Anledningar till att utdelningar inte håller måttet.

Jag, mina kära vänner, är utdelningsmotståndare.

Det jag menar med detta, är att jag starkt ifrågasätter den struktur att skifta ut pengar till aktieägarna, det innebär att dela ut pengar via ett utdelningsförfarande. Dessutom ifrågasätter jag starkt de argument som framförs av utdelningsvänner, som fungerar som motiveringar för att utdelningar får fortsätta bestå på det sätt det gör idag.

Huvudsakliga skäl står att finna som följer:

Skattehänsyn

Detta är det enskilt viktigaste argumentet. Ifall jag äger en del i ett företag, så gör jag det av en orsak: att jag finner företaget vara attraktivt till den prissättning som råder. Så länge jag bedömer företaget i fråga att vara attraktivt, har jag ett intresse av att kontinuerligt investera mer pengar i företaget för att på så sätt utöka min andel av bolagets vinster. Det är för mig fullkomligt onödigt, att pengar ska fördelas ut via en utdelning där jag beskattas till 30% av utdelningen och sedan tvingas öka i företaget separat, när företaget i fråga istället kan använda sig av aktieåterköp för att långsamt och kontinuerligt utöka min personliga andel av företaget.

Övriga argument

Bland övriga argument finns exempelvis flexibilitet. Genom att kontinuerligt dela ut pengar i form av aktieåterköp, kan företaget hålla sig närmre sin “optimala” cash reserve över året. Att ha en klumpsummeutdelning, innebär antingen att bolaget i fråga får anses vara överkapitaliserat under vissa tider på året (strax innan utdelning) eller underkapitaliserat (strax efter utdelning). Ingetdera är att föredra. Notera att jag är en mycket stark förespråkare av en stark balansräkning, men allt annat lika, så stärker ett återköpsförfarande möjligheterna för en sådan, gentemot ett klassiskt utdelningsförfarande. Ifall exceptionella tider råder, så kan återköpsförfarandet snabbt avbrytas för att då kontinuerligt bygga på den cash reserve som finns.

Det finns ytterligare argument att finna i att återköpsförfarandet är att betrakta som mer konsekvent, mindre förvirrande och mer rättvist än ett utdelningsförfarande. Exempelvis slipper börsbolagens verkliga storägare utdelningsskatt på de innehav vilka de ägt i mer än 1 år och har en ägarandel större än 10%. Att konsekvent missgynna småsparare gentemot storägarna på det sättet att pengar delas ut, skulle nog folk bli upprörda över ifall de förstod hur det låg till. Det här inlägget kan förhoppningsvis vara ett inlägg i debatten, åt hjälp för åtminstonne någon!

Väl mött,

David

18 thoughts on “Anledningar till att utdelningar inte håller måttet.

 1. Skattedelen löser du enkelt med en k-försäkring. Min k-försäkring kostar 1,90 kr/mån + ca 1% av kapitalet vid årsskiftet i skatt.

  Sen har jag på nära håll sett hur företagsledare håller en stor kassa som “säkerhet” till när det blir dåliga tider och då inte gör de nödvändiga rationaliseringar som krävs utan äter upp företagets kapital istället.

  Självklart finns det nackdelar med utdelningar men det var ändå tänkt från början när aktier uppfanns att man skulle få tillbaka en del av vinsten.

 2. Du motsäger dig själv när du skriver att tanken med aktier var att man skulle få tillbaka en del av vinsten, och tidigare har beskrivit att du föredrar att erhålla en mindre del av vinsten genom ett utdelningsförfarande. Kapitalförsäkring plockar visserligen bort utdelningsskatten, men att så tydligt diskriminera och missgynna specifika småspararkategorier är inte önskvärt i mina ögon. Faktum ÄR, att aktieåterköp är ett mer effektivt sätt att dela ut pengarna ur såväl skatte- som flexibilitetssynpunkt. Det finns, med nuvarande skatteregler, ingen anledning att syssla med utdelningar ifall inte alla aktieägares innehav klassas som näringsbetingade – och därmed blir skattebefriade.

 3. Jag har kapitalförsäkring och har ett minimicourtage på 99 kr. Jag försöker därför köpa lite större poster än vad jag egentligen vill. Skulle vilja sprida innehavet. Utdelningarna hjälper mig med detta. Dessutom finns det en bekvämligthetsfaktor från min sida eftersom om 30 år vill jag leva på mina aktier och slipper jag hålla på att sälja och kludda är jag glad. Ett uttag om året från Avanza och sen är det bara att leva loppan!

  För mig finns det praktiska fördelar. Förövrigt har du såklart rätt.

 4. Martin: Byt från Avanza Premium till Bas så blir courtaget rimligare 39 kronor per affär. Fördel om du inte handlar med stora summor.

