta åsikter totalt i bubbeltider, men nu kan man hitta dem lite överallt, åtminstone om man letar. Tittar man på det mer brett så finns det dock mer som tyder på att det faktiskt kan vara i en bubbla. Och när det börjar dyka upp sådana här saker, så börjar man faktiskt undra på allvar:

Google trends verkar dock vid en första anblick inte peka mot att guldet är i en bubbla (sökterm: gold):

null

Spikarna i graferna sammanfaller, bortsett från sökningar 2007, som jag inte har någon direkt förklaring på, misstänkt med OS, så ur analytisk synvinkel bör man bortse ifrån dem. I övrigt ser vi en ganska stadig uppåtgående trend, åtminstone de senaste åren, men verkligen inget dramatiskt. Givetvis kan korrelationen vara invers med priset också (söker man på oil eller housing market så ser vi att sökningarna förvisso ökat vid spikar, men så även vid kraftiga prisfall).

Om vi tittar på historiken för “gold bubble” så ser den desto intressantare ut:

null

En sökning som överhuvudtaget inte fanns före 2007! I somras peakade termen rejält i news reference volume, för att därefter minska till tidigare nivåer. Man kan ju hypotisera om att det är därför att motståndet till guldet veknat lite och att konsensus nåtts på marknaden (det vill säga sista stadiet i en bubbla), men det är ganska skakigt. Mestadels för att underlaget förmodligen är rätt litet i absoluta tal.

Ur ett värdeinvesteringsperspektiv är guld förstås helt meningslöst eftersom det inte har något intrinsic value. Det har inga framtida diskonterade kassaflöden och det finns inget heller inget arbitrage att dra nytta av genom att köpa guld till marknadspris (pantbanker som köper guld till långt under marknadspris värdeinvesterar däremot förstås i guld, i den mån deras arbitrage kan motiveras med margin of safety). Men guldets pris definieras endast och enbart (i den mån det inte har industriell nytta, vilket är av förhållandevis liten omfattning) av vad andra är villiga att betala för det. Det gör däremot inte att äga guld till ren spekulation, för detsamma kan sägas om våra vanliga papperspengar. De har inte heller något intrinsic value och ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle kalla en person som inte äger aktier, fonder, obligationer eller några andra tillgångsslag för en spekulant.

Som en hedge är guld och andra ädelmetaller fullt tänkbar i en korg. Med väldigt stor sannolikhet bättre än likvida medel, eftersom de är klart bättre att äga än papperspengar i inflationära tider. Men faktum kvarstår fortfarande: guld är ingen investering. Om någon kan motbevisa mitt argument för att guld inte har ett intrinsic value (över den gräns för vilket det har industriell användning) så är jag väldigt intresserad, för jag har hittills aldrig stött på några gångbara värderingsparametrar. Precis som att jag inte har en aning om hur kronan kommer att röra sig gentemot euron i framtiden, så har jag ingen aning om hur guld kommer att röra sig, och heller inga metoder för att utröna dess värde i förhållande till pris.

11 thoughts on “Är guld i en bubbla? Lite spånande med Google Trends

 1. Allt guld som någonsin har minats skulle inbringa en kub med ungefärliga mått av 21 * 21 * 21 meter. Nuvarande marknadsvärdering av detta guld, gör gällande att du som investerare hade kunnat köpa upp ALL jorbruksmark i hela USA, 10 stycken ExxonMobil, och ändå ha 1-2 Triljoner dollar över för denna kub.

  Jag vet var jag helst hade velat ha pengarna mellan de två alternativen…

 2. En annan intressant grej är ju att Discovery Channel börjat sända ett program om desperata guldletare…

 3. Håller visserligen med om att guld inte ska ses som en investering, eftersom det inte genererar något kassaflöde. Däremot har ju guld ett starkt monetärt värde som till skillnad från pappersvaluta kännetecknas av att utbudet är finit. Och precis som tvättmaskiner, kylskåp, datorer, kläder och andra varor möter guldet genom sina egenskaper helt enkelt ett behov som det vi normalt kallar för pengar inte gör. Det har ett verkligt värde.

  Det bästa man kan göra är att tänka själv och hålla huvudet kallt. Visst kommer guldpriset att sluta i en bubbla någon gång. Och visst kommer det alltid korrigeringar i långsiktigt uppåtgående marknader. Huruvida jag personligen tycker att guldet är dyrt vid dagens nivåer kan jag därmed lämna lite osagt, även om det nog framgår av inlägget.

