7 thoughts on “Apropå återköp

 1. Vad gissar du är den största anledningen, att bolagens ledningar är inkompetenta (använder sin “fingertoppskänsla” och låter den bedöma när de ska återköpa vilket kan leda till helt groteska feltimingar) eller är den största anledningen ren brist på moral där de drivs av egenintressen i form av optionsprogram?

  Det är så stor skillnad och otvetydligt att jag antar att det inte är inkompetens som ligger bakom utan att det faktist är egenintressen som du skrev om i den tidigare posten. Jag har inte tänkt på detta tidigare (vilket kanske inte säger så mycket, no offence Emil) men undrar ju lite hur pass mycket ljus detta får på sig, är aktieägare i gemen medvetna om dessa potentiella fällor i återköpsprogram. Borde ju blivit större ramaskri i så fall tycker jag.

 2. Jag tror också att rent finansiella orsaker spelar in också. När sitter bolag på mest pengar? När tiderna är goda och kurserna höga… Man spenderar helt enkelt pengarna när man har pengarna vilket leder till mindre bra beslut sett i retrospektiv. En klar fördel som småsparare är att man kan sitta länge med en påse pengar och vänta. Få bolagsledningar klarar detta då de har folk som hela tiden vill att de ska göra något aktivt med bolagets pengar för att förtjäna sina löner. För ledningen själv så, i valet mellan återköp och utdelningar, så tjänar de ju själva på återköp. Då är chansen större att nästa års kvartalsrapporter blir bättre än föregående års (sett till per aktie).

 3. Precis, en blandad kompott av incitament bland annat i form av bonusprogram, hur kreditgivningen ser ut för tillfället och allmänt marknadshumör (det är bara att titta på hur extremt stora kassor företagen satt på långt in på 60-talet på grund av minnet om hur banksektorn kollapsade under depressionen). Att däremot kalla incitamentsbiten för brist på moral är oerhört onyanserat. Att ledning/styrelse väljer det tillvägagångssätt som gynnar dem mest kortsiktigt är nog inte ens alltid ett explicit överlagt val. Det är mer ett problem med hur systemen sätts upp från början än att företagsledningar genomgående är skurkar som vill berika sig på aktieägarnas bekostnad.

 4. Alltså för att förtydliga: bristen på moral är snarare ett symptom på att incitamenten är skeva än en sjukdom i sig. All tillgänglig forskning pekar på att det gamla ordstävet “tillfället gör tjuven” stämmer helt. Människor är mästare på att rationalisera en smula fusk på marginalen men ändå samtidigt betrakta sig själva som fullständigt ärliga. Tillåter systemen fusk uppkommer fusk oundvikligen.

  Lägg sedan på detta kontrastorsakade bias så har vi en potentiellt livsfarlig kombination. För att citera Charlie Munger:

  I have this worthless friend I like to play bridge with, and he’s a total intellectual amateur that lives on inherited money, but he told me once something I really enjoyed hearing. He said, “Charlie,” he say, “If you throw a frog into very hot water, the frog will jump out, but if you put the frog in room temperature water and just slowly heat the water up, the frog will die there.” Now I don’t know whether that’s true about a frog, but it’s sure as hell true about many of the businessmen I know [laughter], and there, again, it is the contrast phenomenon. But these are hot-shot, high-powered people. I mean these are not fools. If it comes to you in small pieces, you’re likely to miss, so if you’re going to be a person of good judgment, you have to do something about this warp in your head where it’s so misled by mere contrast.

 5. Jag kan ju fortfarande säga att beteendet är omoraliskt. Dock håller jag med dig om (särskilt efter det du skrev) att det kanske är att dra det lite för långt och använda sådana fördömande termer. Det vore långt ifrån osannolikt att man själv (och även andra ärliga eller ärligare människor) skulle ägna sig åt samma beteende bara situationen uppkom.

  Det är först och främst ett systemfel, jag var lite klumpig med min formulering. Men i alla fall, jag anser att detta bör regleras precis som mycket annat när det gäller aktiebolag.

 6. Japp! Återinvestering sker oftast när det går bra = hög värdering och aktiekurs vilket är dåligt för aktieägarna.

  En förklaring kan vara att ledningen får mer nytta av återinvestering än att ge utdelningar till aktieägarna. Återinvestering gör att VPA ökar och det ökar också aktiekursen vilket ger incitament för högre bonusar för ledningen och chefer 🙂

  Här har du ett mycket bra inlägg om ämnet:

  http://aswathdamodaran.blogspot.com/2011/01/stock-buybacks-how-much-and-why.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.