 5. David:

  Du glömmer att utdelningen i många fall fungerar som ett “golv” för aktiekursen. Företagen vill att deras aktiekurs skall vara så hög som möjligt och har därmed incitament för att dela ut pengar. Dessutom är det ju aktieägarna som genom sitt ägande kan påverka företagets policy. Det beror också på hur långsiktig man vill vara. Om du inte vill äga vissa aktier under den värsta krisen under 2007-2008 så skulle du inte få ta del av företagets vinster om de endast ägnat sig åt återköp. Detta eftersom du skulle få se din aktie rasa i värde och inte fått några utdelningar.

  Jag anser att återköp av aktier endast skall göras när den är kraftigt undervärderad och det fortfarande finns relativt goda investeringsmöjligheter. Annars riskerar prisutvecklingen att bli som i fallet med Astra Zeneca. De har gjort kontinuerliga återköp men eftersom deras vinster troligtvis kommer att vara kvar på samma nivå under ganska lång period så kommer de att värderas lägre av marknaden. Återköp av aktier fungerar om det finns en trigger i form av bra vinstutveckling i framtiden.

  MVH Peter

 6. Det där är ett annat logiskt felsteg. Kanske att företagsledning som inte ser sig själva som investerare, och inte heller har aktier i ett bolag (men gärna stora mängder optionskontrakt) vill att kursen ska gå upp. Som investerare finns det dock oftast inget som helst egenvärde i att aktierna du äger ökar i pris. Det enda fallet det skulle gälla, är om man var nettoförsäljare av aktier – och i min ålder av 22 år så torde jag vara nettoinvesterare i alla fall i 30 år till. Att dela ut pengar är förövrigt direkt kontraproduktivt om man som företagsledning vill att kursen ska gå upp. Ett sådant samband skulle ju medföra att en krona i bolaget var värt ett NEGATIVT värde på börsen.

  Det du snackar om senare Peter, har dessvärre ingen logisk följd, och saknar överhuvudtaget bäring. Det torde inte vara rimligt att läkemedelsportföljen AZN innehar, har blivit lidande på grund av att det SÄTT med vilket de delar ut pengar. Att dela ut pengarna istället för att ägna sig åt återköp, tror inte jag hade höjt forskningskvaliteten på deras läkemedelspreparat.

  Vi kanske pratar om olika saker dock. Jag vill poängtera att jag är investerare, inte en kurstydande grafläsare.

  Inget illa ment, sovit 40 minuter senaste 48 timmarna p.g.a. exjobbsinlämning och en annan inlämning.

  Mvh David

 7. David:

  Jag var också upphakad på det tidigare. Självklart vill man att aktierna skall sjunka i värde när du är nettoköpare. Men eftersom mitt kapital redan är relativt stort så måste jag spara bra mycket i månaden för att det skall ha effekt på det totala kapitalet. Det beror på vad du tittar på för företag.

  Nej det innebär inte att en krona var värt ett negativt värde på börsen. Men i vissa branscher så kommer aktierna att notoriskt att handlas kring eller under book-value. Därmed är vinsterna som företaget gör värt mindre om de behålls i kassan och inte delas ut. Det beror på företaget i fråga, vilket var min poäng. Man kan inte säga att utdelningar är dåligt.

  AZN har med största sannolikhet inte hittat tillräckligt många investeringsmöjligheter, vilket ofta är fallet med mogna jättar. Därmed finns det bara två alternativ kvar och det är återköp och det andra är utdelningar.

  Jag investerar också, men du får ta hänsyn till hur investerares beteende påverkas av olika beslut som ledningen gör. Psykologi är a och o även om man är investerare.

  MVH P

 8. Jag ser inte riktigt hur portföljens storlek är vidare relevant för huruvida du vill att aktiekursen/erna skall öka eller inte. Ju lägre aktien står i, ju mer intjäningsförmåga/return får du per krona (oavsett om det nu må vara genom utdelning eller återköp). David har vid ett tillfälle nämnt ett exempel där vi har Bolag A som varje år tjänar xkr, och delar ut xkr (alternativt återköper aktier för 8kronor, icke relevant vilket för exemplet). Din strategi är att återinvestera din utdelning i nya aktier varje år (eller som sagt, låta bolaget göra det åt dig genom återköp). Bolag A kostar Y kronor på börsen. Vad väljer du, att Y minskar eller ökar 10% per år?

  Personligen ser åtminstone inte jag varför detta inte skulle gälla här med.

  Gällande det andra exemplet, rörande värde på bolag runt/under bookvalue, ser jag inte problemet, såvida man inte tror att börskurs över lång tid korrelerar 100%igt med reellt värde/intjäningsförmåga/osv då förstås.