 4. Ola: Du har helt rätt i att utbudet är finit och att det är en viktig skillnad mot papperspengar, men guld har inte ett verkligt värde (intrinsic value) som är ens i närheten av dagens priser. Det värdet ligger där kostnaderna för brytning plus vinstuttag och industriell efterfrågan möts, vilket rör sig om helt andra summor.

 5. gilmour: Det kan ju bero på mig, men jag har lite svårt att hänga med i svängarna. Att guldets verkliga värde skulle ligga just “där kostnaderna för brytning plus vinstuttag och industriell efterfrågan möts” tar ganska mycket för givet, på ett filosofiskt plan.

  För att inte utvidga diskussionen alltför mycket vill jag dock koncentrera min invändning mot tanken på att det verkliga värdet (intrisic value) – förutsatt att konceptet är meningsfullt i sammanhanget – inte överhuvudtaget får reflektera guldets monetära egenskaper. Riktiga pengar är en vara som andra och ger en nyttoeffekt. Att göra distinktionen mellan industriell kontra icke-industriell efterfrågan och sedan anta att endast den industriella efterfrågan är “verklig” tycker jag låter arbiträrt.

 6. Jag menar inte alls att guldets användning som pengar inte är legitimt eller något sådant. Bara att den nyttan inte går att räkna på (så vitt jag vet, som jag skrev i inlägget så är jag öppen för bevis när det gäller den delen) och därmed inte har någon relevans för intrinsic value. Precis som att papperspengars intrinsic value är långt lägre än dess nominella värde, närmare bestämt värdet av materialet de består av.

  Att jag menar på att guldets intrinsic value är långt lägre än dagens marknadspriser är alltså inte ett argument för att priset måste ner, utan bara emot att det på något vis kan betecknas som en investering eller ens ett bet med vettig risk/reward i dagsläget. Ungefär samma inställning som jag har till aktiemarknaden i stort för tillfället, med andra ord.

 7. ekorrskinn-varor guld=säkerhet mot ett visst värde tryckta pengar i en stat? pengar-varor
  100€=100€ i guld Då guldets värde stigit låt oss säga motsvarande 100€=120€ i guld.Guldlagrets värde har stigit medan pengarna som finns i omlopp är samma, som aktier vilkas värde borde stiga i motsvarande grad som det(guldet de representerar)Guldets värde stiger och skapar inflation åt penningvärdet.Guldets värde har då inte egentligen stigit utan bara jämnar ut inflationen åt sig som guldmaterial.Är det inte ett missförhållande att pengar som skall vara likvärdigt med guldet förlorar i pris när guldet stiger.
  Brist på efterfrågade varor kan öka inflationen

  om det inte tryckts mera pengar ,varifrån kommer då inflationen.Om jag nu investerar i guld

 8. guldet är och har haft ett spekulativt värde.Men ju oftare och mera det handlas med guld och ju flere ägare det blir desto mer kommer det spek.värdet att variera.Efterfrågan är inte stor pga behovet utan pga föreställningen om att av allt endast guldets pris är stadigt och går alltid stadigt uppåt speciellt tider då fastigheter, aktier går ner.Faktum är ändå att alla andra investeringsformer också gått stadigt uppåt
  trots djupa svackor.Jag kan inte se att det är någon större vits att äga guld idag.materialet saknar nytta (omodärnt) man kan bli bestulen på det och priset är upptrissat pga en trend .Det är inte ens kopplat till pengar mer än allt annat som man får åt sig för pengar.Det enda är att det är oförstörbart och omöjligt att tillverka(grundämne i naturlig form) och har kanske ett beroende framkallande skimmer och färg.
  Markägor är ändå inte ett dugg mer förstörbart än guld och ingen kan stjäla 1ha heller.
  Martvaror är nödvändiga och kan inte ersättas.Oljan har stigit i värde kanske pga hotet att det kommer att kunna ersättas.Svart olja tror jag kommer att förlora i värde och försvinna från marknaden trots att man ännu tänker på det som ett mirakelmedel.

  Är det så att det lilla guld som används inom tekniken i apparater är så oesättligt och kommer att läggas fast i all den teknik som kommer att finnas i framtiden att den som äger lite guld efter 500 år har gjort en god affär idag trots allt.
  Är det inte så att rent kisel som behövs inom elektronik idag är sällsynt .
  Platinan är ädlare än guld men är inte gul??
  Kopparn har vissa tider reglerat världsprisena på allt trots att koppar oxiderar och degenereras??
  Jag har försökt fundera ut vad den kommande stabilt växande investeringen sklle kunna vara.jag kainte heller se att det skulle vara guld.
  Hellre köper jag en tomt i lappland och söker guld,och om jag inte hittar något så har jag ett ställe med guld värda minnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.