  Vidare var det väl aldrig tal om att behålla pengarna i kassan (och riskera bli överkapitaliserade) såvida bolaget i fråga inte kunde tänkas använda pengarna för ännu högre return (i.e läs berkshire), hursomhelst det är offtopic.

  Frågan var väl ändå bara gällande utdelning kontra återköp?

 9. Hallå där!

  Det här är första inlägget jag någonsin läser av din blogg och jag har bara en sak att säga: Huvudet på spiken! 🙂

 10. Mer om återköp:

  “In an ideal world, your company will only buy shares back when they are selling at a discount (preferably a deep discount) to their intrinsic value. In doing so, your company would essentially be buying back $1 of its business for $0.50—greatly increasing your interest in the future value of the business.”

  “But here’s a thinking point: You want to identify growing businesses with solid moats. Why is that company buying back shares? Is management having a hard time allocating cash? Does the board see value in the current stock price? Or, are they just morons?”

  Läs och begrunda dessa ord.

  MVH P

 11. Du har fortfarande missat poängen helt. Jag frågade dig en gång tidigare, och kan fråga dig igen:

  På vilket sätt växer ett företag snabbare för att man delar ut pengarna på ett skattemässigt ofördelaktigt sätt?

  Det bästa av alla världar, är att få ett företag som i sin tillväxt inte behöver binda mer kapital. Ett sådant fantastiskt exempel är See’s Candies. I Sverige växer Avanza kraftigt utan någon speciellt ökat kapitalbehov.

  Jag bryr mig mest om utdelningsförfarandena i bolag jag själv äger, och jag har personligen valt att endast äga aktier i företag jag finner vara undervärderade av marknaden, och det är då för mig självklart att återköp är det naturliga valet.

 12. Peter,

  Jag måste vara fullständigt bakom flötet. Jag förstår nämligen inte alls vad du vill ha sagt med din post. Gemene man, liksom styrelser i bra likväl som dåliga företag, kan ta bra och dåliga investeringsbeslut. Hela inlägget är ju en plattityd om jag inte gravt missförstår något.

 13. David:

  Du skrev inget i ditt inlägg om att förutsättningen var ett undervärderat bolag eller att tillväxten skulle vara den högsta möjliga. Om man utgår i från din position så kan det vara fördelaktigt, JA! Om jag däremot använder aktieutdelningar som inkomstkälla, vilket många gör så nej. Då skulle jag vara tvungen att sälja aktier kontinuerligt och därmed behöva skatta ändå.

  Hesten:

  Min poäng är helt enkelt bara att utdelningar är inte enkom bra, enkom dåliga. Det beror på flera variabler vilket man kanske skall begrunda.

  MVH Peter

 14. J:Detta känns jävligt out of date men jag har kapitalförsäkring. Där är courtaget 99 kr.

 15. Nackdelarna skattemässigt av en utdelning är solklara under vissa omständigheter. En sak dock som gör att jag föredrar utdelning de år de inte har någon superb affärsplan som de behöver pengarna till är följande:

  Jag utgår ifrån att ett företag ej kommer att finnas för alltid, att det någon gång förr eller senare kommer att gå under.
  Om vi då har ett företag som har som policy att ALDRIG dela ut pengarna de tjänar, utan bara återinvestera eller göra återköp av sina aktier.
  Det du då vet är att om du köper aktien, så kommer du aldrig få någon utdelning, om den går i konkurs har du förlorat allt, och när du vill sälja aktien så kommer nästa spekulant tänka likadant. Det blir som att köpa en bomb, förr eller senare smäller den och du har inte fått ut något av den om du inte lyckas få någon att betala dig för att ta över bomben åt dig. Alltså kommer aktiepriset att vara lika med noll i teorin. Det enda som händer är att du äger mer och mer materiella och immateriella tillgångar som i slutändan aldrig kommer komma dig till nytta på något sätt, förutom om de kan generera pengar som kan delas ut till dig, vilket det alltså inte görs i detta fallet.

  Jag har säkert något tankefel i denna modellen, så vore toppen om någon kunde få mig på rätt spår med några bra motargument 🙂

 16. Du lägger fram ett väldigt bra argument för utdelningar, Per. Motargumentet är väl att att man knappast vill äga andelar i ett företag som riskerar att gå i stöpet och kontringen på det är att man aldrig kan vara säker på att så inte sker. En måhända rimlig kompromiss är väl att blanda, vilket många företag gör.

  För ett växande företag med väldigt stark intjäning ser jag dock argumentet som otroligt starkt för åtminstone en klar övervikt åt återköp.

 17. Sedan kan man ju tillägga att det mesta aktieägandet i Sverige sker via fonder och försäkringsbolag som inte betalar skatt på utdelningsintäkter, så vi privatinvesterare är rätt ensamma om att svära över utdelningsskatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.